Rechtbank: gemeente mag thuishulp niet zomaar stopzetten

Het bejaarde echtpaar dat de Friese gemeente Dantumadeel voor de rechter heeft gesleept omdat deze de huishoudelijke hulp aan het echtpaar had stopgezet, is door de rechtbank in het gelijk gesteld.  De gemeente mag huishoudelijke hulp niet zonder nader onderzoek stopzetten, zo bepaalde de rechtbank. Dantumadeel had haar besluit gebaseerd op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van 2007, niet op die van 2015. In de WMO van 2007 wordt bepaald dat de huishoudelijke hulp stopgezet kan worden indien er zich in de situatie van de hulpontvanger wijzigingen voordoen. De gemeente dient dan echter wél de individuele situatie te onderzoeken. De gemeente Dantumadeel had dit nagelaten.

Belangwekkende uitspraak, omdat de rechter dus van mening is dat gemeenten per individueel geval een afweging moeten maken of de huishoudelijke hulp stopgezet kan worden.  Het zonder nader onderzoek stopzetten van huishoudelijke hulp is volgens de rechter – voorlopig – niet toegestaan.