Wat is sociale hypochondrie?

Een verslaggever bezocht socioloog Willem Schinkel in zijn woning in een Rotterdamse ¨achterstandswijk¨, zoals dat genoemd werd. Dat een buurt door dit woord gestigmatiseerd wordt, wordt hier nog niet gezegd. Dat gebeurt wel wanneer even later een bordje ter sprake komt dat aan een huis is bevestigd. Er staat op dat bordje zoiets als:

Bewoners Van der Poelstraat
1. Wij groeten elkaar als goede buren
2. Wij organiseren activiteiten
3. Wij zorgen voor een schone straat
4.en heel belangrijk: Wij houden van bloemen en planten en verzorgen onze geveltuin.

Duidelijk is dat het hier om een actie van hogerhand gaat en niet om een actie van bewoners o.i.d.

¨Hoe gaat het met Uw geveltuin?¨ vraagt de verslaggever. ¨Ik heb geen geveltuin¨ antwoordt Schinkel. ¨Ik moest nadenken wat een geveltuin was. Ik hou van bloemen en planten volgens dat bord. Zo‘n bord dat hang je op in een straat en op dat moment komt er een stigma over deze straat.¨

Het benoemen of aanwijzen van een wijk als ¨achterstandswijk¨ of vogelaarwijk en ook het aanbrengen van een dergelijk bord, legt inderdaad een stigma over een wijk of straat. Hier kan een verborgen agenda achter zitten, want door het leggen van een dergelijk stigma over een wijk of straat worden de geesten rijp gemaakt voor een massale sloop van woningen, waarna dure koopwoningen de plaats van de gesloopte woningen innemen. Tot de ideologie waarmee dit gepaard gaat behoort de – niet getoetste – aanname dat menging van armere en welvarender bevolkingsgroepen op wijkniveau de onderklasse vooruit helpt. Wat er op het bordje staat over elkaar groeten als goede buren zou hier ook bij kunnen passen.

Ergens in de buurt komen zij nog een bordje tegen dat op het hiervoor genoemde bordje lijkt. Dit is voor de bewoners van het Johannes de Vouplein. Bij dit bordje bevindt zich een prachtige speeltuin.

De verslaggever vraagt wat er nog meer bij zou moeten staan nu dat bord er toch hangt. Schinkel antwoordde dat er bij zou moeten staan dat de actie om deze borden op te hangen de gemeenschap 2 miljoen euro kost.

Het geheel lezen.

2 gedachten over “Wat is sociale hypochondrie?”

  1. In dit verband is ook de SWOT-analyse berucht, zoals hier scherp ontleed door Merijn Oudenampsen:
    “De legitimatie van de plannen werd gevormd door een lijvige SWOT[i] analyse, waarbij voorspelbaar genoeg de locatie als ‘strength’ en de bevolking als ‘weakness’ werd aangewezen. Een gebied met volop mogelijkheden, tussen bruisende zakencentra zoals de Zuidas en Sloterdijk, alleen jammer van die bewoners. De SWOT analyse is het toonbeeld van een subtiele verschuiving die zich heeft voortgedaan in het beleidsdiscours over ‘probleemwijken’, waarbij het plotseling de wijk is die de problemen heeft en niet de bewoners. De problemen van de wijk zijn echter niet gelijk aan die van haar inwoners, het gaat hier om ‘imagoproblemen’ en een ‘zwakke positie in de woningmarkt’. De crux is dat in de SWOT analyse de bewoners opeens zélf als een bedreiging worden geportretteerd voor de wijk. Deze verschuiving betekent impliciet dat de wijk geherdefinieerd wordt als een ‘leeg’ gebied, in de eerste werkvisies werd het dan ook als tabula rasa opnieuw verbeeldt met indrukwekkende architectuur.” (http://www.flexmens.org/drupal/?q=liberticide_is_uit)

  2. Inderdaad, we gaan die volksbuurtjes niet opleuken om er arme sloebers in te laten wonen. Die moeten weg!

Reacties zijn gesloten.