Recht is mooi, mits niet ten koste van lekker makkelijk veel geld verdienen

Dit schreef de heer Henk Zanoli van wie zes familieleden in Gaza door het Israëlische leger zijn vermoord aan de Israëlische Ambassadeur in Nederland toen hij zijn onderscheiding ‘Righteous Among Nations’ retourneerde:

“The actions of your state in Gaza these days have already resulted in serious accusations of war crimes and crimes against humanity. As a retired lawyer it would be no surprise to me that these accusations could lead to possible convictions if true and unpoliticized justice is able to have its course. What happened to our kin in Gaza will no doubt be brought to the table as well.”

(‘De daden van uw land in Gaza deze dagen hebben al geleid tot ernstige beschuldigingen inzake oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Als gepensioneerd advocaat kan ik u zeggen dat het mij niet zou verrassen wanneer dergelijke beschuldigingen zouden leiden tot mogelijke veroordelingen als ze waar zijn en het recht vrij van politiek zijn beloop kan nemen. Wat er gebeurde met onze familieleden in Gaza zal dan ook ongetwijfeld ter sprake komen.’)

Het International Criminal Court ICC in Den Haag dat beschuldigingen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid onderzoekt en berecht, staat onder zware westerse druk om vooral géén onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de oorlog in Gaza.

Dat blijkt uit dit artikel.

De cruciale passage m.i. uit het stuk:

“An ICC investigation could have a far-reaching impact. It would not just examine alleged war crimes by the Israeli military, Hamas and other Islamist militants in the course of recent fighting in Gaza that left about 2,000 people dead, including women and children. It could also address the issue of Israeli settlements in the Palestinian territories, for which the Israeli leadership would be responsible.”

“Een ICC onderzoek zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Het zou niet alleen beschuldigingen inzake oorlogsmisdaden gepleegd door Israël, Hamas en andere islamitische extremisten tijdens de recente gevechten waarbij circa 2000 mensen – waaronder vrouwen en kinderen – omkwamen onderzoeken. Het zou ook zich kunnen buigen over het vraagstuk van de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden waar de Israëlische leiders verantwoordelijk voor zijn.”

Dat moet bedrijven als Aartsenfruit, Media Markt en andere notoire profiteurs van de gruwelijke Israëlische bezetting en apartheidspolitiek als muziek in de oren klinken.