Rechter ziet geen alternatieven voor afschieten ganzen

Stichting Animal Rights, die donderdag 4 juni jl. naar de voorzieningenrechter toog voor een kort geding tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft gegeven voor het afschieten van ganzen omdat er er genoeg alternatieven bestaan om de helaas ook hier economische overlast tegen te gaan, heeft helaas de zaak verloren.

De rechter in Den Haag heeft op 11 juni bepaald dat Faunabeheer Zuid Holland ganzen mag afschieten. Faunabeheer had hierom gevraagd bij Gedeputeerde Staten Zuid Holland, omdat zij het afschieten noodzakelijk acht om de omvangrijke ganzenpopulatie beheersbaar te houden en schade aan gewassen, wateren en gevaar voor luchtverkeer in Zuid Holland te voorkomen. Alternatieve maatregelen hebben volgens Faunabeheer onvoldoende effect. De rechter is daarin meegegaan.

(bron)