Rijswijk zegt na rechtse leugencampagne bijeenkomst Palestijnse gevangenen af (II)

Ik kom nog een keer terug op de geplande conferentie van de ”European Alliance in Defence of Palestinian Detainees” (Tehalif al urobi al munasra al asra’al filastiniyin), een Palestijnse organisatie die opkomt voor de Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen. Die conferentie zou van 8 tot 10 december gehouden zijn in Rijswijk. Zou. Want het plaatselijke partijtje ”Beter voor Rijswijk” (BVR) waarvan de leider, ene Ed Braam, op de lijst voor de laatste Tweede kamerverkiezingen prijkte van Wilders PVV, bemoeide zich ermee. Het überrechtse zionistische internetkrantje OpinieZ plaatste een tendentieus en onwaar stuk, de Telegraaf nam dat zo’n beetje over…en.. en er gebeurde nog meer. De plaatselijke Rijswijkse politie bemoeide zich ermee, het gemeentebestuur zei zich afzijdig gehouden te hebben maar had de schijn tegen (Groen Links heeft vragen gesteld), en de zelfbenoemde beschermster van alles wat Israelisch en zionistisch is, en voorvechtster voor een ware, jaarlijkse Kristallnachtherdenking in zionistische sfeer, Sabine Sterk uit Zoetermeer, zou er ook wat telefoontjes aan hebben besteed.

Om kort te gaan: de conferentie ging niet door in Rijswijk. ”Event Plaza”, een zalencentrum annuleerde de overeenkomst. Een hotel ”Grand Winston”, eveneens in Rijswijk, annuleerde een aantal boekingen voor kamers en stelde uiteraard evenmin een zaal beschikbaar. Volgens de vertegenwoordiger van BVR, die persoonlijk een bezoek bracht aan het hotel ”Willen we dat niet in Rijswijk, een anti-Israel conferentie. Laten ze in Den Haag gaan demonstreren, daarvoor  hebben ze het Malieveld.”
De organisatoren hadden een zware week, want ook in Den Haag toonde niemand zich happig, Maar uiteindelijk zwichtte de Turkse eigenaar van een zalencentrum aan de Fruitweg, Wél maakte hij daarbij flink misbruik van de situatie, want naar verluidt streek hij 5.000 euro op voor een conferentie (niet een demonstratie zoals de randdebiel van BVR uitkraamde) van krap twee dagen voor tussen de 150 en 200 deelnemers. Het was een conferentie van één van de vele Palestijnse organisaties in het buitenland, er wonen nu eenmaal meer Palestijnen buiten Palestina dan erin. Er was wat belangstelling uit Duitsland (onder meer Bondsdaglid professor Paech van Die Linke), uit Denemarken en uit Spanje (van waaruit twee advocaten waren afgereisd). Er werd een commissie van advocaten op poten gezet en de minister van de Palestijnse Autoriteit voor de Palestijnse gevangenen, ‘Issa Qaraqe was er ook.

Veel zoden zette de conferentie vermoedelijk niet aan de dijk. Er werd trouwens gefluisterd dat deze conferentie van vooral sympathisanten van Fatah had verzuimd de sympathisanten van Hamas, die in Nederland en Europa ook hun netwerken hebben, uit te nodigen.
De voornaamste reden om er toch op dit blog over te berichten was dan ook de hysterie en de welhaast fascistische reacties waarop deze ”anti Israel conferentie” werd onthaald. Het genoemde OpinieZ dat schreef dat de organisatoren waren betrokken bij ”terreurgroepen”, dat het (inmiddels bijna negentigjarige) erelid Felicia Langer als advocaat vooral ”Palestijnse terroristen” had verdedigd en dat de conferentie zou aandringen op de vrijlating van ”Marwan Barghouti die in Israel is veroordeeld voor een schietpartij in Israel en een bomaanslag waarbij vijf Israeli’s werden gedood”. Dagblad de Telegraaf dat dit vrijwel klakkeloos overnam, en een plaatselijke politicus met een IQ van rond de 80 die niks beters te doen had dan wat etablissementen af te gaan, vragen aan het Rijswijkse gemeentebestuur te stellen en paniek te zaaien over Palestijnse bommengooiers. Paniek die het goed deed in het blijkbaar nogal dorpse en opmerkelijk achterlijke Rijswijk, en die ook in Den Haag niet helemaal onopgemerkt bleef. Tijdens de conferentie kwam de wijkagent toch even poolshoogte nemen, iets wat hij vermoedelijk bij de bruiloften die daar regelmatig plaatsvinden zal nalaten.

Ik moet bij dit soort dingen vaak denken aan een Jiddische zegswijze van vroeger: ”Es ist schwer zu sein a Yid”. Het is moeilijk een Jood te zijn. Volgens mij is dat in de meeste landen allang volstrekt niet meer het geval en is het tegenwoordig bijna overal en vooral in Nederland veeleer ”schwer zu sein a Palestiner”. Leugens, verdachtmakingen, angst dat ze allemaal terrorist zouden zijn (terwijl er tienduizenden probleemloos in Europa wonen), het schijnt erbij te horen. En natuurlijk kunnen we iedere keer gaan uitleggen dat Marwan Barghouthi vooral om politieke redenen is veroordeeld (evenals heel wat anderen), dat Israel de Palestijnen onderdrukt, en dat gevangenen bij de Israelische bezetting horen als regen bij een onweersbui, het helpt allemaal niks. Want Israel is onze vriend. Het vecht tegen de moslims. Het is de vriend van wakker Nederland en van alle burgers die vinden dat de moslimhorden onze cultuur uithollen, homeopathisch verdunnen, of met hun terroristische aard bedreigen. En die burgers, daar hebben we er veel van.

Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist