Rechter reduceert Wilders tot Damschreeuwer

Uitspraak #rechtbank reduceert #Wilders tot de #damschreeuwer die hij altijd geweest is. Er is zeker grens getrokken.

Dat twitterde de juristische blogger Johan de Witt om te wijzen op zijn reactie op de vrijspraak voor Geert Wilders. Naast vrijspraak, zegt De Witt, is het vonnis ook een ultieme reprimande en een laatste waarschuwing door de rechter.

Een eerste observatie:
1. De rechtbank is duidelijk in zijn morele afkeuring van het ruwe, denigrerende gedrag van Wilders en zijn gebruik van schokkende beelden,
2. De aard van het debat destijds in combinatie met de herhaalde disclaimers van Wilders die zegt niets tegen de (individuele) moslims, maar iets tegen de islam te hebben, brengt de rechtbank tot de conclusie dat het geen haatzaaien was. En zo volgde volledige vrijspraak.

De rechtbank heeft vandaag niet alleen vrijgesproken. Ze heeft óók, als een wijze man, de uitingen van Wilders luid en duidelijk veroordeeld als grof en denigrerend, radicaal, opruiend en óp de grens van het toelaatbare. De rechtbank is daarin vrij ver gegaan en geeft hem een dikke reprimande. Terwijl Wilders nu kan roepen dat de uitspraak betekent dat het vrije woord heeft gezegevierd, kunnen critici ook verwijzen naar de mening van de rechter over zijn gedrag en woorden: schokkend en op de grens van het toelaatbare.

Volgens De Witt weigerde de rechtbank als podium voor Wilders te fungeren. Hij kan zich daar nu niet langer voordoen als martelaar voor het vrije woord. De bal ligt daarmee terug waar hij thuishoort: bij ons in de maatschappij.

De Witt vond de uitspraak van de rechtbank ‘ook relativerend en de-escalerend. We kunnen er allemaal wel een grote zaak van maken, maar misschien is het allemaal wel veel kleiner dan we denken. Er schoot mij opeens het beeld binnen van de Damschreeuwer en de onrust nadien. Vandaar mijn twitter-berichtje:

Uitspraak van rechters reduceert Wilders tot de damschreeuwer die hij altijd geweest is.

Dus niet de martelaar voor vrijheid meningsuiting’.

8 gedachten over “Rechter reduceert Wilders tot Damschreeuwer”

 1. Zwarte Adel… Geert Wilders is ’n typische intrigant die nodig is om dit soort van opinies de wereld in te kwakken. Zwarte Adel zijn types die (zonder dat ze ’t vaak zelf in de gaten hebben) blootgesteld worden aan diepe maatschappelijke inzichten o.a. d.m.v. manipulerend gedrag en bepaalde vormen van vrijmetselarij. (NIET ALLE VORMEN ZIJN SLECHT!!!)

  Deze mensen zijn te vergelijken met de vroegere landadel (lagere vrijmetselaarsgraden, met, en dus, gedwongen gebrek aan inzichten). Landadel werd aangespoord om mensen uit te buiten. Deze landadel werd zelf ook uitgebuit op vaak een zeer denigrerende wijze; bijvoorbeeld doordat men afhankelijk gemaakt werd van materialisme en seks. Dit laatste werd heel ver doorgevoerd (sadomasochisme, pedofilie en bepaalde vormen van animale en necrofiele seks, vaak als ruilmiddel voor materialisme en de bescherming hiervan)

  De mensen die de landadel aanvoerden misbruikten op hun beurt weer de subtielere manieren van het manipuleren van mensen. Meestal door middel van het “juiste/ingewijd gebruik” van krachtige symbolen en metaforen, waarvan wij denken dat die helemaal geen directe invloed op ons hebben.

  De huidige Zwarte Adel is in staat om mensen tegen elkaar op te zetten, met als doel dat de hogere graden meer controle kunnen uitoefenen op hun onderdanen. Door ontkenning, herhaling en door te bagatelliseren worden toehoorders van een dergelijke intrigant op hun plek gewezen, tegen elkaar opgehitst en kunnen bepaalde bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet. Geld is nooit het doel, het gaat om controle.

