Samenlevingen bij elkaar houden doe je zo

Een onderzoek is uitgevoerd naar de sociale samenhang in verschillende landen. Een belangrijke uitkomst is dat veel immigratie er geen invloed op heeft.

De nu bekend geworden cijfers leveren resultaten op die voor een deel weinig verrassend lijken, terwijl andere dat juist des te meer zijn. Dat rijkdom en een zo gelijkmatig mogelijke inkomensverdeling de samenhang bevorderen, blijkt duidelijk uit dit onderzoek. De rijkere staten nemen in de tabellen meestal de hoogste posities in, en de armere de laagste. Waar de inkomens zeer uiteenlopen, zoals in Griekenland of Polen, gaat het met de maatschappelijke samenhang bergafwaarts.

Verrassend duidelijk weerlegt het onderzoek de vrees dat de samenhang van een samenleving gevaar loopt door een sterke immigratie. Zo wonen er in landen als Canada, Australië of Zwitserland zeer veel immigranten, maar is de maatschappelijke samenhang er niettemin groot – heel anders dan in Roemenië of Bulgarije, landen die nauwelijks immigranten kennen. (Presseurop)

De claims van Wilders en consorten over immigratie hebben daarmee een wetenschappelijke toets ondergaan. Die blijken ongegrond.

Sociale gerechtigheid lijkt veel belangrijker.

8 gedachten over “Samenlevingen bij elkaar houden doe je zo”

 1. “Verrassend duidelijk weerlegt het onderzoek de vrees dat de samenhang van een samenleving gevaar loopt door een sterke immigratie.”
  Niet immigratie bedreigt de samenhang, maar de reactie daarop. Zij polariseert. Daarom is Wilders en zijn obscure clubje zo gevaarlijk voor de samenleving in Nederland en Europa.

  “… in landen waar de samenhang groot is, waarderen de mensen hun eigen leven veel positiever dan op andere plekken – waaruit de auteurs van het onderzoek een niet geheel wetenschappelijk verantwoorde conclusie trekken: “Samenhang is geluk”.”
  Volgens mij werkt het precies omgekeerd. Waar mensen tevredener (gelukkiger) zijn, is meer ruimte voor tolerantie en dus een grotere samenhang.

 2. Wilders en consorten ?? zand in de mond bij iemand wiens vorige stukje met bangmakerijtjes over uit het buitenland naar Nederland komende arbeiders gelardeerd was ..

 3. @2 Al,

  Waarschijnlijk is er een misverstand. In ‘Arbeidseinsatz…‘ gaat het erom dat afzonderlijke landen in de EU nauwelijks succes zullen hebben met werkloosheidsbestrijding. Het vrij verkeer van personen zorgt ervoor dat arbeidskrachten uit allerlei EU-landen gemakkelijk naar er economisch iets beter voorstaande lidstaten trekken.

  Als je dat bangmakerij wilt noemen, dat kan, maar het is niet mijn opzet.

 4. Het principe “afzondelijke landen” is iets recents, en de meest bloedige, ziekelijke uitvinding ooit .. Grenzen waren tot de uitvinding van de natie-staat de lijn waar de ene belasting-vorderaar ophield en de ander begon .. zelden of nooit een grens waar mensen werden tegengehouden omdat ze een andere taal spraken , religie hadden of andere cultuur .. Het zijn pas de Nazi’s , stalinisten en de USA rascisten geweest die de gesloten grens bedachten .. Je kan niet Links pretenderen te zijn en het idee van de Natie-staat aanhangen .. Nationalisme en Socialisme samenvoegen . dit leid namelijk uiteindelijk tot uitwassen als Nationaal-Socialisme en Stalinisme

 5. @4 Voor die tijd was het vooral het geloof dat mensen bond. wee je gebeente als je iets anders aanhing.

 6. @5 je bent weer Eurocentrisch .. Buiten Europa waren de landen multicultureel en multireligieus en zelfs binnen Europa hadden we Joden en de katholieke zigeuners die door alle landen heen trokken …

 7. Je lijkt wel een romanticus. Ik weet dat het voor gelovigen erg moeilijk zo niet onmogelijk is om zich dit te realiseren, maar ook niet gelovigen kunnen last hebben van morele overwegingen.

  Daarnaast was het vooral dat een heerser dit afdwong voor wie dit zo beter uitkan, ik verwijs naar een Persisch heerser die het in steen moest laten vastleggen dat hij toeliet dat mensen van verschillend geloof in zijn rijk toeliet. (moest wel anders kon ie niet uitbreiden)

  Bovendien is geloof bij uitstek een middel om een hierarchisch systeem te vestigen.

  Je moet veeel verder terug. Laat nu toevallig recent een artikel in Science verschijnen dat jager verzamelaars helemaal niet zo oorlogszuchtig zijn als verondersteld is.

 8. Het Ottomaanse rijk had zowel Christenen , Buddisten , Parsi , als een grote verschijdenheid aan Moslimstromingen binnen de grenzen … , Het zelfde gold voor de Moghuls in India waar na 600 jaar , ondanks alle bekeringsdwang verhalen de meerderheid nog steeds hindoe was/ is ..

Reacties zijn gesloten.