Rutte heeft niet aangepakt, maar doorgeschoven

In 2010 werd met stevige woorden het regeerakkoord van Rutte-I gepresenteerd. Nederland zou worden teruggeven aan de Nederlanders en de financiën zouden op orde worden gebracht. Wat is er eigenlijk van al die grote woorden terecht gekomen? Een terugblik op anderhalf jaar van veel geschreeuw en weinig wol.

Veiligheid

Aanstelling van 3.000 extra agenten en 500 ‘dierenagenten’
Rechters moeten minimumstraffen gaan opleggen als een dader binnen tien jaar opnieuw wordt veroordeeld voor een misdrijf waarvoor een maximumstraf van twaalf jaar of meer geldt
Er komt een nationale politie, afschaffen bonnenquota
Coffeeshops worden besloten clubs waar lidmaatschap is vereist. Toegang is alleen voor Nederlanders

De aanstelling van extra agenten bleek een sigaar uit eigen doos. De voorgenomen bezuiniging door Balkenende IV werd teruggedraaid en dit werd gepresenteerd als extra agenten. De dierenpolitie bleek een farce. Wel ingesteld, nooit goed van de grond gekomen en in het Lenteakkoord definitief naar de prullenbak. Het voorstel minimumstraffen ligt bij de kamer.Raad van State, advocaten en rechters maken grote bezwaren en wijzen op de mogelijkheid om dit beleid te omzeilen. De nationale politie komt er. De bonnenquota die ooit ingesteld werd door de VVD zelf, wordt afgeschaft. Lidmaatschap coffeeshops is ingevoerd maar de effecten zijn desastreus zoals voorspeld.

Integratie/immigratie

Toegelaten immigranten krijgen een tijdelijk Nederlanderschap voor vijf jaar. Wanneer er een wet overtreden wordt waarvoor een straf van meer dan 12 jaar staat, moet de immigrant het land uit
Vijftig procent minder immigranten
Algeheel burqaverbod
Hoofddoekverbod voor de rechterlijke macht, officieren van justitie en de politie
Huwelijken tussen neef en nicht worden in principe verboden

De aanpassingen op het Nederlanderschap, minder immigratie en algeheel burqaverbod zijn geen van allen gerealiseerd. Het verbod op hoofddoekjes voor rechters, OvJ en politie was feitelijk al geregeld in de kledingcodes binnen deze beroepsgroepen en veranderde dus niets aan de bestaande situatie. Huwelijksverbod tussen neef en nicht is afhankelijk van het bloedverwantschap en al geregeld bij wet. Van dit hoofddossier voor de PVV is niets terecht gekomen.

Financiën

Er komt geen versoepeling van het ontslagrecht
AOW gaat naar 66 jaar oud, conform het akkoord van de sociale partners
Budget van Ontwikkelingssamenwerking gaat naar 0,7 procent van het nationaal inkomen (nu is dat 0,8 procent)
De uitkeringen worden niet ontkoppeld van de ontwikkeling van de lonen
Het minimumloon wordt op langere termijn verlaagd

De versoepeling van het ontslagrecht is uiteindelijk via het Lenteakkoord toch tot voorstel gekomen. Het akkoord van de sociale partners is in het lenteakkoord aangepast. Daarnaast was de eis van de PVV, 65=65, binnen 1 dag verdwenen. Budget OS is naar beneden gebracht. Koppeling lonen en uitkeringen is er nog steeds. Afspraken over minimumloon zoals bedoeld in het regeerakkoord zijn niet tot stand gekomen. In dit deel heeft de PVV haar conservatieve gezicht laten zien. Het gaat hier eerder om het handhaven van een bestaande situatie dan werkelijke wijzigingen, met uitzondering van OS. Dus van een echte prestatie is geen sprake.

Het financiële kader is slechter uitgevallen dan Rutte-I had begroot genomen over de actuele regeerperiode. In 2010 is nog een verbetering van het saldo gerealiseerd, maar dit komt op conto van het beleid Balkenende IV. Minister de Jager had in zijn 18 miljard aan bezuinigingen, iets meer dan 4 miljard aan maatregelen van Wouter Bos opgenomen. Dat betrof vooral het aflopen van economische stimuleringsmaatregelen die genomen waren door Wouter Bos. Zodoende viel het totaal bedrag aan bezuinigingen dat Rutte wilde doorvoeren, een stuk lager uit. De werkeloosheid is onder Rutte ook sterker toegenomen dan geprognosticeerd. Deze ligt nu 2,5 procentpunt hoger dan de prognose van het CPB obv van de macro economische verkenningen.

