Rechts orgasme: studiefinanciering afgeschaft

Nee, die lening voor je studie hoef je slechts over heel lange tijd en zonder rente af te betalen, niks aan de hand toch?

Ooit was dat in de VS ook zo. Maar daar vond men ook steeds minder en minder dat onderwijs iets was dat door de overheid gefinancierd moest worden.

De realiteit daar is nu: een universitaire studie kost meerdere tienduizenden dollars PER JAAR. Bij 20.000 heb je het over een beslist niet heel erg gerenommeerde universiteit. In de VS geldt als ‘college’ wat bij ons WO en HBO bij elkaar is, grofweg. Daarom moet je er daar wel altijd bij zeggen waar precies je bent afgestudeerd, want een graad op zich zegt niet direct alles. Ook heeft men de leningen die ooit van de overheid werden betrokken verkocht aan commerciële banken.

Dus mijn Amerikaanse vriendin zit sinds begin jaren negentig te kijken met een lening met een rentepercentage van 9%. Tot het einde van haar leven zal ze aan het afbetalen zijn, ook al heeft ze al vele jaren geleden het geleende bedrag afbetaald. Op zeker moment waren de maandlasten zo hoog dat haar schuld alleen nog maar toenam. En ja, die afbetalingen zullen tezijnertijd ook uit haar Amerikaanse AOW worden gehaald, en zonodig uit haar Medicare, de gezondheidszorgverzekering voor ouderen. Daar zitten ze helemaal niet mee in de VS. Armoede is immers een keuze. Eigen schuld dikke bult.

En dan word je dus ook opgebeld door die banken. Mijn vriendin heeft ze op zeker moment gedreigd zelfmoord te plegen als ze niet ophielden haar te bellen (dit bleek de enige manier te zijn om onder de betalingen uit te komen namelijk).

Dat u even weet waar het heen kan gaan. Het is niet langer de bedoeling dat Het Volk een hogere opleiding krijgt, dat zorgt er alleen maar voor dat ze onafhankelijk kunnen denken, nietwaar? Graag beperken we die capaciteiten tot ons seurt mensen.

En als ze die opleiding al krijgen, zadel je ze op met een schuld die ze de rest van hun leven af moeten betalen zodat ze verder wel hun bek zullen houden. Dit was even een rare zijsprong van de afgelopen decennia, maar vanaf nu gaan we weer terug maar het feodale stelsel. Dit zijn traditionele, verkapte slavernijpraktijken. Mensen zoveel laten betalen voor de mogelijkheid te kunnen werken dat ze dat nooit terug kunnen betalen, en je ze dus voorgoed gevangen hebt. Want het vereiste opleidingsniveau voor werk wordt steeds hoger.

Een van de zoons van mijn vriendin accepteerde een baan voor 12 dollar per uur, die hij echter niet had kunnen krijgen zonder zijn master’s degree in archeologie. 12 dollar is 9 euro. Daar sta je dan met je universitaire opleiding. Ik heb weliswaar een universitaire opleiding, maar geen universitair diploma en heb toch regelmatig meer dan dat verdiend.

Onmogelijke bedragen voor huisvesting laten betalen door prostituées, of zoals ik wel eens in een documentaire over India heb gezien, waar men arbeiders liet betalen voor een reis naar een schepensloopwerf, en vervolgens verdienden ze daar zo weinig dat ze die kosten nooit af konden betalen en er dus vastzaten.

Nu is het hier nog niet zover nee. En ik denk dat zo’n brave Bram van Ojik dat ook echt niet wil (hij legde uit hoe hij zelf onder een leenstelsel heeft gestudeerd en hoe dat goed uitpakte. Ja, in de maatschappij van de afgelopen decennia wel ja). Misschien zelfs een Jet Bussemaker niet (alhoewel je het nooit weet met die PvdA’ers). Maar de eerste stap is gezet.

