Sorry Onno Hoes: sympathie en medelijden misplaatst

Gezellig met de nazi-vrienden (1200 x 1500) (600 x 750)

Kijk Onno Hoes, aftredend burgemeester van Maastricht: dit zijn een paar uit een groep van helaas velen aan wie u het te danken heeft dat u zich gedwongen zag uw baan op te geven.
Ze komen uit alle gelederen van de politiek: uw partij de VVD, het CDA, de PvdA uiteraard, Groen Links, de van oudsher altijd dikke maatjes met nazi’s zijnde SGP… you name it.
Zij maakten POWNed tot de serieuze machtsfactor die het is: die mensen kan maken en breken omdat u en uw collega’s en politieke vrienden die lui nooit hun plaats hebben gewezen.
Integendeel: quasi gevat doen als ze in de camera van POWNed keken en de kabouter Plop microfoon onder hun snuit hadden, ondertussen trillend en bevend als een espenblad. Zeven kleuren stront schijtend in de broek. Aanvankelijk.
Totdat jullie waarschijnlijk doorkregen dat de tokkies in het land het prachtig vonden en vinden hoe POWNed tekeer gaat. Want toen bleek POWNed zo mooi van pas te komen bij het faciliteren van de anti-moslim agenda, de oorlog tegen bijstandsgerechtigden en de Occupy-demonstranten alsook het aanwakkeren van de aversie jegens Polen, Bulgaren, Roemenen en natuurlijk niet te vergeten asielzoekers.
Kortom: POWNed is een ontzettend goede bondgenoot gebleken voor het salonfähig maken van het fascisme in Nederland.

Ik durf te wedden dat wanneer uw privé- en professionele leven door toedoen van die bruine ellendelingen met hun roze microfoon niet aan diggelen was geslagen, we u eveneens nooit gehoord zouden hebben over wat POWNed werkelijk is: een stel nazi’s dat al heel veel eerder gekortwiekt had moeten worden.
Dat we u nooit gehoord zouden hebben over bijvoorbeeld het feit dat één hunner, de gewelddadige Jan Bennink, het bestond te zeggen dat ie de redactie van JOOP.nl wilde uitroeien en een zwangere zangeres voor een walvis uitschold – louter en alleen omdat dame in kwestie terecht een bepaald niet vleiende mening heeft over de racistische jankerds in dit land met hun geblèr over zwarte piet en de aanstaande vader toevallig niet een roomblanke en liefst bezorgde boze burger is wiens zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken – alsook over het feit dat een Russische winkelier de vernieling in is gewerkt door die goorlappen. Daar horen we – behalve ons – niemand meer over op een enkeling na.
Jullie hebben met zijn allen nagelaten om die lamstralen van Bennink en Roos c.s. al veel eerder hun plaats te wijzen.
Daar hadden jullie de macht toe. Niet die winkelier, die kon zichzelf net als de overige slachtoffers van de afgelopen jaren niet beschermen en moest ondergaan hoe de maatschappij en de overheid first and foremost hem lieten vallen als een baksteen nadat de tokkies uitgelachen waren over zijn lot.
In een land waar de overheid het heel erg druk heeft met veelal vermeende terroristen van elders, verzaakt het jegens en faciliteert het zelfs de terroristen van eigen bodem.

Wie van jullie heeft het bijvoorbeeld luid en duidelijk opgenomen voor die genoemde Russische winkelier, Anouk en haar gezin of voor Naema Tahir? Of Erwin Olaf die het ook te verduren kreeg van de nazi’s waar bestuurlijk Nederland over het geheel genomen zo dik mee is? Juist. Het was kennelijk teveel moeite om na het getreiter van die arme mensen als burgemeesters in den lande even bij elkaar te komen en een statement af te geven dat degene die het ooit weer flikt met camera en kabouter Plop microfoon anderen het bloed onder de nagels vandaan te halen en zelfs het ziekenhuis in te jagen met een hartaanval, vervolgd zou worden tot desnoods in de hel.
Ik weet zeker dat die lui dan een toontje lager hadden gezongen want nazi’s zijn van nature lafbekken. Leer dat goddomme eens een keer met zijn allen. Ik voel me nu in elk geval absoluut niet door de overheid beschermd tegen dat soort tuig en daarmee verzaakt de overheid op een heel essentieel punt.
Maar zoals ik al zei: de nazi’s van POWNed waren wel handig tot het moment dat…
Dat is de werkelijke schande van het hetgeen u zelf met zijn allen gecreëerd en gecultiveerd hebt.