Verkeer

Maximum snelheid op snelwegen gaat naar 130 kilometer per uur
Aanleg van meer wegen

De maximumsnelheid is op meer wegen verhoogd en er liggen nog plannen om op meer wegen dat te realiseren. De aanleg van wegen komt vooral voort uit het beleid van het vorige kabinet. Camiel Eurlings beruchte 30 schoppen in de grond. Rutte-I heeft dat beleid voortgezet.

Binnenland

De Tweede Kamer wordt teruggebracht van 150 naar 100 leden
De Eerste Kamer gaat van 75 naar 50 leden
Minder volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, Provinciale Staten
Rookverbod in kleine kroegen wordt afgeschaft
Prestatiebeloning leraren
Er komt ruimte voor nieuwe kerncentrales

De aanpassingen van de kamers is niet tot voorstel gekomen. Ook de vermindering op lokaal niveau is volledig mislukt. Overleg op dit punt onder aanvoering van Rutte is compleet gestrand. Rookverbod is niet afgeschaft, maar er is een gedoogbeleid voor in de plaats gekomen. Prestatiebeloning leraren is er ook niet net zo min als dat er nieuwe kerncentrales komen. Op binnenlands bestuur, toch een dossier dat ook bij de Minister-President ligt, is niets gepresteerd.

Cultuur

200 miljoen euro minder voor de publieke omroep, mogelijk een net minder.

Deze bezuiniging is in gang gezet. Of er een net minder komt is nog maar de vraag. Daarover loopt nog de discussie.

Defensie

Defensie moet de komende vier jaar ruim 600 miljoen euro korten
De coalitie gaat verder met de testfase van het nieuwe gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter. In 2011 aankoop tweede toestel

Beide punten zijn ingezet. Hillen is druk bezig met zwaar bezuinigen op zijn ministerie en de 2e JSF wordt aangeschaft. Of Nederland helemaal doorgaat met de JSF valt nog te bezien.

Zorg

1 miljard erbij voor Ouderenzorg
12000 verplegers

Het grote punt van Wilders. Binnen dit kader viel ook het voornemen voor 12.000 extra handen aan bed. Niets van terecht gekomen. De miljard werd uiteindelijk 500 miljoen en werd via andere heffingen in de zorg bekostigt. Een sigaar uit eigen doos dus.

Ik heb alle voornemens op een rij gezet en bij elk voornemen gescoord of deze wel[1 punt] of niet[0] of deels[0,5] is gerealiseerd. Ik heb daarbij niet alleen gekeken of een plan al volledig is uitgevoerd.  Ook als voornemens al in voorstel zijn aangenomen of ingezet leverde dit een positieve score op. Sommige beleidsmaatregelen kosten veel tijd qua uitwerking en invoering. Het trieste resultaat is een score van 25%. Daarbij zijn de nodige maatregelen tot stand gekomen met de hulp van de oppositie, omdat de PVV het liet afweten. Ook het Europese beleid dat het kabinet heeft gevoerd was alleen mogelijk met de steun van de oppositie. In nagenoeg elk opzicht is Nederland onder leiding van Mark Rutte er stevig op achteruit gegaan. Zelfs van de beloofde banen en de vermindering van de tekorten is niets terechtgekomen en het bedrijfsleven zwoegt onder de lasten en de slecht lopende economie. Mark Rutte heeft alle problemen doorgeschoven naar de toekomst.

spreadsheet resultaten rutte I

Verscheen eerder op hgroen.wordpress.com. Auteur: Hans Groen.

1 gedachte over “Rutte heeft niet aangepakt, maar doorgeschoven”

 1. Ik heb vandaag weer eens wat bekeken en gelezen over de Republikeinen van nu en weleer. De grote voorbeelden van de VVD, CDA, SGP en de PVV zeg maar de GOP der lage landen.

  Met name Ronald Reagan kwam daar ter spraken. We hebben nog steeds last van zijn Reaganomics.
  Rijken die wel even naarbeneden zullen pissen om ook het plebs te laten genieten van een warme douche. Trickle down.

  Dit is wat de VVD en Rutte ook voor ogen hebben met ons land. Grote tweedeling ten behoeve van die 1 % graaiers. Grote tweedeling die ook criminaliteit in de hand werkt aangestuurd door rechtse top criminelen in maatpak.

  Dit is geen ongegronde angst want Amerika is ons voorland wat dat betreft. Niet een soort angst zoals rechtsdenkende bezigen over zogenaamde communisten van de SP of een Obama. Nee dit is een reeele angst dat door je midden en onder klassen te slopen je hele land naar de klote gaat. Je weet wel de mensen die deze samenleving mogelijk maken.

  Rechts = Reagan, GW Bush, Stalin (hufter = rechts), Mao, Hitler, Breivik etc…. De zieke hufters van deze wereld.

  En dit is geheel on topic.

Reacties zijn gesloten.