Rechtbank: anti-homoflyers verspreiden is discriminatie

Drie mannen die in een folder homoseksualiteit koppelden aan kindermisbruik hebben van de rechtbank in Amsterdam een forse boete gekregen. Het OM had een taakstraf van 40 uur geëist voor alle drie de verdachten.

In een twee jaar terug in Amsterdam verspreidde flyer beweerden de mannen dat homoseksuele ouders vaak hun kinderen misbruiken. Veel mensen die de flyer in de bus kregen deden aangifte, waarop het OM besloot tot actie over te gaan.

Uiteraard beriepen de mannen zich op de vrijheid van meningsuiting, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De VVMU is volgens de rechtbank een groot goed, maar geen excuus lasterlijke onzin te verspreiden. Ook voor het argument van de verdachten dat hun standpunt wordt ingegeven door hun islamitische geloofsovertuiging betoonde de rechtbank zich niet gevoelig. Wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van homo’s kregen de mannen een boete van 500 euro opgelegd.