Solidair met de democratische krachten in Turkije!

Het dictatoriale regime van Erdoğan krijgt hoe langer hoe meer een internationaal karakter. Niet alleen in Turkije is hij met alle geweld in de weer om zijn macht en dictatuur verder te verbreiden en te verstevigen, ook daarbuiten ontbreekt het niet aan dergelijke activiteiten.

Voornamelijk in Europa en in het bijzonder in Duitsland, waar het grootste deel van de Turkse migrantenmassa zich bevindt, werkt Erdoğan sinds jaar en dag aan de opbouw van mechanismen, netwerken en andere instrumenten om zijn ‘onderdanen’ door intimidatie, dreigementen en zelfs geweld te controleren, hen voor zijn karretje te spannen en hen naar hartenlust te misbruiken. Die instrumenten worden ook aangewend om iedereen die kritiek op hem en zijn misdaden heeft monddood te maken. Iedere oppositionele stem, iedere verroering of beweging die zijn bloedig regime bekritiseert, moet naar zijn logica de kop worden ingedrukt.

Uit de praktijk in Nederland wisten we al dat het Turkse consulaat openlijk opriep tot het verraden van Turken die kritiek hebben op Erdoğan, de AKP-regering of het Turkse regime. Uit de praktijk in Nederland wisten we ook dat de bestuurders van Stichting ‘Diyanet’ en de imaams van de moskeeën verbonden aan deze stichting pro-Erdoğan propaganda voeren en politieke invloed uitoefenen op grote massa’s Turkse moskeegangers. Ja, het betreft hier Stichting ‘Diyanet’ die via de Turkse Ambassade in Den Haag gelieerd is aan het Erdoğan-regime dat vanuit Ankara uitgeoefend wordt. Ook wisten we dat er een groot aantal trollen op de sociale media speciaal voor Erdoğan actief is. Bovendien weten we inmiddels ook dat diverse maatschappelijke en politieke organisaties zoals de vereniging UETD en de beweging DENK feitelijk voor Erdogan en zijn regime actief zijn.

Niet alleen in Duitsland en Nederland. Recentelijk werd bekend dat het Erdoğan-regime soortgelijke activiteiten, geheel in de lijn der verdenkingen, ook in Oostenrijk onderneemt. Oostenrijkse parlementariër en ‘woordvoerder veiligheid’ Peter Pilz van de Oostenrijkse Groene Partij verklaarde onlangs dat de Oostenrijkse overheid een groep van maar liefst 200 informanten in het land ontdekt heeft. Alle 200 informanten ‘werken’ volgens de door Peter Pilz naar buiten gebrachte inlichtingen onder coördinatie van de Turkse inlichtingendienst ‘MİT’ en zij staan in direct contact met het presidentiële paleis van Erdoğan. De informanten zijn belast met het verzamelen en doorgeven aan Ankara van informatie over tegenstanders van Erdoğan en de AKP. Volgens Peter Pilz wordt de groep van 200 informanten jaarlijks door de Turkse regering gesteund met een budget van gemiddeld 25 miljoen Euro. Peter Pilz verklaarde tevens het nodige bewijsmateriaal van dat alles in bezit te hebben.

Sommigen denken en spreken uit dat al het bovenstaande geoorloofd is want “Erdoğan is toch democratisch gekozen?!”. Inderdaad, hij is democratisch gekozen om zich democratisch te gedragen! Niet om als fascistische dictator op te treden! Niet om zich als een dolle hond te gedragen! Niet om de mensen in het land als eerloze beesten te behandelen! Niet om de arbeiders en andere onderdrukte volksdelen van hun rechten, vrijheden en democratische strijdmiddelen te beroven! Niet om de beestachtige onderdrukking van de vrouw in stand te houden en te legitimeren door het vrouwvijandige patriarchaat verder te versterken en te beschermen. Sinds zijn aantreden als premier en later als president gedraagt Erdoğan zich als een fascistische dictator die met het grootst denkbare gemak structureel over lijken gaat.

Hij heeft erg veel bloed aan zijn handen. Niet alleen vanwege zijn binnenlandse politiek maar ook vanwege zijn buitenlandse politiek. Vanwege zijn steun aan en samenwerking met ISIS/DAESH en nu vooral met Al-Nusra en de zogenaamde ‘gematigde oppositiegroepen’ in Syrië die net zo misdadig en bloeddorstig zijn als ISIS/DAESH. Hij heeft een groot aandeel in de moord van vele honderdduizenden onschuldige Arabieren, Koerden, Armenen, Assyriërs, alewieten, christenen, yezidi’s, soennieten en andere groepen in Syrië. Een groot aandeel heeft hij ook in de knechting, verkrachting en verhandeling van vele duizenden kinderen, meisjes en volwassen vrouwen die tot bezit gemaakt werden door ISIS/DAESH.
Daar is Erdoğan niet voor gekozen. Daar is de regerende AKP die de dictator door dik en dun in alles steunt ook niet voor gekozen. Daarom is het presidentschap van Erdoğan samen met de AKP-regering geheel illegitiem en zelfs illegaal tot op het criminele aan toe! Daarom dienen Erdoğan en de regering onmiddellijk af te treden… Zij dienen vervolgens door een speciaal daartoe te vormen volkstribunaal berecht en gestraft te worden… Zij dienen gestraft te worden voor hun beleidsmatige en systematische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid…

Wij dienen gezamenlijk in beweging te komen om de lange armen van dit verwerpelijke regime uit Nederland weg te duwen en de bovengenoemde controle- en intimidatie-instrumenten onwerkbaar te maken. Tegelijkertijd dienen we het huidige opportunistische, neoliberale kabinet Rutte-Asscher dat zich kritiekloos tegenover Erdoğan opstelt door acties ten val te brengen of het anders binnenkort keihard en meedogenloos weg te stemmen.
En we dienen solidair te zijn met de democratische oppositiekrachten in Turkije die ondanks alle ongunstige omstandigheden en tegenslagen toch hun strijd voortzetten voor democratie, vrijheid, mensenrechten en een menswaardige samenleving zonder uitbuiting en armoede.