  Hij is in de plaats gekomen van dat andere ongeleide projectiel Pim Fortuyn. Ook een typisch staaltje van iemand die gedoogd werd om de zogenaamde vrijheid van meningsuiting flink op de hak te nemen. De geschiedenis heeft geleerd hoe sterk dat werkt op een bevolkingsgroep die niet in staat wordt gesteld om om inzichten te verwerven die een dergelijk kracht zouden kunnen ontmaskeren als zijnde Zwarte Adel. Mensen, vaak 2 verdieners, komen ’s avonds over het algemeen gefrustreerd thuis, na files en andere dingen die buiten alle politieke privileges vallen. Kijken uiteraard naar de media om zich te “informeren”. Geloven daarin en ziedaar; welk een gemakkelijke vorm van het maken van opinie! Gebaseerd op andermans (zogenaamde objectieve) verhalen en inzichten vormt zich dan een uniform beeld waarover ze de volgende dag met collegae kunnen twisten.

  Kortom, Geert Wilders is dus een stroman; eentje die het misschien niet eens zelf in de gaten heeft; maar waarschijnlijk wel!

  Ik weet dat het allemaal wat vergezocht klinkt. Hoe het vroeger werkte werkt het nu nog steeds.

 2. Het proces tegen Wilders toont aan dat het verbod op haatzaaien onhoudbaar is en in tegenspraak is met de vrijheid van meningsuiting. Immers het is juist het doel van een politieke campagne om mensen te mobiliseren en in het geweer te komen tegen misstanden in de samenleving. De vinger leggen op de zere plek wordt dan al snel ‘haatzaaien’. Haatzaaien moet daarom uit het wetboek van strafrecht, haatzaaien moet mogen zonder haatzaaien geen politiek debat.

  Overigens, het merendeel van de artikelen op deze site waarin het woord Wilders in voorkomt kunnen worden gekenmerkt als haatzaaien. De rechter moet een heldere grens trekken bij aanzetten tot geweld. Maar haatzaaien moet mogen, het is zelfs nodig om het politieke debat te voeren.

  Even voor de duidelijkheid:
  Ik geef piet 100 Euro om katholieke Marietje in elkaar te slaan (= aanzetten tot geweld)
  Ik loof een beloning uit voor een ieder die katholiek Marietje in elkaar slaat (= aanzetten tot geweld)
  Ik roep op tot openlijke geweldpleging tegen katholieke Marietje (= aanzetten tot geweld)
  Ik schrijf dat iemand die katholieke Marietje in elkaar slaat tot nationale held benoemd moet worden (= aanzetten tot geweld)
  Ik noem katholieke mensen achterlijke idioten die niet meer verdienen dan een schop onder het achterste (= haatzaaien)
  Ik noem het katholicisme een achterlijke godsdienst (= haatzaaien)

 3. @sinterklaas, je vergeet nog te melden dat volgens de Roerganger ‘er niet bij voorbaat een negatieve werking van uit hoeft te gaan’ als mijn naamgenoot Piet (in dit geval) Marietje in elkaar slaat. Beter ware het natuurlijk als Marietje Fatima zou heten, soit.

  “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan”

  Persoonlijk sta ik nogal dubbel tegenover de vrijspraak.
  Het is niet terecht, tenminste als eerdere uitspraken tegen (bijvoorbeeld) Janmaat wel terecht zouden zijn geweest. En het schept griezelige precedenten, nog meer ruimte voor zulke praat.
  Aan de andere kant zou een veroordeling weer voor een martelaarschap hebben geleid met bijkomende extra populariteit.

