Satire, ontheiligen en pesten

Mijns inziens werkt satire juist wanneer het volledig het machtige iets dat aanvalt begrijpt en het onderwerp tot de puntjes uitkleedt. Van het Reve probeert een machtige groep voor te stellen door alle mensen die een variant op het islamitische geloof belijden bij elkaar op te tellen. Hij roept zo een beeld op van een gigantische groep mensen die het allemaal met elkaar eens zijn. Een geheimzinnige collectie die vanuit de schaduwen de wereld hun wil opleggen als het ware een gelovige versie van de Bilderberg groep. Dat is een door angst aangedreven voorstelling van de werkelijkheid. Het is een ontkenning van de precaire situatie van de groep moslims die in Europa woonachtig zijn, en aanhangers zijn van verschillende stromingen, om hen tot de machtige mensen in Westerse samenlevingen te rekenen. Hun aantallen zijn helemaal niet zo veel zoals Reve ons wil doen geloven. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak