Ritueel slachten en de godsdienstvrijheid

Onderstaand stuk verscheen eerder op de website van voormalig Krapuul redacteur Bart Voorzanger;

Het wetsvoorstel over onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren leidde tot een paar opmerkelijke rabbinale reacties. Tijd voor enige bezinning?

De Partij voor de Dieren diende een wetsvoorstel in om joods of islamitisch ritueel slachten alleen toe te staan wanneer dieren daarbij vooraf worden verdoofd. Mij lijkt dat een zinnig initiatief, al gaat het me lang niet ver genoeg. Wat mij betreft zou een dier dat je besluit te slachten direct nadat het uit wei of stal gehaald is, snel en pijnloos moeten worden gedood. Het vervoer naar en het wachten bij het slachthuis is een uiterst stressvolle ervaring die je een dier dient te besparen.

Maar de godsdienstvrijheid dan? Het simpele antwoord is dat die hier in het geheel niet in het geding is. Op dit moment geldt de uitzondering in de wet die onverdoofd slachten mogelijk maakt alleen de slacht volgens joodse en islamitische regels, en jodendom noch islam verplichten hun gelovigen vlees te eten. Wie vlees van dieren die voor de slacht werden verdoofd haram of treife acht, wordt maar vegetariër.

Protesten van joodse zijde tegen de nu voorliggende wetswijziging blinken – dan ook – niet uit door zakelijke argumenten. Rabbijn Cooper van het Simon Wiesenthal-centrum verwijst naar antisemieten in het algemeen en nazi’s in het bijzonder die als onderdeel van hun haat- en genocidecampagne de slacht volgens joodse riten onmogelijk wilden maken. Da’s even waar als irrelevant. En door het te vermelden terwijl het nergens een argument voor is, suggereert Cooper dat de medestanders van Marianne Thieme antisemieten zijn. Hij zegt het niet, hoor, en hij zal desgevraagd ook vast ontkennen dat zoiets zelfs maar bij hem opkwam.

Rabbijn Evers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap meent dat deze kwestie zijn godsdienstvrijheid raakt. Onzin dus; zie boven. Hij voert aan dat de joodse slacht voor binnenlandse consumptie zeer beperkt is. Is iets kwalijks minder kwalijk als het minder vaak gebeurt? En hij beroept zich op de aandacht voor het dierenwelzijn die het jodendom altijd gekenmerkt heeft. Dat is waar, en mooi, maar niet ter zake, tenzij je meent dat wie slecht behandeld wordt niet mag klagen omdat zijn kwelgeest immers zo aardig is tegen anderen.

Wel terecht is Evers’ vraag of de moderne verdovingsmethoden echt zo pijnloos zijn. Een elektrische schok, een pen door het hoofd, of een slag op de kop zijn door de wet als ‘verdovings’-methoden toegestaan. ’t Zijn stuk voor stuk ingrepen die we nooit als ‘verdoving’ zouden aanduiden als het om mensen ging. En dat brengt me terug bij de eerste alinea van dit verhaal.

Als je werkelijk iets doen wilt aan de beestachtige manier waarop wij dieren behandelen alvorens ze te consumeren, zul je de hele procedure grondig moeten herzien, zo grondig dat de massale productie, en daarmee ook consumptie, van vlees die we nu kennen, onmogelijk wordt. De zin van het voorstel van Marianne Thieme is dan ook vooral dat er weer eens even aandacht is voor een bedrijfstak waar de meesten van ons liever niet bij stilstaan. ’t Mocht ons eens de eetlust benemen …

45 gedachten over “Ritueel slachten en de godsdienstvrijheid”

 1. Het wordt ook tijd dat vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap luider gaan protesteren tegen de dubbele moraal van de PVV.

  De PVV wil wel bijzonder onderwijs en ritueel slachten toestaan voor Joden maar niet voor Moslims. Dat is absurd. De Joodse gemeenschappen horen zich gezien hun geschiedenis keihard uit te spreken tegen de haat die de PVV mede uit hun naam predikt.

  Wat mij betreft heeft het verbieden van besnijdenis bij minderjarigen in elke vorm een hogere prioriteit dan gezeur over slachtmethoden. Ik ben het wel met de strekking van dit artikel eens. In de huidige slachthuizen zullen dieren altijd gestrest zijn en lijden. Als je dat wil verminderen dan moet slachten kleinschaliger gebeuren.

 2. Sofia van der Linde Schreef:

  Wat mij betreft heeft het verbieden van besnijdenis bij minderjarigen in elke vorm een hogere prioriteit dan gezeur over slachtmethoden. kleinschaliger gebeuren.

  Beter om het hier te doen , anders gebeurt het onder minder hygiënischer omstandigheden in de landen van herkomst … Trouwens afgezien van minder kans op Aids en minder kans op baarmoederhalskanker bij je partner weinig verschil tussen on- en besneden en als latere ervaringsdeskundige kan ik je ook vertellen dat het sexuele genot er ook niet door verminderd .. het wel schadelijke “vrouwenbesnijdenis ” heeft weer niets met Moslims of Joden te maken maar is een (ook bij Falasha Joden ) uit oost Afrika meegenomen …

 3. @#3
  Dat argument is problematisch en is ook gebruikt om te pleiten van het toestaan van besnijdenis bij meisjes.

  Moslim mannen mogen zich ook laten besnijden als zijn meerderjarig zijn. Joden mogen het ook uitstellen als de regels van een land dit vragen.

  Het is een aantasting van de vrijheid van godsdienst om bij minderjarigen tekens in hun lichaam aan te brengen. Besnijdenis is niet terug te draaien.

  Ik ben ook tegen niet-therapeutische cosmetische chirurgie, tatoeages en piercings in erogene zones voor minderjarigen.
  ————————–

  Terug naar het topic. Ook Christenen dienen zich uit te spreken tegen de steeds absurdere dubbele moraal die de PVV predikt.

  Als kosher slachten en bijzonder onderwijs verdedigt worden door Moslims aan te vallen dan hoort ieder fatsoenlijk mens daarvan te walgen.

 4. Het doel van Godsdienst vrijheid is het beschermen van minderheden tegen de overheid en de meerderheid. Het is een vervolgingsverbod. Je mag niet worden gediscrimineerd of erger omdat je een bepaalde leer aanhangt.

  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om gelovigen gedragingen toe te staan die niet-gelovigen verboden zijn. Helaas gebeurd dit nu wel.

  Ritueel slachten is mits goed uitgevoerd niet wreder dan de pin door het hoofd dus het moet wat mij betreft gewoon mogen. Welke slachtmethoden aanvaardbaar zijn hoort echter niet af te hangen van Godsdienstige tradities. De kwaliteit van het vlees en hoeveel dierenwelzijn we willen horen de maatstaven te zijn.

 5. Sofia van der Linde Schreef:

  Terug naar het topic. Ook Christenen dienen zich uit te spreken tegen de steeds absurdere dubbele moraal die de PVV predikt.
  Als kosher slachten en bijzonder onderwijs verdedigt worden door Moslims aan te vallen dan hoort ieder fatsoenlijk mens daarvan te walgen.

  De SGP heeft zich al uitgesproken , ze zijn het eens met de PVV 😥

 6. De SGP is überhaupt tegen Godsdienst vrijheid dus ze zijn consistent. Bovendien heeft een van hun eigen mensen Bart-Jan Spruit meegeholpen aan het schrijven van het eerste PVV programma. Zonder de Holocaust zou de SGP ook gewoon voor discriminatie van Joden zijn. Hun tolerantie voor Joden is pure PR anders niet.

 7. dierenwelzijn gaat verder dan alleen de wijze van slachten

  er is een groot verschil tussen megastallen en grazen in de wei

  aangezien de voorvechters van de caviapolitie megastallen wel OK vinden is de hele discussie sowieso walgelijk om maar eens een actueel woord te gebruiken, hoewel het waarschijnlijk walgelijk is dat iemand anders het woord walgelijk gebruikt, maar dat terzijde

 8. Cat-a-strofe Schreef:

  Die megastallen vinden ze ok omdat daar een groot deel van hun electoraat zit.

  Misschien een Idee voor Vreemdelingenvrije woonvormen voor PVV stemmers , 1 familie per Zeugenhok …

 9. CDA vertegenwoordigt de boeren dus natuurlijk gaat de PVV niet tegen de bio-industrie in.

 10. Het “vrijheid van godsdienst” argument is de grootste flauwekul die men maar kan verzinnen. De verschillende religieuze boekwerken staan vol met zaken die volgens onze huidige Nederlandse normen, waarden en wetgeving gewoon verboden zijn en religieuze groeperingen hebben zich hier gewoon naar te schikken. Vrouwen en kinderen mogen ook niet meer geslagen worden en we mogen ook geen slaven meer houden, terwijl dat in de diverse “heilige” geschriften gewoon toegestaan is.

  Er zijn nog een aantal punten over om aan te pakken en te verbieden. Dat zijn het voornoemde besnijden en waar het hier om gaat, de rituele slachtmethoden. Waarom mogen kinderen en dieren wel tegen hun wil verminkt en/of mishandeld worden? En vrouwenbesnijdenis staat voor zover ik weet niet in de koran, maar als dat wel zo was geweest, was het dan wel toegestaan, mits door medici en onder narcose uitgevoerd?

  Geen enkele slachtmethode is perfect of geheel pijnloos. Maar tegenwoordig wordt er veel aan gedaan om het lijden zoveel mogelijk terug te dringen en dat is een groot goed. Rituele slachtmethoden doen niet mee aan welke ontwikkeling dan ook en zijn aangetoond meer lijden te veroorzaken dan moderne slachtmethoden. Dus gewoon verbieden dat zinloos martelen.

  Dat de Joodse lobby er weer het Nazisme bij haalt is niks nieuws. Dat doen ze bij ieder zinnig argument waarvan ze niet kunnen winnen als hun eigen religie of beleid onder de loep wordt genomen. Dan ben je gelijk antisemiet en vliegen de al dan niet verdekte Godwins je rond de oren. Ik voel me daar niet op aangesproken.

 11. Bart Schreef:

  Geen enkele slachtmethode is perfect of geheel pijnloos. Maar tegenwoordig wordt er veel aan gedaan om het lijden zoveel mogelijk terug te dringen en dat is een groot goed. Rituele slachtmethoden doen niet mee aan welke ontwikkeling dan ook en zijn aangetoond meer lijden te veroorzaken dan moderne slachtmethoden. Dus gewoon verbieden dat zinloos martelen.

  Blind nabouwen , er is niets aangetoond er word alleen maar beweerd …

 12. @Al Bakrastani

  Zoek de verschillen: http://j.mp/eqQNES

  Als je dieren de strot doorsnijdt doet dat pijn. Jij spreekt alleen maar uit naam van jouw boek en zal dat ten alle tijden volhouden. Dat is jouw goed recht, maar als ritueel slachten verboden wordt (wat er helaas niet in zit) dan zou je je er gewoon aan moeten houden.

 13. Kop en staart van dit artikel vallen als toepasselijk uiteen, het meandert tussen wetgeving des lands en de URM als vrijheid van godsdienst heen.
  De gegeven conclusie,laatste alinea, zal ieder mens begiftigd met verstand en geweten delen, terwijl schrijver geen visie op stelling van zijn kop over ritueel slachten en godsdienst vrijheid weergeeft.

  ”De Partij voor de Dieren diende een wetsvoorstel in om joods of islamitisch ritueel slachten alleen toe te staan wanneer dieren daarbij vooraf worden verdoofd. Mij lijkt dat een zinnig initiatief, al gaat het me lang niet ver genoeg” .

  Klaar als democratisch wets voorstel des politieke lands.
  Much a do about nothing dus, het gaat de Pvvd immers om het inperken van de bio industrie als centraal belang.
  Actueel a do is Rabbijn Cooper van het Simon Wiesenthal-centrum die nu tegen het voorgenomen wets voorstel uit belang van behoud kosher slachten ageert, als ook nothing.
  Rabbijn grondt zich niet op de vrijheid van godsdienst zoals gegeven in de URM maar draagt andere motieven aan om een oude wetgeving van kracht te laten.
  En daarmee het onderwerp en topic hoe wetgeving, het recht op ritueel slachten zich verhoudt tot godsdienst vrijheid. .
  #4 Sofia van der Linde had het met deze zin mi eenvoudig weg spot on
  ” Welke slachtmethoden aanvaardbaar zijn hoort echter niet af te hangen van Godsdienstige tradities.”

  Men kan de wijze van het slachten van een dier niet bij de vrijheid van godsdienst, alsof dat ook voor het dier als opgaat, betrekken.

  De zorg voor onze dieren en slachten daarvan dient een maatschappelijk belang net zo goed als dat ritueel slachten dat in de oorden van oorsprong daarvan diende.
  . Een wettige claim op de wijze van slachten uit godsdienstige overdracht, lijkt op een genomen poging om God, die zelf ook al niet voor zich zelf kan spreken, in de universele rechten van de mens op te nemen


  • Het is interessant om de universele verklaring rechten van de mens, mondiale bijdragen en verwikkelingen van deelnemende landen en naties in het wel of niet tekenen, gewenste aanpassingen tot niet zo lang geleden in de tot standkoming daarvan door te nemen. Een claim op God daarin op te nemen kwam er niet door.
  • En let wel omdat wereldgodsdiensten het niet eens over de rechten van het ware Opperwezen zouden worden.

  • Zelf vraag ik me af waarom men daar kennelijk nogal lang over gedaan heeft, het van een Poolse vertegenwoordiger moest komen om dit als probleem naar voren te brengen.

  Hier een stukje kopie paste ter onderschrijving.  • .
  • Roosevelt ontvouwde in januari 1941 de ‘Vier Vrijheden’: vrijheid van spreken en eredienst, vrijwaring van gebrek en vrees. Later is een prijs hiernaar vernoemd: de Four Freedoms Award.
  • De ontzetting over de Holocaust was echter doorslaggevend in de formuleringen voor en debatten over de Universele verklaring (Morsink, 1999). Artikelen zoals over recht op huwelijk, recht op werk en beroep, recht op vrije keuze van onderwijs voor kinderen en geloofsvrijheid, zijn direct terug te voeren op bescherming tegen het soort discriminerende maatregelen dat de nazi’s namen tegen Joden.

  De meest prominente Nederlandse gedelegeerde was pater Leo Beaufort (1890-1965). Hij maakte zich voor de vermelding van God sterk. Aanvankelijk kreeg hij enige bijval, maar geleidelijk rees bij steeds meer gedelegeerden de vrees dat christenen, moslims, boeddhisten en atheïsten het nooit over een verwijzing naar een Opperwezen eens zouden worden. Toen Beaufort merkte dat er nogal wat bezwaar was, voegde hij aan zijn pleidooi toe dat wie het daar niet mee eens was, de desbetreffende zin in de verklaring gewoon kon negeren. Waarop de vertegenwoordiger van Polen opmerkte dat de staten dan vrij zouden zijn om alles te negeren wat hun niet beviel (Samnøy, 1993). Uiteindelijk werd God in de Universele verklaring buiten beschouwing gelaten. Mensen zijn, volgens artikel 1, ‘begiftigd met verstand en geweten’, maar het wordt in het midden gelaten door wie of wat ze daarmee begiftigd zouden zijn. (Morsink, 1999)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens#Geschiedenis.”

  Ik zie een claim op kosher of halal slachten beiden als religieuze overdrachts politiek naar een seculiere staat bedrijven.
  Het begiftigd met verstand en geweten daarover is mij dan ook bijster.
  Vooralsnog much a do about loting.
  Toch geeft dit zoveelste incident, toenemende profilatie van godsdienstige geënte overdrachten als claim op, aanleiding om een heldere scheiding tussen staat en kerk, bestaande religieuze privileges onder bestaande wetgeving te herzien.

  “”Als je werkelijk iets doen wilt aan de beestachtige manier waarop wij dieren behandelen alvorens ze te consumeren, zul je de hele procedure grondig moeten herzien’’,

  He he ……dat dacht ik ook al 🙁

 14. Heeft allemaal niets met godsdienstvrijheid te maken. Je kunt wel een godsdienst hebben die als voorschrift heeft andersdenkenden te vermoorden. Je hebt je godsdienst, je oefent die uit maar rituelen die anderen schaden (en daarbij denk ik absoluut juist aan dieren, zij kunnen zich niet verdedigen, in opstand komen, een belangengroep oprichten, zich tot de rechter of de politiek wenden enz. enz.) moeten door de maatschappij niet worden toegestaan. De vlag van vele godsdiensten dient al vaak genoeg om zeer bedenkelijke lading te dekken. Er is nooit en te nimmer een excuus voor wreedheid. Dit geldt evengoed voor reguliere slachthuizen. Juist verantwoordelijkheidsgevoel voor weerloze mede-schepseld die aan onze zorg zijn toevertrouwd en van ons afhankelijk zijn zijn betere uitingen van godsdienst dan zinloze verzonnen rituelen. Ik vind het misselijkmakend en beschamend dat mensen zich achter godsdienst verschuilen om hun wandaden een legaal tintje te geven.

 15. Bart Schreef:

  @Al Bakrastani
  Zoek de verschillen: http://j.mp/eqQNES
  Als je dieren de strot doorsnijdt doet dat pijn. Jij spreekt alleen maar uit naam van jouw boek en zal dat ten alle tijden volhouden. Dat is jouw goed recht, maar als ritueel slachten verboden wordt (wat er helaas niet in zit) dan zou je je er gewoon aan moeten houden.

  Tja , een electroshock of een pin door de hersenen is vééél humaner , of ga een bij een kippenslachterij kijken … als die aan het begin hun koppie intrekken worden ze levend ontveert en ontdarmt ….

 16. @Al Bakrastani

  Lees mijn vorige posts. Pijnloos slachten bestaat niet, maar het kan we zo pijnloos mogelijk. De ontwikkelingen op dat gebied staan niet stil, maar ritueel slachten gaat met geen enkele ontwikkeling mee. Moderne slachtmethoden zijn zeker minder pijnlijk dan die dieren de strot doorsnijden.

  Zelf eet ik alleen Eco-gekeud vlees juist omdat ik wil dat de dieren die ik eet een zo goed mogelijk leven heeft gehad en niet gemarteld is voor de dood.

 17. #17 Bart, ook ik eet, als ik al vlees eet, biologisch vlees om die reden (beter leven gehad). Maar volgens mij worden deze dieren ook gewoon in het machine-bio-slachthuis afgeslacht. Dat is iets waar ik steeds meer van moet slikken.

 18. Als je op de goede manier de keel afsnijdt, dan is het dier binnen paar tellen bewusteloos. Met een echt scherp met is er niet heel veel pijn.

 19. @20 Dat zegt de mens. Maar zeker weten, weet niemand. Niemand ook die het uit wil testen ofzo…..

 20. Als je iemands hoofdader en slagader in de nek op de goede manier dichtknijpt dan verliest iemand binnen seconden het bewustzijn. Ik heb me weleens aan iets gesneden dat zo scherp was dat het even duurde voor ik door had dat ik mijn had gesneden.

  Zeker weten? Nee. Niet al teveel pijn? Extreem aannemelijk.

 21. ‘Het duurt ongeveer tachtig seconden voordat een dier verdoofd raakt als de keel wordt doorgesneden met een scherp mes. Gedurende die tijd ervaart het dier pijn’, zegt onderzoeker Bert Lambooij.

  80 sec. lijkt me toch wel lang

 22. Een stuk langer dan met moderne methoden. Alsof jij het fijn zou vinden minuten lang te stikken en leeg te bloeden. Dan is de pijn van die snee in je keel misschien nog wel het minst erg. Bij koeien lopen de zenuwen weer anders en die hebben er nog een stuk langer gevoel bij. Tot wel 4,5 minuten.
  Ik vraag me toch af hoe iemand zo’n ouderwetse marteldood kan verdedigen als er, hoewel ook niet feilloos, maar veel betere methoden beschikbaar zijn.

 23. Bart Schreef:

  Volgens onderzoek doet het wel degelijk pijn om een dier de strot door te snijden:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/1037509/2010/10/22/Onderzoek-ritueel-slachten-is-pijnlijk.dhtml

  Dat onderzoek bleek een paragraafje te zijn uit een onderzoek dat eigenlijk heel ergens anders over ging. De universiteit is destijds dan ook verweten dat ze dat stukje extra hadden uitgelicht om wat extra publiciteit te kunnen pakken.

  Wél interessant is natuurlijk dat beide partijen bevestigen dat verreweg de meeste halalslacht al verdoofd gebeurt.

 24. Maar het feit blijft toch dat het gedurende langere tijd pijn blijft doen. En ik heb ook nergens halal slachten genoemd, maar ritueel slachten. Maar halal-slachten is geen garantie dat het verdoofd gebeurd.

 25. volgens vissers voelen vissen geen pijn dus zullen we allemaal maar vis gaan eten?

  ik eet vlees en aanvaard de consequenties dat dat dier niet vanzelf op mijn bord komt

  slachten is slachten, je kunt er een strik om doen, je kunt de andere kant opkijken, je kunt je gemoedsrust sussen met vertrouwen in verdoven, je zou zelfs kunnen bepleiten om die koe de pil van Drion te geven, het eindresultaat is hetzelfde

  begrijp me niet verkeerd, ik hecht er aan dat een dier op een verantwoorde manier geslacht wordt maar dierenwelzijn ligt een stuk genuanceerder

  zo lang consumenten zich laten leiden door kiloknallers en niet bereid zijn om wat meer voor hun vlees te betalen om het welzijn van het dier te waarborgen blijft het grootste probleem, de bio industrie, bestaan

  voedsel en water zijn schaarse goederen
  het vergt en enorme hoeveelheid schaarse goederen om een dier slachtrijp te krijgen
  schaars=duur
  de consument moet bereid zijn om de werkelijke kosten van een kilo verantwoord vlees te betalen

  de gemiddelde jager heeft waarschijnlijk meer respect voor het dier dat hij schiet dan de gemiddelde boer met megastal in de achtertuin heeft voor zijn handelswaar
  de omstandigheden waaronder dieren kris kras door Europa vervoerd worden verdient ook geen schoonheidsprijs

  ik denk dat de mensheid zich eens grondig moet bezinnen over de wijze waarop we al die miljarden medemensen denken te gaan voeden zonder deze planeet in enkele decennia ten gronde te richten

  de enorme bedragen die instellingen als de NASA gebruiken voor luchfietserij als bemande missies naar Mars en het koloniseren van verre planeten kunnen beter ingezet worden om het welzijn van mens en dier op aarde te beter te waarborgen

  we zitten op een blauw-wit eiland, laten we in ieder geval op een verantwoordelijke manier omgaan met wat we hebben voordat het te laat is

  voor een aanzienlijk deel van de wereldbevolking is de discussie die wij hier voeren een luxe probleem, voor hen gaat het eenvoudigweg om overleven

 26. Ik zal de volgende keer dat ik op mijn balkonnetje Cavia’s slacht even tellen hoe lang ie spartelt 😈

 27. ik denk dat de mensheid zich eens grondig moet bezinnen over de wijze waarop we al die miljarden medemensen denken te gaan voeden zonder deze planeet in enkele decennia ten gronde te richten

  *krekels* 😀

 28. Ik haalde halal er expres even bij omdat juist dát artikel op internet heel veel wordt aangehaald als “bewijs” dat alle halalslacht pijnlijk is.

  Overigens verder niets ten nadele van Bert Lambooij die al zo’n 30 jaar onderzoek doet hoe je slachtmethodes zo pijnloos mogelijk kunt maken (en die zelf ook niet echt blij was met de manier waarop zijn onderzoek door de anti-islam lobby werd geadopteerd), maar er in die 30 jaar zelf ook nog steeds niet helemaal uit is hoe je precies pijn moet meten en bij vee vooral het transport wil bekorten, omdat daar duidelijk heel veel onnodige stress optreedt.

  Nu ben ik (ondanks mijn avatar) geen koei 😛 maar áls ik een koei was, zou ik me meer druk maken over urenlange stress dan over 1½ minuut pijn. Maar goed, ik eet geen vlees, dus van mij hebben ze sowieso weinig te duchten. 😉

 29. (bovenstaande was @Bart, ik had niet echt verwacht dat er om deze tijd nog zoveel zou worden gepost :mrgreen: )

 30. @ 32 Stick´em in your mouth and suck´em 😀

  En wat betreft die vissen die je opnoemde op 29, natuurlijk zal de visser zeggen dat de vissen niet lijden. Hij verdient tenslotte aan die vissen. En natuurlijk zullen moslims en Joden die onverdoofd vlees willen eten het argument gebruiken dat de dieren niet lijden. Ieder heeft zijn belang om het zo te houden. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat een vis die gevangen wordt en daarna urenlang levend vers wordt gehouden door er ijs overheen te gooien niet lijdt.

 31. Cavia’s op elk balkon … hoewel die dan weer niet Kosher zijn waarschijnijk als konijnen dat ook niet zijn ..

 32. Nou volgens mij is een verbod op onverdoofd ritueel slachten juist wel een inbreuk op de vrijheid van godsdienst en ik ben niet de enigste die dat vind want zo te lezen deelt de Raad van State die mening ook :

  “De voorstanders van het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren negeren de uitspraak van de Raad van State, die stelt dat een verbod in strijd is met de vrijheid van godsdienst”
  http://nos.nl/artikel/219628-twijfel-kamer-verbod-onverdoofd-slachten.html

  Ik denk dat we het wel eens kunnen zijn over het feit dat de mensen die in de Raad van State zitten dat oordeel niet zomaar uit hun blote duim hebben gezogen en dat zij als experts op het juridisch gebied (zij adviseren de regering en parlement immers over alle wetsvoorstellen) het veel beter weten dan wij.

  Concluderend: een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren is weldegelijk in strijd met de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van godsdienst gaat als grondwettelijk recht boven het vermeende dierenleed en de verontwaardigde gevoelens v.d. dierenliefhebbers en vegetariers.

 33. @ Ram:

  In jouw redenering is het dus gelegitimeerd om uit geloof dieren pijn te doen. Want het staat ergens in, dus we moeten het maar toelaten. Recht is geen dode wetenschap, dus het is altijd onderhevig aan verandering toe. Ook op het punt van dierenrechten zou het moderner kunnen.

 34. @ #41
  Jouw argument doet me niets. Zelfs al zou je kunnen bewijzen dat onverdoofd ritueel slachten dieren pijn doet dan nog prevaleert de godsdienstvrijheid.
  Als men wilt dat er helemaal geen dierenleed moet bestaan dan moet iedereen vegetarier worden en dat lijkt me ook niet haalbaar.

 35. Het probleem dat ik met de huidige discussie heb is tweeledig.
  Joden en moslims trekken niet gezamenlijk hier op. Vertegenwoordigers van de officiciele joodse gemeenschap zijn zelfs langs de SGP en de PVV geweest om erop te wijzen dat kosjer slachten iets anders is dan halal slachten. Dat is niet waar, dus ik vind dat gruwelijk meedobberen op de moslimhaat om je eigen hachje te redden. Walgelijk. Maar ook een klein beetje een kwestie van eigen schuld, dikke bult, want linkse joden en wat liberalere joden hebben het kosjer eten als onderdeel van het jodendom volledig aan de orthodoxie over gelaten. Zodat er geen linkse joodse ’theologie’ op dit punt bestaat, behalve misschien bij enkele denkers in de VS. Dus er moet een heleboel denkwerk worden verricht om godsdienst en dierenrechten te verenigen.
  De kans om als joden en moslims samen eenl vuist te maken heeft men bij deze gelegenheid laten liggen. Erg jammer.

  Het gaat in de kern volgens mij niet om de nu gemaakte tweedeling tussen dierenrechten en vrijheid van godsdienst.
  Het is mijn stellige overtuiging dat dierenrechten echt niet beter worden nageleefd door mensen die niet-kosjer of niet-halal vlees eten. Er is geen moreel hoger plan voor iemand die verdoofd geslacht vlees eet, zolang de bio industrie bestaat en er nog zoveel mensen bijvoorbeeld levend gekookte kreeft eten.

  Het is wel goed dat dit onderwerp op de agenda staat en erop blijft staan. We moeten naar een hoger – bewustzijn over ons vlees en visconsumptie.

 36. Boze Heks op vakantie Schreef:

  Het probleem dat ik met de huidige discussie heb is tweeledig.
  Joden en moslims trekken niet gezamenlijk hier op. Vertegenwoordigers van de officiciele joodse gemeenschap zijn zelfs langs de SGP en de PVV geweest om erop te wijzen dat kosjer slachten iets anders is dan halal slachten. Dat is niet waar, dus ik vind dat gruwelijk meedobberen op de moslimhaat om je eigen hachje te redden. Walgelijk. Maar ook een klein beetje een kwestie van eigen schuld, dikke bult, want linkse joden en wat liberalere joden hebben het kosjer eten als onderdeel van het jodendom volledig aan de orthodoxie over gelaten. Zodat er geen linkse joodse ‘theologie’ op dit punt bestaat, behalve misschien bij enkele denkers in de VS. Dus er moet een heleboel denkwerk worden verricht om godsdienst en dierenrechten te verenigen.
  De kans om als joden en moslims samen eenl vuist te maken heeft men bij deze gelegenheid laten liggen. Erg jammer.
  Het gaat in de kern volgens mij niet om de nu gemaakte tweedeling tussen dierenrechten en vrijheid van godsdienst.
  Het is mijn stellige overtuiging dat dierenrechten echt niet beter worden nageleefd door mensen die niet-kosjer of niet-halal vlees eten. Er is geen moreel hoger plan voor iemand die verdoofd geslacht vlees eet, zolang de bio industrie bestaat en er nog zoveel mensen bijvoorbeeld levend gekookte kreeft eten.
  Het is wel goed dat dit onderwerp op de agenda staat en erop blijft staan. We moeten naar een hoger – bewustzijn over ons vlees en visconsumptie.

  In de USA luisterde ik vaak naar “De Rabbi en de Imam “waar een Imam en Rabbi uit Albany New York spraken over wat de geloven bond , rare was dat wanneer af en to een dominee meedeed die veel minder bindende dingen met alle twee had ..

Reacties zijn gesloten.