  Vrijheid van meningsuiting is verworden tot vrijheid van belediging.
  Waar vroeger die rol voorbehouden was aan cabaretiers en columnisten denken politici dat ze alle etiquette overboord kunnen gooien en zelf die rol van hofnar kunnen spelen. Wat types als de Mos en Den Helder met verve doen, al betwijfel ik of ze dat zich zelf bewust zijn…

 4. Het meest verontrustend is dat nu aantoonbaar is bewezen dat Wilders ook de rechterlijke macht in zijn broekzak heeft….

 5. Een bijdrage Van Lot Lievaart op een ander forum.

  Lees eens en schrik van de gelijkenissen

  Nee het begint niet met werkkampen. Het begon in Wenen precies 100 jaar terug. “Even” een vergelijking:

  In 1881 werd de Russische tsaar Alexander II vermoord. “Joodse revolutionairen” werden beschuldigd en pogroms werden afgekondigd, hetgeen leidde tot slachtingen. Uit angst voor hun leven vluchtten duizenden joden de grens over naar Galicië, dat al was overbevolkt met rond de 200.000 joodse rondtrekkende bedelaars die door het land zwierven en”lucht mensen” werden genoemd omdat niemand wist waar zij van leefden van en waar ze thuishoorden.

  Het leger van bedelende Joden was nu vermenigvuldigd met de Russische vluchtelingen. Veel verplaatsten zich naar de grote Europese havens, teneinde naar het buitenland te emigreren maar veel ervan kwamen ook in de grote steden terecht: Wenen, Berlijn, Praag en Boedapest. De meeste van deze Joden, spraken alleen Jiddisch en geen Duits, waren laag opgeleid, in opvallende traditionele kleding gehuld met hoeden en hoofddoek en orthodox van qua geloofsovertuiging. Bovendien brachten nieuwe soorten criminaliteit mee en concurreerden economisch met de onderklassen in de grote steden.

  Die nieuw criminaliteit ging vooral om vrouwenhandel. Er werd altijd dezelfde methode gebruikt. Een jonge goed geklede, joodse man verscheen in de sjtetl, benaderde een arm gezin met veel kinderen, gedroeg zich als de toekomstige schoonzoon en trouwde het meisje via de Joodse ritus en nam “zijn vrouw” met zich mee om haar een zogenaamd mooier leven te geven. Deze methode kon gebruikt worden omdat een ritueel huwelijk niet juridisch bindend was. Het Joodse meisje eindigde uiteindelijk in de prostitutie in Oostenrijk of Duitsland.

  Politici die de immigratie problematiek op de agenda zetten kregen het snel voor het zeggen in Wenen. In de jaren 1880 verzamelde Schönerer de stemmen van de boeren en studenten. In de 1890’s ervoer Lueger zijn triomf met nog meer succes in het winnen van de stemmen van de kleine ondernemers en ambachtslieden.

  Laten we eens luisteren naar het debat uit die tijd:

  “Een donkere dreigende wolk van machtige mannen uit het Oosten komt op ons af en dreigt onze vrijheden volledig te onderdrukken en te verstikken.” (Brigittenauer Bezirks-Nachrichten, Wenen rond 1880))

  “De tsunami van islamisering vormt een directe bedreiging van het voortbestaan van de wereld zoals wij die kennen en is het begin van het einde van westerse normen en waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie en scheiding van kerk en staat die ons terecht zo dierbaar zijn.”
  (Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007)

  “Want de joden willen geen ‘gelijkheid’, maar volledige overheersing.”
  Rudolf Vrba (1907, De revolutie in Rusland)

  “Die komen niet om zich aan te passen, maar om te overheersen.”
  (Interview PVV-Europees lijsttrekker Barry Madlener op NU.nl, 2 juni 2009)

  “De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia …[…]…” (Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-website 12 februari 2009)

  “Wie wil en wie kan ontkennen dat we nu al wegkwijnen onder het juk der joodse cultuur en er dingen gebeuren die elk Duits gezicht rood met schaamte zou moeten kleuren?” (Brigittenauer Bezirks-Nachrichten Wenen rond 1880)

  Ik schaam me ..[..]..voor de manier waarop we onze Nederlandse identiteit hebben verkwanseld aan multiculturele mengvormen die niet geworteld zijn in onze samenleving.
  Wilders 29 april 2005

  “Wij willen weer trots op onze identiteit kunnen zijn – onze wijk, onze straat, onze landen terug naar zoals het vroeger was – want nogmaals de islamisering is niet onschuldig, de Islam is een gewelddadige cultuur.[..] ”
  (Wilders in CNN interview met Glenn Beck)

  “Wij betalen de belastingen en de Joden eten ze op!”
  (Leo Pastor 1908 in Weens parlementsdebat)

  “Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima.”
  (Geert Wilders tijdens Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008 (op pvv.nl))

  “Mensen hebben genoeg van de criminaliteit en de belastingen die ze moeten betalen, die gepaard gaan met de islamisering van Nederland”.
  (Geert Wilders, Fox News channel, 25 januari 2008)

  “Christenen worden niet toegelaten tot scholen, omdat Joden hun plaats innemen! We willen geen voorkeur voor de Joden! ”
  (Julius Prochazka.1908 in Weens parlementair debat)

  Bent u zich ervan bewust dat de enorme groei van de islamisering en van de moslimbevolking in Europa enorme gevolgen zal hebben voor ons onderwijs, [..]?”
  (Persbericht PVV over Kamervragen PVV-ers Wilders en Fritsma, 10 augustus 2009)

  “Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen.”
  (Geert Wilders, HP/De Tijd 12 december 2007)

  Toen eind november 1905 de Sociaal Democraten een massa bijeenkomst in Wenen organiseerden voor universeel en gelijk kiesrecht, hielden de Christen Democraten onder leiding van Karl Lueger een tegendemonstratie in het stadhuis van de Volkshalle. Lueger eindigde zijn toespraak met “Weg met het joodse terrorisme!”

  “Ik geloof dat mensen wiens enig doel het is, om alles waar wij voor staan kapot te maken, ons wettelijk systeem om willen zetten in bijvoorbeeld Sharia en Islamitische wetgeving en onze democratie willen vervangen met iets anders, mensen die ook geweld willen gebruiken om hun islamo-fascistische doeleinden tebereiken, die mensen verdienen volgens mij niet dezelfde rechten onder de grondwet.”
  Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

  “Ik maak geen onderscheid tussen terreur tegen de staat en terreur op straat” en “We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland.”
  Geert Wilders, NRC Handelsblad, 22 juli 2005

  Deze toespraak van Lueger veroorzaakte veel protest onder de liberalen, die reageerden met een parlementaire interpellatie tegen Lueger’s. Ze noemden het een “haat zaaiende en opruiende politieke toespraak,” die “direct, openlijk, en brutaal opriep tot excessen en geweld tegen de burgers met gelijke bescherming onder de federale grondwet”: “Deze toespraak is des te gevaarlijker omdat het afkomstig is van het “hoofd van zo’n grote stad,” en de vrede onder de bevolking zou moeten bewaren in plaats van de burgers tegen elkaar te opzetten.”

  Maar de Leugerianen hadden hun antwoord op de kritiek van collega’s klaar: “Wie geeft leiding aan de sociaal-democraten? De Joden Adler en Ellenbogen….
  (Deutsches Volksblatt (Vienna 1905)

  “Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam. Nog even en we krijgen een imam als aartsbisschop. Dit is gekkenwerk”.
  (Reactie Wilders Persbericht PVV, 17 oktober2008)

  “De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee [migranten uit moslimlanden] in het kabinet komen […]”
  (Geert Wilders, NRC Handelsbad, 24 februari 2007)

  “Wie helpt Adler en Ellenbogen in het openbaar? De gehele joodse pers! En wie levert het geld daarvoor? Joodse high finance!”
  (Deutsches Volksblatt (wenen 1905))

  “[de PVV wordt] beschimpt door de staatsomroep, bespuugd door de linkse subsidieslurpers, verguisd door de vette volgevreten links-liberale grachtengordelelite.”

  “[…] een steeds kleiner clubje linksen dat aan het belastinggeld-infuus ligt en voor zichzelf een baantje heeft geregeld bij een subsidie-slurper, de overheid of een lobby club. Beroeps moslims, beroeps-klimaat fundamentalisten, beroeps bestuurders, beroeps lobbyisten.”
  (Inbreng Wilders ABP.)

  In maart 1906 dienden de Christelijke Socialisten weer een petitie voor het beperken van de immigratie van Russische Joden in om “de eigen, christelijke inwoners te beschermen tegen deze invasie.” Dit keer werd hij aangenomen.

  “Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden”. “sluit alle islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst”.
  (PVV-inbreng Algemene Politieke Beschouwingen, 19 september 2007)

  “De Immigratie uit islamitische landen moet worden verboden. We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank.”
  (Geert Wilders, NRC Handelsblad, 22 juli 2005)

  In 1907, in het bijzonder na de publicatie “De revolutie in Rusland” door Rudolf Vrba, was het joden probleem onderwerp van een steeds heter wordend debat, de Christen democraten hanteerden het boek als een propaganda wapen. De publicatie stelde dat de pogroms en moordpartijen van de Russische Joden niets anders waren dan een onderdeel van een eeuwenlange christelijke strijd van verdediging tegen de joodse dreiging: “De Russische burger met een sterk nationaal gevoel verdedigt zich wanhopig tegen de klauwen van de Joodse tentakels”

  “The Jihad against Israel is the Jihad against the West.” [..] “we are here today to voice our concern of the growing islamisation of the West. We do it in this city, the city of David, the city that,
  together with Rome and Athens, symbolises our ancient heritage.” [..] “We all carry Jerusalem in our blood, in our genes.”
  (Toespraak van Geert Wilders in Jeruzalem op PVV-website, 14 december 2008)

  “De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse
  Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt.”…”De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging.”
  (Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007)

  “Net zoals de joden zijn de onruststokers en agitators in Rusland zijn, zijn ze dat hier thuis.”
  (Deutsches Volksblatt Wenen 1905)

  “De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen.” [..] “Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, Ook Europa”
  (Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008)

  (Zinspelend op de laatste joodse pogroms in het zuiden van Rusland)
  “Ik waarschuw vooral de joden in Wenen niet zo ver gaan als hun Russische broeders in het geloof en niet té veel betrokken te raken bij de sociaal-democratische revolutionairen. Ik waarschuwen hen nadrukkelijk dat wat gebeurde in Rusland, hier ook kan gebeuren. Wij in Wenen zijn anti-semieten, maar we zijn niet het soort om moord en doodslag te plegen. Toch, mochten de Joden ons vaderland bedreigen, dan zullen we geen genade kennen. Ik wil waarschuwen voor dit soort trieste gevolgen.”
  Karl Lueger (1906)

  “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”
  Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004

  “De leiders van de sociaal-democratie zijn Joden. (applaus.) Het kan zijn dat hier en daar een van hen is gedoopt, maar zeker zijn er ook echte Joden onder hen en degene onder hen die verondersteld is te zijn gedoopt, dr. Adler, is herkenbaar als jood”
  Karl Lueger (1907)

  “Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam. Nog even en we krijgen een imam als aartsbisschop. Dit is gekkenwerk”.
  (Reactie Wilders Persbericht PVV, 17 oktober2008)

  “Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat”.
  Geert Wilders, NOVA 28 februari 2007

  Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben”.
  Geert Wilders, NOVA 28 februari 2007

  Het Deutsches Volksblatt in het bijzonder wakkerde de angst voor de Russische joden aan. In 1908, bijvoorbeeld, publiceerde het een redactionele waarschuwing, geschreven door een Roemeense hoogleraar aan de universiteit van Yassy. De ‘invasie’ van de Russische Joden, de schreef de professor, was zo ver gegaan “dat het volkeren ruineerde en staten vernietigde” In 1849, zei hij, was nog 72 procent van de mensen in Yassy Roemeens, 8 procent was van verschillende nationaliteiten, en 20 procent joods, maar nu was slechts 45,5 procent Roemeens, 4,5 van andere nationaliteiten en 50 procent joods.

