Rot op met die Aboutaleb

Wat is het ook een vreselijk figuur, die Ahmed Aboutaleb.
Wat is het ook een verschrikkelijk armzalig t.v. programma, dat ‘Buitenhof.’
Kennelijk heeft men gedacht ‘als het deze keer een beetje te grotesk is een echte nazi uit te nodigen, nodigen we gewoon nog een keer degene uit die met dergelijk schorem samenwerkt.’

En dan kom je inderdaad al heel gauw uit op de burgemeester van Rotterdam die in zijn gemeente samenwerkt met spul dat van mening is dat je bepaalde mensen ’te humaan’ kunt behandelen.
Als dat geen nazi-ideeën zijn, vraag ik me af wat dan wel.
Met dat soort tuig samenwerken (en ondertussen krijsen dat je moslims niet moet ‘wegdrukken’) maakt dat je wat mij betreft voor eens en altijd gediskwalificeerd bent je mond ook maar ergens over open te doen.
Zeker als het gaat over de toekomst van de wereld.
Veelzeggend wellicht dat de 43 doden die een dag eerder vielen in Beiroet niet één keer genoemd zijn: misschien dat de burgemeester van Rotterdam die zegt intens mee te leven met de Parijzenaars het vergeten was de inwoners van Beiroet te noemen of niet met hen meeleeft.

Het gesprek met Aboutaleb was niet alleen van een verbijsterende oppervlakkigheid en welhaast stuitende lichtzinnigheid (ik kom daar zo even op terug) maar, zoals meestal op de Nederlandse televisie, weer eens over moslims en niet met moslims.
Niets heb ik gehoord over de eeuwenlange en honderdduizenden doden kostende bemoeienis van het Westen inclusief Frankrijk met landen waar men behalve olie niks te zoeken had.
Niets over hoe al-Qaida en IS in de wereld zijn gekomen, niets over Amerikanen die daar meer van weten.

Meer dan een miljoen doden sinds ‘Irak’ in 2003? ‘Zolang ik in Nederland nog bij moslimgezinnen MTV op t.v. zie, is alles picobello en kunnen we rustig doorgaan met plunderen en bombarderen’ is ongeveer hetgeen Aboutaleb te zeggen had. Waarmee onderzoeken van experts over hoe de bemoeienissen van het Westen met islamitische landen door de bewoners daar en elders ervaren worden in één achteloos gebaar weggeveegd worden.
Verbijsterend de oppervlakkig kletspraat van iemand die een wereldstad moet besturen en wel een met tientallen verschillende nationaliteiten.
Niks uit de mond van Aboutaleb over het feit dat met Franse wapens door een westerse bondgenoot Jemen van de kaart geveegd wordt as we speak.
‘IS moet uitgeroeid worden’ en even later nog een keer ‘IS moet met wortel en tak uitgeroeid worden’ zo is Ahmed Aboutaleb van mening.
Om te benadrukken hoe urgent dat ‘uitroeien’ is, worden er zelfs zes miljoen uitgeroeide joden bij gehaald….

Wanneer heb ik trouwens eerder lieden horen krijsen dat deze of genen ‘met wortel en tak’ uitgeroeid moeten worden?
Bovendien: ideeën kun je niet uitroeien. Je kunt het fascisme niet uitroeien. Je kunt het christendom niet uitroeien. De islam is niet uit te roeien. Het boeddhisme evenmin.
Je kunt slechts mensen die bepaalde opvattingen erop nahouden of anderszins zich van anderen onderscheiden uitroeien.
Maar net als bij de maatschappelijk verschillige VARA en bij het CDA, denkt ook Aboutaleb blijkbaar dat het het vast goed doet lekker als burgmeester mee te krijsen over ‘uitroeien.’

Dat men dat bij de SGP wel grappig en kennelijk heel wel aanvaardbaar vindt, is naar mijn idee al erg genoeg.
Ook is de burgemeester van de Maasstad bereid om voor wat hij onder ‘vrijheid’ verstaat en zich vasktlampend aan het idee dat die fantastische westerse democratie een export-product is en moet zijn (dat exporteren ging ook zo fantastisch in Afghanistan en Irak hè) ik weet niet hoeveel levens van jongelui uit Rotterdam, Birmingham, Lille of Stuttgart op te offeren op de toekomstige slachtvelden van het Midden Oosten.

Kortom: je mag als strijder naar het Midden Oosten wat hem betreft, zolang het maar ten behoeve van zijn ‘vrijheid’ is.
‘Gevallen voor Aboutaleb, Shell en ABN‘ zullen we dan maar zeggen. Ik kots van die narcistische gek met zijn lichtzinnige gebazel over anderemans leven. Aboutaleb is een gevaarlijke oorlogsstoker en dergelijke figuren zijn de laatsten die de wereld vandaag de dag kan gebruiken.
Voortdurend tijdens een gesprek ouwehoeren dat er gewapende strijd gevoerd moet worden, pleidooien houden voor nog meer oorlogsuitgaven en mogelijkheden de bevolking te bespioneren (wow, wat een vrijheid!) om tegen het einde te zeggen ‘ik ben helemaal niet zo’n militarist’ en wat kwezelen over ‘harten en hoofden.’
Rot op met die vent.