Radicaal rechts in Europa: wie zijn ze en hoe kunnen ze gestopt worden?

Vandaag (was zaterdag 3-9-2011 – red.) demonstreert de gewelddadige English Defense League in Londen en spreekt Wilders op een bijeenkomst van ‘Die Freiheit’ in Berlijn. Die gebeurtenissen staan niet op zich. Door heel Europa zijn rechts-radicale stromingen aan een gevaarlijke opmars bezig. Wat is de samenhang tussen de stromingen – en hoe kunnen ze gestopt worden?

Door Maina van der Zwan

Op zijn persconferentie na de terreurdaden in Noorwegen zei Rutte dat Wilders ‘niets met de aanslagen te maken’ had. ‘Dit is de daad van een totale idioot.’ Maar Breivik heeft zich niet in een vacuüm tot massamoordenaar ontwikkeld. Het afgelopen decennium heeft elk Europees land de doorbraak gezien van nieuwe, agressievere, rechtse formaties, van Lega Nord tot het Vlaams Belang, van UKIP tot Jobbik. Al deze groeperingen staan voor een extreme vorm van neoliberalisme, een terugkeer naar autoritair bestuur en politiestaatmethoden. In de meeste gevallen gebruiken ze islamofobie om hun programma van een breed draagvlak te voorzien, maar ze richten zich soms ook tegen de Roma of in het geval van de Vlaams-nationalisten tegen de Walen. Ze hebben allemaal een racistische en antidemocratische agenda die krachten oproept van buiten de gevestigde instellingen.

Er zijn echter ook belangrijke strategische verschillen. Ten eerste zijn er de klassieke eurofascistische partijen zoals het Front National (FN) in Frankrijk en de British National Party (BNP). Zij verenigen een groep oudere kaderleden die gestaald zijn in de fascistische ideologie, en hebben een verkiezingsstrategie die erop gericht is om plaatselijke bolwerken op te bouwen. Ten tweede zijn er gewelddadige straatbewegingen die fysieke terreur uitoefenen, zoals de English Defence League (EDL) en de georganiseerde knokploegen die we in Rusland en andere Oost-Europese landen zien opkomen. Ten derde zijn er populistische racistische partijen zoals de PVV en de Ware Finnen, die een puur electorale strategie volgen en zich uitdrukkelijk proberen te distantiëren van de fascistische elementen binnen extreem-rechts.

Een modern jasje

De verschillen zijn niet statisch en het is belangrijk om te herkennen hoe deze verschillende stromingen elkaar beïnvloeden en kruisbestuiven. Dat gebeurt zowel op het niveau van individuele als strategische uitwisseling. De opkomst van islamofobie en het electorale succes van partijen zoals de Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega Nord hebben kleinere fascistische groeperingen zelfvertrouwen en politieke ruimte gegeven. Die hebben op hun beurt geleerd van hun populistische broeders en zoeken naar manieren om hun draagvlak te vergroten. Er zijn vanuit die gedeelde ervaringen twee ingrediënten voor succes die vrijwel alle radicaal-rechtse stromingen ondertussen hebben omarmd.

Ten eerste het afschudden van klassieke fascistische symboliek, want pas als ze zich ontdoen van deze belastende bagage kunnen deze formaties uit hun isolement breken. De leider van de BNP Nick Griffin noemt dit het afrekenen met de drie H’s: Hobbyisme, Harde taal en Hitler. Pim Fortuyn was een voorloper van deze trend: openlijk homoseksueel, expliciet pro-Israël en een ‘noch links, noch rechts’-kandidaat. Zo distantieerde hij zich van het antisemitisme, de homofobie en de extreem-rechtse retoriek van partijen als het FN en de Nederlandse Centrum Democraten.

Onderdeel van het vervaardigen van een respectabel imago is de verandering in vorm van het hedendaagse racisme. Dat richt zich niet meer voornamelijk op kleur, maar op cultuur. Dit heeft tot verwarring geleid bij antiracisten. Hoewel politici als Wilders en Marine Le Pen (FN) discrimineren op basis van afkomst, komen ze er vooralsnog mee weg door zich voor te doen als onschuldige ‘religie- en cultuurcritici’.

Het tweede ingrediënt voor succes is het zich agressief afzetten tegen het establishment. Hiermee boren ze een reëel bestaande sociaal-economische onvrede aan en kanaliseren ze deze tegen een gefabriceerde ‘linkse elite’ van ‘landverraders’ die met hun softe cultuurrelativisme ‘onze manier van leven’ verkwanselen aan een ‘vijfde colonne van islamitische barbaren’.

Deze mix van anti-eliteretoriek en islamofobie is een heel gevaarlijke omdat het probeert klassentegenstellingen om te buigen in een oorlog tussen culturen. Dat is waar Wilders in wezen toe oproept. Tegenover de NRC zei hij in 2008: ‘Bevrijding van de islam is het doel, en wie niet meevecht een laffe “Chamberlain”’. ‘Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten.’

Deze ideologische overtuiging leidt onherroepelijk tot gewelddadige conclusies, aangezien het een kwestie van ‘overleven’ is. Breivik is dan ook geen Karst T. (Apeldoorn) of een Tristan van der V. (Alphen), maar een ideologische extremist die de visie van de PVV tot haar praktische consequenties heeft doorgetrokken. Tegenover de rechter verklaarde Breivik dat hij zijn daden had gepleegd om ‘West-Europa te redden van een overname door moslims’. Hij richtte zijn wapens op de socialistische partij omdat deze schuldig zou zijn aan ‘verraad aan Noorwegen’ door de ‘massa-import van moslims’.

Breiviks ideeën liggen dus volledig in lijn met die van Wilders. Het zorgwekkende is niet alleen de opkomst van bewegingen die systematisch haatzaaien tussen bevolkingsgroepen, maar ook dat het establishment de weg bereidt.

Mede mogelijk gemaakt door

Waar vijftien jaar geleden Janmaat nog werd veroordeeld voor uitspraken als ‘Eigen volk eerst’ en ‘Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af’, zijn deze onder de Europese leiders ondertussen gemeengoed geworden.

De Franse president Sarkozy zei onlangs: ‘Wie naar Frankrijk komt, moet accepteren dat er één samenleving is. Wie dat niet aanvaardt, komt niet naar Frankrijk (…) Wij willen geen halal-keuzemogelijkheid in schoolkantines, gebeden buiten moskeeën en sluiers, en nee, zeker geen minaretten.’

De Britse premier Cameron ging zo ver te zeggen dat ‘staatsmulticulturalisme’ heeft geleid tot ideologisch extremisme en het kweken van ‘islamitisch terrorisme van eigen bodem’. De Duitse bondskanselier Merkel was hem al voorgegaan. Vicepremier Verhagen, toch al geen origineel denker, sloot zich ook aan: vrees voor ‘de buitenlanders’ is volgens hem ‘terecht’.

Burgerlijke partijen geven op deze manier een impuls en legitimiteit aan radicaal-rechts. Waarom? Ten eerste omdat dit hen in staat stelt om de ontevredenheid en verontwaardiging over de gevolgen van economische globalisering en hun eigen regeringsbeleid af te wentelen op een zondebok. Baan kwijt? Ingepikt door migranten. Bezuinigingen? Schuld van ‘de Grieken’. Gevoel van onbehagen? Komt door dat ‘Marokkaanse tuig’.

Ten tweede helpt de omarming van radicaal-rechts gedachtengoed regeringen om steun te verwerven voor een veel meer autoritaire vorm van neoliberalisme. Juist omdat vrijemarktkapitalisme duidelijk niet zoals beloofd ‘méér voor iedereen’ heeft gebracht en we een periode ingaan van groter sociaal verzet, moet er steun worden verworven voor het doorzetten van een extremere variant van hetzelfde afbraakbeleid. De oplossing vinden ze in de politiek die Wilders verdedigt: meer vrijheid voor de markt, aangevuld met de harde hand van de autoriteiten voor een ieder die zich niet schikt naar de dictaten van de staat. Dat is de economische logica achter de maatschappelijke verharding.

