SP tegen Pleegkindshow van Talpa

Kijk eens aan, eindelijk iemand – namelijk de SP – die opstaat tegen de nieuwe recordpoging Smakeloze Televisie van Talpa, waar kinderen op televisie om beurten bij een pleeggezin mogen gaan wonen waarna ze en plein public even fijn hun keuze uit drie alternatieven mogen maken:

Tweede Kamerlid Renske Leijten wil dat de voorbereidingen voor het programma worden gestaakt en heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) om opheldering gevraagd.

3 gedachten over “SP tegen Pleegkindshow van Talpa”

  1. Als de ouders en het kind er mee instemmen kan je er juridisch niets tegen doen. Alleen je verbazen. Waarom vraagt Renske Leijten de staatssecretaris van Zanten (CDA) om opheldering? Ze staat aan het verkeerde loket om er zich over te verbazen. Doe een moreel apèl op de omroepbaas die het zo mogelijk uit gaat zenden. Wel apart dat het niet het CDA of SGP was die het aansneed.

  2. @1 Het lijkt alsof je niet door hebt dat het hier niet gaat om een kind en de eigen ouders. Een kind wordt meestal in een pleeggezin geplaatst door jeugdzorg. Hiervoor is eerst de toestemming van de rechter nodig. Een pleeggezin moet aan een aantal voorwaarden voldoen (ter beoordeling van de raad van de kinderbescherming.) Bovendien ontvangt een pleeggezin van jeugdzorg een vergoeding voor de geboden pleegzorg. De minister is wel degelijk de persoon die moet worden aangesproken over de strapatsen van een instelling die onder haar verantwoordelijkheid valt.

Reacties zijn gesloten.