‘Regering, draai de klok geen 30 jaar terug’

De werknemers van de zorgsector vinden dat de regering en de werkgevers de klok 30 jaar terugdraaien. Met een kleine 2000 betogers trokken ze langs de werkgeversorganisatie en het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

‘De klok 30 jaar terugdraaien? No way.’ Het klonk uit vele kelen op de protestactie van de Vlaamse zorgsector. Er ligt nogal wat op de maag van de werknemers uit die sector. ‘De Vlaamse regering en de werkgeversorganisaties katapulteren de gehandicaptenzorg 30 jaar terug in de tijd’, klinkt het vanop de geluidswagen tussen de aanstekelijke nummers door.

De vakbonden van de witte woede houden een traditie hoog. Al drie decennia proberen ze de werkomstandigheden voor alle werknemers te verbeteren wat uiteindelijk ook de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Maar de regering en de werkgevers zetten de werknemers onder druk.

Zo is er het dossier van de ‘zorgvernieuwing’, mensen die zorg nodig hebben krijgen voortaan de middelen om hun eigen zorg te betalen. “Daar zijn wij niet tegen. Dat is nu eenmaal de evolutie van de sector. Autonomie wordt belangrijker. Maar dat kan geen argument zijn om alle garanties over kwaliteit en leefbare werkomstandigheden te doen sneuvelen”, zegt Mark Selleslach van de christelijke bediendecentrale LBC-NVK. “De ervaring leert dat zonder spelregels de werkgevers doen wat ze willen.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be