Op deze manier verschuift het politieke landschap stap voor stap naar rechts en wordt het taboe van gisteren de norm van vandaag. De verantwoordelijkheid voor het klimaat waarin er Breiviks kunnen opstaan ligt dan ook niet alleen bij Wilders, maar ook bij Rutte, Merkel en Sarkozy. Wilders zet de toon, zij dirigeren het orkest. Een effectieve strategie om radicaal rechts te stoppen verbindt een weerwoord tegen racisme en islamofobie daarom met verzet tegen het crisisbeleid van de gevestigde orde.

Een vuist tegen racisme en fascisme

Gelukkig wordt de geschiedenis niet gemaakt door Grote Leiders, maar door gewone mensen. En waar die in groten getale voor hun eigen belangen vechten en de kracht van solidariteit herontdekken, vervliegt de wanhoop waar extreemrechts door gevoed wordt. Maar niets verloopt automatisch. Elke crisis kent polarisatie naar rechts en links, en welke pool dominant wordt is altijd een open vraag die wordt beslecht door de politieke krachten aan de grond.

In Spanje en Griekenland combineren antikapitalisten de strijd tegen de bezuinigingsmaatregelen met succesvolle campagnes tegen fascistische aanvallen op migranten. Afgelopen januari dreven grote demonstraties de fascisten van de straat. Anarchisten blokkeerden extreemrechtse clubhuizen en socialistische activisten joegen Nikolaos Michaloliakos, leider van de fascistische partij Gouden Dageraad, uit de gemeenteraad van Athene.

In Groot-Brittannië heeft een serie van tegenmobilisaties de opbouw van de EDL gedwarsboomd. Elke poging van deze gewelddadige beweging om haar kracht op straat te uiten werd beantwoord met tegenprotest, waarbij buurtcentra, moskeeën en lokale politici werden betrokken. Tot grote frustratie van de EDL werd ook de betoging in Amsterdam oktober vorig jaar, bedoeld als steunbetuiging aan Wilders en lanceermoment voor een ‘European Defence League’, gefrustreerd door een succesvolle tegenmobilisatie. De Dutch Defence League is de klap nooit te boven gekomen en werd onlangs opgeheven.

In de komende periode zal links meer en meer worden getest in zijn antwoord op de opmars van radicaal-rechts. In plaats van politici als Wilders naar de mond te praten is er een principieel tegenoffensief nodig. De aanslagen in Noorwegen hebben laten zien waar dit gedachtengoed toe leidt. Die waarschuwing moet aangegrepen worden om de opmars in de kiem te smoren. Wie niet wil dat de geschiedenis zich herhaalt, zal van het verleden moeten leren.

Volg vandaag de tegendemonstratie van Unite Against Fascism op Twitter
Lees ook: Geert Wilders and the rise of the new radical right

Dit stuk is eerder geplaatst op de website van socialisme.nu

14 gedachten over “Radicaal rechts in Europa: wie zijn ze en hoe kunnen ze gestopt worden?”

 1. “Al deze groeperingen staan voor een extreme vorm van neoliberalisme, een terugkeer naar autoritair bestuur en politiestaatmethoden. In de meeste gevallen gebruiken ze islamofobie om hun programma van een breed draagvlak te voorzien….”

  Niet om complot te denken, maar ik heb af en toe de indruk, hoop natuurlijk van niet, dat er een bredere agenda achter deze ontwikkeling zit, plus een geheim gehouden cash-flow ergens vandaan. Alsof er belanghebbenden in de schaduw aan touwtjes trekken, die deze clubjes gebruiken om in het Westen de democratie in te wisselen voor een `fopspeendemocratie’ geschoeid naar Chinees model, om de concurrentie met het Oosten aan te kunnen; en om de megamiljardenfraude van US geldpers, bankwereld en de mislukte Euro-unie onder de (junta)pet te houden.

