Registratie persoonsgegevens

Afgelopen week plaatste de Volkskrant een alarmerend artikel over een wetsvoorstel dat vergaand registreren van persoonsgegevens zou mogelijk maken in het kader van verstrekken van wapenvergunningen.

Kabinet wil van iedereen die wapenvergunning aanvraagt of verlengt voortaan ras of etnische afkomst vastleggen.

Voor het ministerie was dit aanleiding om direct uit te leggen dat de soep niet zo heet zou worden gegeten als door VK opgediend.

Na de eerste verontwaardiging leek er een teneur te ontstaan dat VK het verhaal een beetje opklopte en uit was op sensatie. Dat zou ook niet de eerste keer zijn, weten we. Op Frontaal Naakt drukt Max Kommer zijn afschuw uit over deze vorm van “fake nieuws” door o.a. De Volkskrant en het Programma Dit is de dag.

Mijns inziens: zo fake was deze berichtgeving in dit geval niet.
De schrijver van het commentaar citerend:

“Een gevalletje van door de media opgeklopte “niets aan de hand”?
Nou, dat ook weer niet. Dat de huidige regering niet van plan is om naar ras, religie etcetera te vragen als iemand een wapenvergunning wil hebben, is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Feit is dat de voorgestelde wet de deur op zijn minst op een kier zet om dat te doen.”

De schrijver stelt dan ook voor om een aanvulling te regelen:
(bijvoorbeeld in artikel in art 35, lid 2) “waarmee dan wordt geregeld dat van sommige ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet bij AMVB kan worden vastgesteld dat ze moeten worden vastgelegd.”
Daarmee wordt naar mijn mening het voorgestelde artikel alweer overbodig.

Wat hier aan de hand is, is dat er een wetsvoorstel wordt opgemaakt om – in de toekomst – gebruik te kunnen maken van een uitzonderingsclausule in de AVG. Het ministerie is daar ook open over:

“Om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken en mee te nemen in de beoordeling van een aanvraag is dan wel een grondslag nodig in de wet. De AVG schrijft dat voor.”

Zoals het voorstel er nu ligt gaat de deur niet op een kier, maar wagenwijd open, voor deze of gene om in de toekomst en zonder instemming van tweede en eerste kamer, betrekkelijk geruisloos, ieder persoonsgegeven naar wens te kunnen registreren (in het kader van de wapenvergunning dan).

Ik schrijf hier niet in het belang van een jagersvereniging of zo. Wat mij betreft krijgt niemand een wapenvergunning. Maar succesvolle uitvoering van dit registratieplan kan wel een precedent opleveren voor andere vormen van “registratie voor een bepaald doel”.

De overheid maakt hier gebruik van een maas in de AVG die verdergaande registratie van persoonsgegevens kan opleveren dan vóór invoering van de AVG. Verwerking van persoonsgegevens wordt toegestaan als het voor een bepaald doel is. In dit geval voor het doel: uitgifte van wapenvergunningen.

Ik vroeg Matthijs Pontier van Piratenpartij Amsterdam om commentaar. Het lijkt inderdaad aan te raden om waakzaam te zijn in een kwestie als deze. Zeker gezien het toenemend racistisch en zelfs fascistisch geluid dat uit regering en Kamer komt. Het is niet zo moeilijk om andere doelen te bedenken waarvoor registratie van persoonsgegevens ook wel handig lijkt te zijn en dat dan precies zo te regelen.