Sommige linkse mensen

door de Rode Morgen

Een reactie van de Rode Morgen op een door Krapuul geplaatst artikel.

Een trouwe lezer verzocht ons deze reactie van de Rode Morgen over te nemen. De redactie neemt geen afstand van Oksana Dutchak en haar artikel, maar honoreert het verzoek omdat dit in ieder geval een uiting op de linkerflank is die niet heimelijk voor het Rusland van Poetin kiest.

Oksana Dutchak is een sociologe uit Oekraïne die onderzoek doet op het terrein van arbeid, sociale verhoudingen en gender. Zij werkt ook mee aan het blad de ‘Commons’, dat zichzelf presenteert als links en antikapitalistisch. In een lange facebookpost op 17 juli bekritiseert zij ‘sommige linkse mensen, vooral uit het westen’ die niet de Oekraïense regering steunen in de oorlog tegen Rusland. Ze stelt dat die linkse mensen alleen maar smoesjes hanteren om niets te hoeven doen en zo hypocriet hun eigen rustige leventje kunnen leiden. Zelensky is in haar visie de enige die de (in haar woorden) defensieve oorlog voor onafhankelijkheid kan aanvoeren. De westerse regeringen steunen dat in haar ogen terecht met wapens en andere hulp. Ook zou door ‘sommige linkse mensen’ de strijd tegen Rusland niet gesteund worden omdat de elite van de oorlog profiteert, of omdat de oorlog zou kunnen escaleren tot een nucleair conflict. Linkse mensen zouden zich makkelijk van de zaak afmaken, met de leus dat er een wapenstilstand moet komen of dat Oekraïeners en Russen de wapens tegen hun eigen regeringen moeten richten.

Steun aan kapitalistische regeringen is niet links

Dutchak vindt zichzelf links, maar het is niet links om de Oekraïense regering te steunen. Dat is een regering die democratische rechten en arbeidersrechten vertrapten die aangestuurd wordt door oligarchen. Als het om de oorlog gaat, dan is de Oekraïense regering het verlengde van de VS, de NAVO en de EU. Het is ook niet links om Zelensky uit te roepen tot leider van het ‘verzet’, de man is een marionet van bepaalde oligarchen en ontduikt belasting via brievenbusfirma’s. Het is ook niet links om het militaire ingrijpen van de westerse landen te verdedigen. Dat ingrijpen is erop gericht invloedssferen uit te breiden, zodat westerse multinationals nieuwe gebieden krijgen om te investeren, grondstoffen te roven en goedkope arbeidskrachten uit te buiten.

Strijd om invloedssferen is niet in het belang van de gewone Oekraïners

‘Maar’, zegt Dutchak, ‘de realiteit is nou eenmaal dat onze ‘shitty government’ het juiste doet namelijk een defensieve oorlog voeren voor onze onafhankelijkheid en dat de westerse ‘shitty governments’ het juiste doen door de Oekraïense regering daarin te steunen.’ Dutchak verwijt links een onrealistische kijk op de oorlog. Maar de strijd die in Oekraïne wordt gevoerd gaat in de eerste plaats om invloedssferen: gaat Oekraïne tot de invloedssfeer van Rusland of van het Westen behoren, of wordt Oekraïne opgedeeld tussen het Westen en Rusland. Verder maakt het Westen van de gelegenheid gebruik om de imperialistische rivaal Rusland militair en economisch te verzwakken. Zelensky leidt niet een oorlog voor onafhankelijkheid maar voor de imperialistische belangen van het Westen. Daarbij vecht het Oekraïense leger als een NAVO-leger, met informatie, instructies en wapens van de NAVO. Van beide kanten wordt niet meer gesproken over vrede, zelfs niet meer over een wapenstilstand. In Rusland wordt met de mobilisatie van honderdduizenden militairen het conflict weer verder aangejaagd. Maar als Oekraïne er in zou slagen Rusland te verdrijven uit heel Oekraïne of een deel daarvan, dan zal bevolking niet zuchten onder de Russische oligarchen, maar blijft ze zuchten onder de Oekraïense oligarchen. In beide gevallen is dat armoede en onderdrukking van de strijd van de werkende mensen voor een beter bestaan.

Crises gebruiken om perspectief socialisme te propageren.

Aan de kaak moet juist worden gesteld dat de grote westerse bedrijven van de oorlog profiteren. Ze profiteren niet alleen straks van de grondstoffen, landbouwproducten en goedkope arbeidskrachten van Oekraïne, maar ze profiteren nu al. Ze verdienen miljarden met de verkoop van wapens en vooral met het opdrijven van de prijzen voor energie, voedsel, vervoer enzovoort. Het is zeker links om de strijd daartegen te verbinden met de strijd tegen de oorlog. Tenslotte: moeten de Oekraïense en Russische soldaten de wapens tegen hun eigen regering richten? Jazeker: arbeiders schieten niet op arbeiders. Maar de wapens tegen de eigen regering richten, dat kan niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Dat vereist een langdurige linkse propaganda en organisatie onder de soldaten. Het gaat er om de oorlog en de crises die dat op alle vlakken teweegbrengt te gebruiken om het alternatief van het socialisme te propageren. Dat geldt niet alleen voor de linkse krachten in Rusland en Oekraïne, maar ook voor de linkse organisaties in het Westen. Neem een voorbeeld aan de arbeiders in Griekenland en Italië, die staakten en demonstreerden tegen de oorlogsstokerij van zowel Rusland als de westerse landen. De oorlog en de crises die ermee gepaard gaan leggen meer dan ooit bloot dat het kapitalisme de werkende mensen alleen maar ellende biedt en omver geworpen moet worden. De smoezen van Dutchak om Zelensky en de westerse regeringen te steunen zijn een doodlopende weg voor de internationale arbeidersklasse.

Onmiddellijke wapenstilstand!

Rusland weg uit Oekraïne!

NAVO weg van de Russische grens!

Rode Morgen 1 oktober 2022