  Vooral dat `een terugkeer naar autoritair bestuur en politiestaatmethoden’, is zeer verontrustend, aangezien dit in de praktijk al sluipenderwijs bezig is zich te installeren, nu tien jaar na 9/11.
  `k Weet nog dat op de dag zelf, in een flits zo’n zwart scenario voor me opdoemde, en inderdaad, we zijn al halfweg dictatenregime.
  Het verschil is wel dat, en dat is hoopgevend, dat in de jaren dertig gewone niet-rijke mensen nooit bijster veel burgerrechten gewend waren in het Westen of in het voormalig communistische Oostblok.
  Nu anno 2011 profiteren miljoenen echter wèl van nog steeds relatief grote burgerlijke vrijheid, dus er zullen veel meer mensen bereid zijn te weigeren in te leveren wat moeizaam is verworven aan vrije gedachte.
  Met andere woorden: grootschalige repressie zal voor neocon-machthebbers met name in het zg. `Vrije Westen’ nog nooit zo moelijk zijn geweest als nu.

 2. Abdul Alhazred Schreef:

  Het verschil is wel dat, en dat is hoopgevend, dat in de jaren dertig gewone niet-rijke mensen nooit bijster veel burgerrechten gewend waren in het Westen of in het voormalig communistische Oostblok.
  Nu anno 2011 profiteren miljoenen echter wèl van nog steeds relatief grote burgerlijke vrijheid, dus er zullen veel meer mensen bereid zijn te weigeren in te leveren wat moeizaam is verworven aan vrije gedachte.

  De Vrijheden in het Westen zijn toen met een doel ontstaan – maatschappelijke concurrentie leveren aan de Oostblok.
  Menig mens heeft niet in de gaten gekregen dat nu de concurrent uitgevallen is hebben de vrijheden in het Westen geen betekenis meer voor machthebbenden. Daarom zijn ze al jaren bezig met een rechtse coup die o.a. als doel heeft de burgervrijheden in het Westen in te perken oftewel te niet doen.

 3. In de komende periode zal links meer en meer worden getest in zijn antwoord op de opmars van radicaal-rechts. In plaats van politici als Wilders naar de mond te praten is er een principieel tegenoffensief nodig. De aanslagen in Noorwegen hebben laten zien waar dit gedachtegoed toe leidt. Die waarschuwing moet aangegrepen worden om de opmars in de kiem te smoren. Wie niet wil dat de geschiedenis zich herhaalt, zal van het verleden moeten leren.

  Natuurlijk praten we politici als Wilders niet naar de mond, maar afgezien daarvan is het grootste probleem om van deze lieden af te komen is omdat wij er niet in slagen om op een eerlijke en fatsoenlijke manier van lieden als Wilders af te komen omdat wij nu eenmaal niet de smerige technieken van Wilders willen gebruiken.
  Wilders ziet kans om alles wat positie is van links om te draaien naar iets negatiefs en slechts. Precies hetzelfde als hij, en Hans Jansen de Koran/Islam waar heel veel juist positieve dingen in staan (ook over Joden en Christenen) om te draaien naar het tegendeel.
  Subsidies aan een handwerkclubje wordt als diefstal van de belastingbetaler aangemerkt als een paar van die leden van dat clubje moslima’s zijn.
  Als een tante in een boerkini wil zwemmen is ze druk bezig de boel te islamiseren (kennelijk zit er in zo’n boerkini een stof, die opgelost in water je op slag gelovig in Allah maakt)
  Gescheiden zwemmen wordt ineens een vorm van islamisering genoemd terwijl al jaren naturisten en damesclubjes aparte zwemtijden kennen.
  Halal-voedsel blijkt zwaar giftig te zijn, dit in tegenstelling tot koosjer voedsel.
  Verbeteren van woonwijken. Niet doen. Linkse hobby! Foute boel.
  Donaties aan welke organisatie dan ook, vooral als het arme mensen of milieu betreft wordt verdacht gemaakt. De organisaties worden permanent geleid door linkse zakkenvullers die het grootste deel van de schendingen in eigen zak steken.

