Schaalvergroting politie dramatisch voor lokale problemen

Nog nooit, heeft schaalvergroting, fusies en andere grootschaligheid iets anders opgeleverd dan kwaliteitsverlies en vervreemding van de doelgroep. Ook bij het politieapparaat lijkt nu het zelfde drama zich af te spelen.
Burgemeesters, vakbonden en politieagenten zijn uiterst ontevreden en bezorgd.

Burgemeesters willen meer te zeggen hebben over de manier waarop de politie wordt ingezet. De politie moet zich meer richten op lokale en minder op landelijk opgelegde prioriteiten.
Daarom moeten de tien regionale politiechefs minder opdrachten van de nationale korpsleiding en de politiek krijgen..

Bovendien willen de burgemeesters dat het ministerie van Justitie en Veiligheid weer wordt gesplitst.

Ook de politieagenten zelf vinden dat hun beroep wordt uitgehold en spreken van een verarming.

“Burgemeesters merken iedere dag dat heel veel centraal bepaald wordt en dat er weinig ruimte is voor lokale problemen en de openbare orde en veiligheid”, zegt voorzitter Van de Kamp van de politievakbond ACP. “Ook politiemensen geven aan dat de ruimte voor wat zij belangrijk vinden verdwijnt en dat er sprake is van een flinke verarming van het politievak. De politie zit nu tussen twee vuren.”

Om het gat dat ontstaan is op te vullen dreigen de burgemeesters

om hun gemeentelijke BOA’s, de toezichthouders op straat, meer taken en bevoegdheden te geven. Op deze manier ontstaat een tweede politieapparaat op gemeentelijk niveau. Dat is al te zien in Capelle aan den IJssel en Ede.

Een slechte zaak volgens de politievakbond ACP.

“Het versterken van lokale toezichthouders holt de politie uit, je verliest de samenhang”, meent Van de Kamp. “Dat is nooit de bedoeling geweest van de Nationale Politie, maar ook niet van de BOA.”

Ook de Commissie Toezicht Beheer Politie, die vorige week een rapport uitbracht concludeert dat de nationale korpsleiding te veel macht heeft.

Reactie van het ministerie:

” We herkennen ons niet in het geschetste beeld. De veiligheidsagenda en de landelijke prioriteiten van de politie worden juist samen met de burgemeesters en het Openbaar Ministerie van onderaf opgebouwd. Het lokale gezag is en blijft immers de hoeksteen van het politiebestel. Door de nieuwe politiewet is het lokale gezag juist versterkt.”

Lees hier het hele artikel.