  “Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat mogelijk al in 2012 een meerderheid van niet-westerse allochtonen in Rotterdam zal bestaan […]”Welke maatregelen wilt u nemen om te voorkomen dat autochtonen op korte termijn een minderheid zullen vormen in Rotterdam?”
  (Kamervragen PVV gepubliceerd op de PVV-website, 5 mei 2009)

  “Hij [Wilders] verklaart dat, als het aan de PVV ligt, in de toekomst geen straat of wijk meer in meerderheid uit allochtonen bestaat.”
  (Persbericht PVV, 7 maart 2009)

  De professor ging verder: “Als we de Joden onze middenklasse laten vernietigen, als we onze steden aan deze buitenlandse criminelen openstellen, dan zijn we verloren. Daarom moet er een gezonde oplossing voor het joodse probleem komen, dat een waarlijk existentieel probleem is voor onze natie. Het is een kwestie van te zijn of niet te zijn, van de verdediging van ons leven en het hoogste goed van nationale veiligheid en nationale toekomst. Wee het volk, dat niet de kracht heeft om de invasie van vreemdelingen, te stoppen maar apathisch toekijkt terwijl legioenen van sluwe Joden doordringen tot alle gebieden van het openbare leven, het brood uit de mond van de natie stelen, en het economisch onderwerpen.”

  “Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt hoe verder we af zullen draaien van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam.” “De samenleving zal dan veranderen ten negatieve. Het is geen ‘clash of civilizations’, maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en achterlijkheid.”
  (Geert Wilders in interview Nu.nl op 11 september 2008)

  “We moeten de tsunami van de islamisering stoppen.” En: “Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen.”
  Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

  De Christen Democratische Brigittenauer Bezirks-Nachrichten vergeleek de “strijd” tegen de Oost-joden met het verenigen van de natie ten tijde van de bevrijdings oorlogen tegen Napoleon: Deze keer, “komt ons niet niet een massa van mannen te paard tegemoet, maar een donker dreigende, smerige wolk van machtige mannen uit het Oosten..[..]”

  “De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran.”
  (Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007)

  “De politieke elite in Europa gedraagt zich als Chamberlain, en behaagt de mensen die in werkelijkheid niet behaagd willen worden, die niet willen assimileren, die alles willen doodmaken waar we voor staan.”
  (Geert Wilders geïnterviewd door Glenn Beck(CNN), 25 september 2008)

  —————————————————-

  Wanneer openen mensen hun ogen eens?

 6. @ Maxim:
  Prima post Maxim, ik wil nog wel meer lezen van Lot Lievaart.

  Om het verband tussen deze uitspraken te kunnen zien moet je beschikken over het vermogen tot analogie gevolgtrekking. Hiervoor zijn een heldere visie en een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen onontbeerlijk. Als je kritisch kijkt naar de wijze waarop de PVV propaganda voert, dan kom je wellicht tot de conclusie deze juist NIET gericht is op mensen met de bovengenoemde eigenschappen. Ik hoop daarom dat vooral veel twijfelende lezers deze post zullen lezen, want zij die inmiddels daadwerkelijk voor de PVV gekozen hebben staan hier zeker niet voor open.

  Daarnaast ben ik benieuwd hoe je over het volgende denkt; mocht de PVV in de huidige constructie een absolute meerderheid veroveren (klinkt nu bizar, maar wie weet wat de toekomst brengt), dan kunnen deze dreigementen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden door één man, die letterlijk álles voor het zeggen heeft. Ik vind 1-persoons-partijen per definitie ondemocratisch en die hebben in onze samenleving GEEN bestaansrecht.

Reacties zijn gesloten.