  Een groot deel van de aanhang van Wilders cs wil de leugens graag geloven.
  Het helpt niks als je ze wijst op het verachtelijke en laffe gedrag want, en hier gaat het om, DAT WETEN ZE AL. Ze hebben het namelijk al jarenlang te horen gekregen, dat ze zich nogal a sociaal (of “dom”) gedragen. Ze voel(d)en zich voortdurend verongelijkt, achtergesteld en gediscrimineerd. Want “niemand wil naar ze luisteren”. Ze snappen vaak niet dat er wel degelijk naar hen geluisterd wordt maar dat ze er (meestal) volledig naast zitten in hun opvattingen.
  Na simpele discussie over het wel of niet omhakken van een boom kun je er zeker van zijn dat er altijd wel iemand met een Wilders-mentaliteit op de proppen komt die degene die de discussie heeft “verloren” een hart onder de riem steekt en er op wijst hoe gemeen die andere is en daar zijn ook talloze voorbeelden van te geven enz.en enz

  Hier is bijna niet tegen op te boksen.
  Het enige wat mogelijk valsaards als Wilders nog kan remmen is dat er nog een paar “Breiviks” komen of nog erger.
  Maar dit is eigenlijk te erg om er over te denken…..

 4. @4 Gisteren een passend stukje gelezen van een Amerikaanse professor in de hoofdologie (het ging over het klimaatdebat, maar het principe is hetzelfde):

  Regardless of how thoroughly every single “sceptic” paper to date has been debunked within the scientific community, we know from much research in cognitive science that people cannot update their memories as easily as science can correct itself, when they are misinformed. Once people have acquired misinformation, they find it difficult to discount it even if they acknowledge and believe a subsequent correction.

  This presents a pernicious problem in contemporary society in which misinformation, whether propagated wilfully or by accident, abounds and spreads like wildfire around the internet.

  In allochtonen/islamdiscussies zie je bijvoorbeeld ook nog steeds de “vlinderreisjes voor criminele Marokkaanse hangjongeren” en “klachten van moslims over bouwvakkers in korte broek” terugkomen (en zo weet ik er nog wel een stuk of 100), terwijl dat pure quatschverhalen bleken te zijn.

  Gelukkig heeft de auteur toch nog een soort oplossing:

  Fortunately, we also know that people can resist misinformation if they are warned ahead of time how and why misinformation is disseminated.

  Het probleem is dus hoe je Wilders-adventisten van te voren moet leren om onzin te herkennen, voordat ze die onzin als waarheid hebben geaccepteerd, want daarna krijg je het er niet meer uit, ook al is er geen enkel bewijs dat het geaccepteerde überhaupt wáár is en hebben ze de latere rectificaties heus wel gelezen.

  Maar ja, hoe krijg je ze zo gek om ’s ochtends eerst Krapuul te lezen en daarna pas de Telegraaf?

  hele artikel: http://www.abc.net.au/unleashed/2870492.html

 5. @5: Als er 1 manier is die cruciaal is voor het verbeteren van gelijke kansen, dan is het dat je de kennis over hoe mensen elkaar bedriegen zoveel mogelijk moet verspreiden. Maar je kan het idd. maar beter voor zijn dat valse informatie zich in je hersenen vastzet. De criminoloog Willem Nagel adviseerde studenten die zich zorgen maakten over de criminaliteit reeds om een ander ochtendblad te gaan lezen.
  In gevalletjes van cognitieve dissonantie blijkt de geest echter bijzonder flexibel te kunnen zijn: zodra iemand in zijn/haar handelen om opportune redenen van keuze verandert, wordt de informatie in z’n hoofd automatisch 180 graden geherschikt.

 6. DarkSkywise Schreef:

  Het probleem is dus hoe je Wilders-adventisten van te voren moet leren om onzin te herkennen, voordat ze die onzin als waarheid hebben geaccepteerd, want daarna krijg je het er niet meer uit, ook al is er geen enkel bewijs dat het geaccepteerde überhaupt wáár is en hebben ze de latere rectificaties heus wel gelezen.

