Referendum Turkije: Erdoğan wint (?) in frauduleuze afgang

Een krappe meerderheid van deelnemers heeft volgens officiële uitslagen ‘Ja’gestemd in het referendum dat vandaag in Turkije plaatsvond. Daarmee zeiden ze ‘Ja’ tegen de uitbreiding van bevoegdheden van de Turkse president Erdoğan. Dat is slecht nieuws: het is wéér een stap op weg naar een democratisch gelegitimeerde, met zware repressie regerende, dictatuur. Maar de overwinning is erg krap. Zo krap dat de uitslag lang niet de steun aan Erdoğans ambities biedt die hij er vast van zal hebben gehoopt. En de uitslag wordt al aangevochten ook. De strijd tegen de oprukkende Erdoğan-dictatuur is niet afgelopen.

Waar ging het over? Kiezers mochten zich uitspreken over een reeks voorstellen. Samen hielden die een forse uitbreiding van bevoegdheden van de president in. Volgens de voorstellen verdwijnt de rol van premier: de president krijgt niet alleen de rol van staatshoofd, maar tevens van regeringsleider, met uitgebreide macht om ministers te benoemen. Hij mag intussen gewoon partijlid blijven. De president krijgt de bevoegdheid om op eigen houtje het parlement te ontbinden en de noodtoestand uit te oefenen.  Ook krijgt de president ook nog het recht om hoge rechters te benoemen en sommige wetten per decreet door te voeren. Het parlement verliest het recht om ministers grondig te controleren. Wel mag het bij meerderheid van stemmen een afzettingsprocedure in gang zetten; voor een daadwerkelijk afzettingsproces is dan twee derde meerderheid nodig. De BBC zegt: “Het plan zou Turkije van een parlementaire in een presidentiële republiek veranderen”. Die ‘presidentiéle republiek’ komt goeddeels neer op een democratisch ingeklede dictatuur. Die democratische dictatuur is, met de overwinning van het ‘Ja’-woord, dus verder op poten gezet. Een slechte zaak.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr