Regering gebruikt vluchtelingen als bliksemafleider

Op dit moment warmen de vakbonden zich op voor een hete herfst. De vluchtelingen in het straatbeeld en de stoere uitspraken van populistische politici, zijn een prima bliksemafleider voor die komende sociale strijd.

We weten het uit onze eigen geschiedenis: een oorlog doet mensen massaal op de vlucht slaan. Tijdens WOI en II zochten honderdduizenden landgenoten hun toevlucht tot onze buurlanden, waar ze welkom waren en goed werden opgevangen. Dat laatste is logisch, want elk beschaafd land stelt zijn grenzen open voor radeloze mensen op de vlucht voor geweld.

Bij de huidige instroom is er een extra reden om de ontheemden op te vangen. Het merendeel is namelijk afkomstig uit Afghanistan, Irak, Syrië en Libië, uitgerekend vier landen waar wij voor een groot deel mee verantwoordelijk zijn voor het oorlogsgeweld. Het Westen wilde zo nodig de regimes van die landen wijzigen, met alle gevolgen van dien. De invasie in Irak leidde tot het ontstaan van IS. In Libië heeft onze militaire interventie een complete chaos aangericht in het land. Daarnaast heeft het geleid tot een massale verspreiding van wapens en dus geweld in de regio. Maar vooral heeft het de vluchtelingensluizen opengezet vanuit Afrika.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be