Rutte: roep de VS-ambassadeur op het matje!

Vluchtelingenkinderen en hun ouders worden uit elkaar gerukt en onmenselijk behandeld aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Nederland mag niet zomaar toekijken terwijl dit gebeurt. Daarom vragen we onze minister-president Mark Rutte: roep de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra op het matje! Wij willen dat Rutte een duidelijk signaal afgeeft aan de Verenigde Staten: Nederland zal actief strijden tegen dit soort grove schendingen van mensenrechten.

Honderden families zijn uit elkaar gerukt sinds het afschuwelijke nieuwe beleid van de Trump-regering. Kinderen en baby’s zitten letterlijk opgesloten in kooien, zonder hun ouders.

Nederland moet zijn bondgenoot en partner in verschillende mensenrechtenverdragen aanspreken op dit beleid. Aankomende vrijdag 22 juni overhandigen we deze handtekeningen aan Mark Rutte. Als we met genoeg zijn, kan hij onze oproep niet negeren en moet hij in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur om duidelijk te maken wat Nederland van deze verschrikkelijke praktijken vindt.

Steun daarom nu deze oproep aan Mark Rutte. Zorg ervoor dat hij de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra op het matje roept en een duidelijk signaal afgeeft!

Waarom is het belangrijk?

Deze schokkend wrede, traumatische en onmenselijke praktijk hoort niet thuis in onze wereld. Het moet onmiddellijk worden gestopt. Nederland is misschien een kleine speler in de internationale politiek, maar onze stem telt wel degelijk. Trump en zijn ambassadeur Hoekstra moeten weten dat dit beleid consequenties heeft voor de internationale diplomatieke betrekkingen.
Hoe het overhandigd gaat worden

Vrijdag 22 juni overhandigen we de handtekeningen aan Mark Rutte. Ook beraden we ons samen met jullie graag op verdere acties. Zo is Mark Rutte van plan om over twee weken een staatsbezoek te brengen aan de Verenigde Staten en zullen we dat moment zeker aangrijpen voor vervolgacties.

Petitie, waaraan dit stuk ontleend.