Reformatorisch Dagblad: coronavirus is straf van God

Het coronavirus is een straf van God, vanwege al die homo’s en zo. Ook praktijken als euthanasie en abortus hebben de toorn van de Heere gewekt. Althans, dat denkt de redactie van het Reformatorisch Dagblad:

Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Christenen hoeven daarvoor niet te verwijzen naar China, Iran of Italië. Ze hoeven ook geen verwijten te maken aan een overheid die abortus en euthanasie verdedigt of Nederland een genderideologie opdringt. Laten ze de hand in eigen boezem steken en zichzelf onderzoeken.

Waarom een rechtvaardige God dan onschuldigen zou straffen, is niet geheel duidelijk. Bij een aardse rechter zouden we het bestraffen van onschuldigen niet meteen betitelen als ‘rechtvaardig’. Hebben we het nog niet gehad over de vraag waarom het God überhaupt zou interesseren met wie jij neukt. Affijn: vragen, vragen.

Gelukkig is er nog hoop. Als de overheid nu een biddag uitroept en het volk God’s aangezicht zoekt valt de Heere wellicht te overreden, denkt men bij het RD. Tenslotte kreeg hij volgens de auteurs van Genesis ook spijt van het verzuipen van (bijna) de hele mensheid, dus wie weet.

Uitgelichte afbeelding: de zondvloed – By Thomas Pennant – This image is available from the National Library of Wales, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46196872