Er zit wel iets in de redenering dat via belasting lager opgeleiden betalen voor de studie van hoger opgeleiden. Maar die opleidingen zijn toch in het belang van de samenleving? En als we het daar dan toch over hebben, kan dan die hypotheekrente-aftrek NU worden afgeschaft, want als er nu IETS is waar mensen met lagere inkomens betalen voor mensen met hoger inkomens…

En het is bepaald ook niet zo dat die basisbeurs alle kosten dekte, verre van dat. Je kon er niet eens van leven. Het was in de jaren tachtig iets van 675 gulden per maand, en een kamer kostte 350 gulden. Je kon toen van 1000 gulden per maand wel rondkomen, wat toen bijstandsniveau was. Toen ging men er namelijk nog vanuit dat je van bijstand rond moest kunnen komen, heel gek.

En dan dat gezeur over de OV-jaarkaart, dat is ook zoiets ‘gratis’ voor verwende studenten, nietwaar? Welnu, ik ben toevallig van de generatie studenten tijdens wier studietijd die werd ingevoerd. Die OV-jaarkaart was gedwongen winkelnering, want men trok gewoon het gemiddelde reiskostenbedrag af van de basisbeurs, en of men voortaan maar verplicht met de trein wou reizen.

Ikzelf had overigens het geluk ouders te hebben die wel het een en ander konden bijdragen (zonder dat die nu enorm rijk waren; mijn vader had gewoon een goede baan als adjunct op een HEAO, maar niks spectaculairs), dus ik kwam zonder problemen rond op mijn kamer. En ik had geen lening die ik af hoefde te betalen. Maar voor bepaalde studiegenoten is dat heel anders geweest.

Als je de overheid nu als ouders ziet en de burgers als kinderen; je gaat je kinderen toch ook niet hun opvoeding terug laten betalen? Het is je plicht als ouder je kinderen op hun leven in de maatschappij voor te bereiden. Als de maatschappij bepaalde eisen stelt aan haar leden, is het ook de verantwoordelijkheid van die maatschappij haar leden tot dat niveau op te voeden.

17 gedachten over “Rechts orgasme: studiefinanciering afgeschaft”

 1. En in de double speak van vandaag noemen ze dat ‘sociaal leenstelsel’ net zoals het mensen de dwangarbeid intrappen ‘sterker en socialer’ is…
  Maar ik denk dat een heel groot deel van dat kutvolk dat Nederlanders het het graag zo wilde: anders stemden ze wel wat anders dan VVD, PvdA, D66 of GL. Of vergis ik mij?

 2. Ik zag vandaag een personeelsadvertentie van Sanoma ( dat zijn die sukkels die echt niet in staat waren web-log.nl te migreren naar een ander platform, en het uiteindlijk maar de nek omgedraaid hebben ). Ze vroegen HBO-WO niveau, je kon 11,50 tot 14,50 per uur verdienen en je kreeg een 0-uren contract. Volgens mij kun je dan beter die studie overslaan en met z’n vieren een schoonmaakbedrijfje beginnen. Om een universiteit draaiend te houden, heb je toch ook studenten nodig. Als ze gewoon niet komen opdagen, wil ik nog zien hoe lang de B.V. Nederland de regels handhaaft.

  Want wat willen ze nou eigenlijk met die wet ? Dat iedereen economie kiest ? Je had ook de terugbetaling afhankelijk kunnen maken van het toekomstige inkomen. Hoe moeilijk kan het zijn ?

 3. @knutselsmurf: ” Je had ook de terugbetaling afhankelijk kunnen maken van het toekomstige inkomen.”
  Dat is-ie ook, je hoeft maximaal 4 procent van je maandinkomen af te lossen. Daar staat tegenover dat de looptijd erg lang is (35 jaar; vroeger werd de restschuld na 15 jaar kwijtgescholden).

 4. @knutselsmurf. Ja, leuk! Bedrijfseconomie, bedrijfskunde, spare-time management…allemaal van die briljante studies waar je de wereld een dienst mee bewijst.

 5. $20.000 ? bij Pollywog Community College dan zeker.. 35.000$ is bij een beetje gerenomeerde universiteit al heel normaal , en studieschuld raak je tegenwoordig , omdat het een schuld aan het rijk is , net al belastingschulden , in de USA door een fallisement ook al niet meer kwijt ….

 6. Een goed artikel dat de spijker op de kop slaat. Al moet wel worden opgemerkt dat het grote aantal mensen dat wat al te frivole ‘studies’ doet als vrijetijdswetenschappen en media-management doet het systeem de nek heeft omgedraaid. Ik ben niet van mening dat iedere individuele studie moet renderen maar op collectief niveau moet het totaal aan studies uiteindelijk natuurlijk wel renderen.

  Groet, Paul.

 7. Het gevaar bestaat dat deze studieleningen een opmaat zijn naar een systeem zoals dat in de VS bestaat. Je schetst dat, Laurent. Aan de andere kant zijn er studies ontwikkeld, zoals Paul opmerkt, die slechts ten doel hebben de onderwijsinstelling te spekken, maar waar een student geen moer mee opschiet. Een lening kan aankomende studenten misschien bewuster een studiekeuze doen maken.

 8. @Al B: 20.000 is inderdaad iets wat je slechts een beslist niet-gerenommeerde universiteit oplevert. Maar di leningen zijn tegenwoordig dus in handen van commerciële banken daar, vandaar die idiote rentes.

 9. @Laurent,

  Weet je iets over ‘braindrain’ uit de VS? Daarmee bedoel ik dat een afgestudeerde denkt: bekijk het maar met de terugbetaling van de torenhoge schuld. En vervolgens vertrekt naar bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaans land. Of blijft levenslang schulden afbetalen in de VS toch te prefereren?

 10. maar het was toch wel de PVDA die zich in de jaren 60/70 sterk maakte om de kinderen van Jan de Arbeider ook naar de Universiteit te laten gaan, omdat deze dankbaren na het behalen van hun diploma allemaal “socialistisch”zouden stemmen.

  Opmerken dat je ook een andere maatschappy zou kunnen krygen wanneer je vakmensen zowel sociaal als financieel goed zou belonen was toen politiek niet correct.

  Inmiddels hebben de PVV en VVD voldoende aanwas van nieuwe gelovigen maar de partyboboos die een maatschappelyke verandering wisten te verhinderen hebben inmiddels fraaie pensioene, banen en commisariaten.

  Wat zou SamSom straks worden commisaris by een bank of burgemeester van wassenaar.

 11. Laurent; omdat er in de toekomst (robots/computers) minder werkers nodig zyn hebben we extra veel docters in de vrye tydwetenschap en kunstdemocratisering nodig.
  daarom extra subsidie desnoods kwytschelding studieschuld voor luxe studies

 12. Ehh nou,
  Dan kan je toch schilder worden zoals de man van barbie?
  Of vuilnisman of kantinemedewerkster?
  Hoef je geen studiefinanciering voor te hebben en je kan gewoon rechts blijven stemmen en je heb geen last van zelf betalen ofzo.
  Of handelaar in oud schroot of tweedehands automobielen net als kampers…deze klagen ook niet over dat studiefinanciering…dus gewoon rechts blijven stemmen zolang ze er zelf niks ervan merken

 13. @Tijl: dat heb ik nog niet gehoord nee. Je schuld verdwijnt niet door naar het buitenland te vertrekken, dus je verbant jezelf wel uit je eigen land dan.

 14. Het maximale bedrag dat je per maand betaalt mag dan afhankelijk zijn van je inkomen, het bedrag dat je uiteindelijk moet terugbetalen is dat volgens mij niet. Eerder betaal je door de rente nog meer, als je weinig verdient. Dat had beter gekund. Willen we echt dat iedere student in de eerste plaats voor zijn portemonnee kiest ? Wie gaat ons dan over 50 jaar vertellen over de geschiedenis ?

 15. natte neel, een echte schilder word je pas als je als (aankomend)schilder werkt en ook nog eens 4 jaar lang savonds naar school gaat met ..jawel.. een studiefinanciering.
  dus ook die starten straks met een studieschuld.
  eigenlijk iedereen dus die boven de 18 is en nog op school..mbo/hbo/universiteit zit.

 16. @Ineke

  Vier jaar studiefinanciering om te leren kozijnen en muren te verven? In de rest van de wereld is dat soort opleidingen ‘learning on the job’. Als je het na een week nog fout doet krijg je een goed pak rammel als je niet maakt dat je wegkomt. Het is geen wonder dat het Nederlands opleidings-systeem onbetaalbaar is geworden.

  Groet Paul.

 17. @Paul: maar in tijden als deze vragen ze voor de simpelste banen nog ‘ervaring’. Is ook een kwestie van hysterie van werkgevers

Reacties zijn gesloten.