Roemenen nicht gewunscht

Ja mensen, we hebben het voor elkaar: we zijn onder leiding van dolle hond Blondi het meest racistische en xenofobe land van Europa geworden. Dat zegt althans Mariana Câmpeanu, minister van Arbeid van Roemenië.

Behalve Hans van Baalen – of all people – heb ik trouwens geen enkele andere politicus hierover gehoord. Het is blijkbaar volstrekt normaal dat een kamerlid naar ambassades trekt om het betreffende land eens even ostentatief te gaan staan beledigen. Daar hoeft blijkbaar niemand afstand van of – zal ik het zeggen? – aanstoot aan te te nemen. Minister Asscher niet en minister Timmermans niet. Bij het Polenmeldpunt nam men die moeite nog wel, maar goed toen was Wilders natuurlijk ook nog virtueel lid van de regering, alhoewel de betreffende bewindslieden dat destijds steeds ten stelligste ontkenden.

Misschien dat de PvdA iets van haar gillend, zichzelf over zijn laatste stem in 2012 de haren uit het hoofd trekkende, weglopende electoraat terug zou kunnen winnen als zij Wilders in dit soort gevallen structureel van achteren met gestrekt been onderuit zou schoppen (en hetzelfde geldt voor de SP), maar niets van dit alles. Liever vissen zij in dezelfde electorale stinkvijver als de PVV.

11 gedachten over “Roemenen nicht gewunscht”

 1. Vreemd om te observeren hoe deze discussie die de Nederlandse samenleving in het hart raakt op zombie-niveau wordt gehouden tot op de hoogste politieke kringen.

  Het betreft hier een zeer serieus sociaal-maatschappelijk probleem binnen onze Rechtstaat en de meeste wat je hoort in verband hiermee is een soort uiting van emoties er op los over de komende tsunami uit het Oosten.

  Ten eerste horen we vaak van Opstelten, Teeven en van de kant van algemeen conservatief rechts dat men hoort zich aan de wetten te houden. Terecht.

  Deze Nederlandse wetgeving is inclusief de internationale wetgeving dat ons land ondergetekend heeft. Ook op Europees niveau.
  Het gevolg hiervan is dat volgens deze wetten wij mogen geen onderscheid tussen Europeanen maken, hoezeer dit ook binnen onze psyche ingebakken zou mogen zitten of binnen onze tradities en gangbare feit mogen zijn.

  De grenzen voor Europeanen sluiten is zodanig illegaal, gaat tegen de notie van rechtstaat en tevens is en bevestiging voor de standpunt van deze Roemeense minister, wat dan ook Wilders en Asscher en consorten mogen vertellen.

  Het verlaten van de begrenzingen en bepalingen van de Rechtstaat is een uiterst gevaarlijke zaak.

 2. Ten tweede mocht u de zaken nu willen omkeren of met de verantwoordelijken van gedachten willen wisselen gaat u maar gerust dan langs Bolkestein, Van Baalen en de voltallige VVD die jarenlang zich ingezet heeft voor het toelaten van enorme aantallen goedkope buitenlandse krachten met doel makkelijke winsten, zonder ene moer te geven waar zullen onze Nederlandse werkkrachten straks belanden.

  Nu is het na zoveel jaren een voldongen feit en VVD stilzwijgend bij hand van Wilders wijst naar de “vreselijke buitenlanders”.

  Jahoor, maar moet u dan Bolkestein niet vragen: ” Joh, zeg waarom ben je toen hiermee begonnen? Wist je niet dat ze zover zou uitkomen en we helemaal vol raken? Raar he, dat je het zover met Nederland heb laten komen?”

  Tja, maar zo spelen altijd de spel de VVD-ers – alles om eigen belang, de rest mag stikken.

 3. Wilders staat bij de verkeerde boom te blaffen (janken?), as fucking usual. Asscher speelt daar ‘leuk’ op in door eerst eens grootsch een onderzoek naar arbeidsverdringing door Oost-Europeanen aan te kondigen. Inderdaad, dezelfde, stinkende vijver waar alle riolen heen geleid worden.
  Wat de heren graag vergeten, is dat er in Nederland allang een wettelijk minimumloon bestaat, die voor iedereen geldt, die in Nederland werkzaam is, maar door niemand gehandhaafd wordt. Zeker niet de overheid, bij monde van kraimfaiters Opstelten en Teeven. Verder vergeet men graag dat het de werkgevers zijn die onderbetaalde arbeidsmigranten aannemen, omdat Henk en Ingrid hun levensmiddelen, bloemen en verbouwingen zo goedkoop mogelijk willen hebben.En dat er een grote, malafide uitzend-maffia bestaat die daar al te graag op inspeelt.

 4. En dat alleen een Europa-VVDer zich hierover (terecht) opwindt en verder IEDEREEN, politici, Journaille, opinisten, etc. hierover zijn ‘fatsoenlijke’ bek houdt is ronduit een grote schande!

 5. Het doet mij nogal denken aan de

  ” Verboden voor Joden”

  Bordjes uit de bezetting.

  Dat deze man door het parlement gedoogd blijft worden is mij een raadsel.

 6. @5 Nee, dat is de koude onverschilligheid die in Nederland “tolerantie” heet.
  Voor een cordon sanitaire is het te laat. Wilders moet verbaal en argumentatief bestreden worden, waar en wie maar kan.

 7. @5 Een cordon sanitaire zou moeten betekenen dat iedereen de kamer uitloopt zodra een PVV’er het spreekgestoelte bestijgt, of dat men niet gezellig met PVV’ers staat te klessebessen in de Kamer, dat de stoelen rond elke PVV’er in de Kamer onbezet blijven, dat Ronald van Raak niet zijn hand opsteekt bij het ondersteunen van het indienen van een PVV-motie, dat geen énkele motie van de PVV ondersteund wordt. Kortom, zoals men Janmaat – terecht – bejegende, die veroordeeld is voor de uitspraak ‘vol=vol’. Iets wat heden ten dage absoluut niet meer als zelfs maar vaag politiek-incorrect zou worden opgevat, laat staan illegaal.

  Maar zoals Cornelis zegt, dat station zijn we al lang geleden gepasseerd, VVD en CDA vinden de PVV immers een volstrekt normale partij. Ik hoop dat ik niet dement wordt, zodat ik over 30 jaar kan inbellen bij een radio- of tv-programma met een hartelijk lachende Rutte, Verhagen en misschien zelfs Wilders, om hen te herinneren aan hun vuige praktijken in de jaren nul en tien van de eenentwintigste eeuw.

 8. Ik moet Cornelis gelijk geven. In Nederland interesseert men zich enkel voor patat en voetbal en de rest zal het volk aan hun rectum oxyderen.

 9. Ongelooflijk hè. En huilbaby Asscher had in zijn brief inzake de aantallen te verwachten mensen uit die landen over ‘een dijkdoorbraak’….
  Ach ja, de één spreekt over ’tsunami’, de ander over ‘een dijkdoorbraak’ en binnenkort stapt er uit die bruine kringen vast iemand naar voren die ’tsunami’ en ‘dijkdoorbraak’ wel even gaat ‘endlösen’…

Reacties zijn gesloten.