Spektakelfilm over Michiel de Ruyter, de beschermheer van de Nederlandse slavenhandel

“Zoiets hebben we in Nederland nog nooit gezien”, beweert regisseur Roel Reiné over zijn eigen film “Michiel de Ruyter”. Maar het steeds opnieuw verheerlijken van zeeschurken die in de zogenaamde Gouden Eeuw door verovering, plundering, slavernij, dwangarbeid en genocide de belangen van de toenmalige koloniale wereldmacht Nederland probeerden veilig te stellen, komt juist onze neus uit. Reiné’s “gigantische spektakelstuk”, zoals hij het zelf alvast maar de hemel in prijst, is niets meer dan de zoveelste reproductie van de nationalistische propaganda die de roofstaat aan de Noordzee al eeuwenlang begeleidt.

Het is de bedoeling dat de film op 29 januari 2015 in première gaat. Wie nu al op de hoogte probeert te komen van de inhoud ervan, is aangewezen op de jubelverhalen, foto’s en trailers op de website en de Facebook-pagina waarmee de film wordt gepromoot. Daar komt duidelijk uit naar voren dat “Michiel de Ruyter” door Reiné en producent Klaas de Jong is opgezet als de zoveelste geldverslindende actiefilm met het clichématige scenario van de stoere en moedige macho die de wereld intrekt om te plunderen, te vechten, te doden en uiteindelijk te overwinnen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak