Rechtvaardigheid voor de slachtoffers van de Belastingdienst

Ik ben geschokt door het handelen van de overheid in de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Menno Snel heeft willens en wetens nagelaten orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst, terwijl hij op de hoogte was van deze misstanden.

Er zijn excuses aangeboden door verantwoordelijke partijen, maar dat is gezien de ernst van het machtsmisbruik in onze ogen ontoereikend. Er dient verantwoording afgelegd te worden door de Belastingdienst en/of staatssecretaris en de slachtoffers verdienen erkenning en een compensatie, die het leed wellicht niet te niet doet, maar hopelijk wel verzachten.

Al in 2017 verscheen een rapport van de Nationale Ombudsman waarin excuses en genoegdoening gevraagd werden. Tot nu toe is dat verre van afdoende gebeurd, ik dien daarom hierbij een klacht in bij de Nationale Ombudsman.
Waarom is het belangrijk?

Een groep van meer dan 300 ouders die in de afgelopen jaren kinderopvangtoeslag ontvingen, is op grove en bovendien onrechtmatige wijze jarenlang door de Belastingdienst belaagd met verdachtmakingen en financiële claims.

Ondanks expliciete waarschuwingen en veroordelingen van de Nationale Ombudsman, de Raad van State en van ambtenaren van het ministerie zelf, zette de dienst de procedures door waarvan zij wist dat ze illegaal waren. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de afkomst van de slachtoffers een rol speelde in deze procedures: de Belastingdienst lijkt met name mensen met een buitenlandse achtergrond te hebben geselecteerd en zich daarbij schuldig te hebben gemaakt aan etnische profilering.

Deze manier van handelen heeft catastrofale gevolgen voor de slachtoffers. Mensen verloren hun baan, stortten zich in de schulden en er heeft zelfs iemand zelfmoord gepleegd door de ellende die de vervolging van de Belastingdienst veroorzaakte.

– Lees bijvoorbeeld hier

Tekenen!