  Eerst even over je “Wilders-adventisten” .
  Een uitdrukking die je waarschijnlijk zelf hebt verzonnen of hebt overgenomen van iemand anders.
  Ik heb tamelijk vaak de term “Wilders-getuigen” gebruikt.
  Waarschijnlijk heb je kennis over of ervaring met zevendedagsadventisten.
  Marianne Thieme van de PvdD is een zevendedagsadventist.
  Als Marianne echt volgens Gods woord wil leven, heeft ze een probleem.
  Niet alleen moet ze constateren dat God best wel een stukje vlees lust, immers tijdens de barbecue die Adam en Eva hadden georganiseerd samen met hun zonen Kaïn en Abel negeerde God de zoete broodjes die Kaïn had gebakken en koos voor het, zeker weten, onverdoofd geslacht stuk vlees van Abel, wat Abel uiteindelijk de kop heeft gekost. (Zie Genesis 4)
  En Marianne komt helemaal in de problemen als ze doet wat God de vrouw heeft opgelegd nadat haar bet-, bet-, bet-, bet- overgrootmoeder Eva betrapt was op diefstal van een appel. Oma was namelijk verleid door een slang die haar had verteld dat ze verstandig zou worden door het eten van die verboden vrucht.
  Wat de slang zei klopte. Adam en Eva kregen kennis van goed en kwaad (wij zouden zeggen, kregen besef van normen en waarden)
  Voor de slang liep het nog slechter af. De vrouw moest ‘m met de hak vertrappe en ook de nakomelingen van de slang die part nog deel hadden aan wat hun voorouder eventueel fout had gedaan moeten dat lot delen. (Zie Genesis 3:13 t/m 15)
  Zie je Marianne Thieme, vrouw én groot dierenliefhebber al met haar (naald)hak de kop van een slang verbrijzelen? Natuurlijk doet ze dat niet. Want de slang is in Nederland een beschermd dier. Ze zou in de grootste moeilijkheden komen als ze zou doen wat God haar en haar seksegenoten heeft opgedragen.

  Mijn term “Wilders-getuigen” heb ik afgeleid van “Jehova-getuigen”.
  Ik heb bijna 5 jaar verkering gehad met een dochter van een stel Jehova-getuigen.
  Ongelofelijk veel Bijbelkennis opgedaan. Het heeft m’n atheïsme niet geschaad. Integendeel zelfs.
  Jehova-getuigen mogen niet met niet-Jehova-getuigen trouwen. Da’s niks bijzonders. Ook Joden mogen niet met niet-Joden trouwen. In Israël is dat zelfs wettelijk bepaald. Zie http://is.gd/Gf9ZfG maar ook bijvoorbeeld http://is.gd/1iMeQx In Islamitische landen is men iets soepeler. Mannen mogen wel met niet-moslims trouwen, omgekeerd niet.

  Om toch te kunnen trouwen en m’n aanstaande toch niet strafbaar te maken in de ogen van God en haar ouders moest ik er dus voor zorgen dat m’n geliefde niet meer in God zou geloven, althans een beetje méér haar verstand zou laten krijgen heb ik haar proberen te verleiden met een ander (verboden) plantje, namelijk wiet én haar soms op dezelfde spottende manier als hierboven maar meestal op een serieuze manier proberen uit te leggen wat er niet klopt aan de Bijbel, althans méér proberen uitleg te geven over bepaalde teksten.
  Dat lukte bij haar aardig. Bij haar ouders én geloofsgenoten echter absoluut niet.
  Hoe goed en overtuigend ik m’n getuigenis naar voren bracht. Het hielp niet. Ze bleven volhouden dat wat in de Bijbel staat voor de volle 100% klopt en dat iedereen zich daaraan dient te houden. Dat ze daarmee onvermijdelijk in een gewetensconflict of in conflict komen met de wet, maakte voor hen niet uit.
  “Schoonpa” bewees m’n gelijk. Hij heeft geprobeerd z’n dochter, samen met mij te vermoorden. Dat zou volgens de Bijbel (ergens in Leviticus meen ik) z’n plicht zijn. Hij bedoelde het goed. Hij wilde er voor zorgen dat de rest van z’n gezin én z’n geloofsgenootjes na hun dood in de hemel komen, iets wat alleen voor goede gelovigen is weggelegd. Tóen leek me dat onzin. Inmiddels weet ik dat Jehova-getuigen wel eens gelijk kunnen hebben. Ik heb in ieder geval geen bewijs van het tegendeel.
  Integendeel.
  Ik ben geen (goed)gelovige. Tijdens m’n dood heb ik niks van een hemel kunnen bespeuren en nu, na m’n dood, al helemaal niet.

  Door dat incident met m’n “schoonvader” én omdat destijds nogal wat zelfmoorden plaatsvonden onder Jehova-getuigen w.o. een paar binnen m’n eigen familie heb ik lange tijd gepoogd die “sekte” te bestrijden.
  Hoewel ik daar in m’n ogen “integer” mee ben omgegaan, dus geen valse of gelogen beweringen heb gebruikt heb ik wel iets opzettelijk “vergeten” te vermelden/genegeerd. “Schoonpa” had namelijk op z’n duvel gekregen van z’n geloofsgenoten om wat hij had gedaan. Hij had namelijk het Woord van Jezus genegeerd die zij dat je “de Keizer moet geven wat des Keizers is” ofwel, je moet je aan de wet houden. Schoonpa had zich dus niet gehouden aan de Nederlandse wet en die van Jezus.

  Ik zou best van alles kunnen beweren over Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren. Ik zou doodleuk kunnen beweren dat ze in het geheim bezig is een leger te vormen die er op uit is om de slangen dood te trappen om zo te voldoen aan de opdracht die God haar heeft gegeven. Ik zou gewoon met de Bijbel in hand kunnen aantonen dat ze dat móet doen én dat ze uiteraard er op uit is dat ze de PVV de macht wil ontnemen, omdat daar immers een échte grote dierenliefhebber tussen zit in de persoon van Dion Graus en dat ook de stemmers op de PVV stapelgek op dieren zijn. Ik zou kunnen beargumenteren dat de PvdD maar heel klein is dus maar weinig macht heeft en door de PVV zwart te maken hoopt ze dat er de stemmen van de PVV naar zich toe kan halen ze veel mensen er toe kan overhalen om slangen de kop te verbrijzelen.
  Let wel, ik ZOU dat kunnen doen ZONDER dat ik in strijd ben met opvattingen van Christenen en wat in de Bijbel staat.
  Natuurlijk kan iedereen ook zien dat ik onzin zit te kletsen. Immers uit niets blijkt dat Marianne en haar PvdD ook maar enige neiging daartoe hebben.
  Bovendien is Marianne Thieme volgens mensen die haar kennen een heel aardige meid, een bewering die ik niet voor m’n rekening durf te nemen, want ik ken haar niet en dan moet je je daar ook verre van houden want anders krijg je alleen maar geroddel.

  Wat Wilders echter doet is precies het tegenovergesteld van wat ik eventueel had kunnen doen.
  Hij haalt teksten uit de Koran die hij met opzet dusdanig anders interpreteert dat er iets heel anders staat of haalt gewoon teksten weg zodat je niet anders kan dan ze fout te interpreteren. Iemand die de Koran niet kent wordt dus totaal op het verkeerde been gezet.
  Zou in de Koran staan zoals hij beweert dat er staat zou hij nog een goede reden hebben om moslims te vervolgen of achter de kont te zitten ook al weet iedereen dat in de regel moslims ook de Koran niet meer letterlijk interpreteren. Hij zou zich kunnen verdedigen met “mijn” argument door te verwijzen naar een Islamitische variant van de Jehova-getuigen. Het klopt weliswaar moreel niet, maar hij heeft dan een punt.
  Maar wat hij beweert staat niet in de Koran en zelfs is meestal juist het tegenovergestelde het geval.
  M.a.w. hij kan zich niet beroepen op mijn truukje door teksten anders te interpreteren of in het belachelijke te trekken, waarmee ik immers hoe gemeen ook van me de waarheid geen geweld aan doe, maar hij liegt er lustig op los.
  Jehova-getuigen of zo je wil eventueel zevendedagsadventisten kunnen zich, zelfs als ze “fout” zouden zitten in ieder geval verdedigen doordat ze er niet op uit zijn om anderen te benadelen. Integendeel zelfs. Ze zijn er van overtuigd dat ze de wereld “beter” maken. Een standpunt die voor hen heel goed verdedigbaar is en waar je in principe helemaal niet moeilijk over hoeft te doen. Laat ze maar. Ze brengen in ieder geval niemand schade toe.

  Wat Wilders met z’n gelieg echter doet is om mensen opzettelijk schade toe te brengen, maar nog erger hij en z’n kleine groepje mensen om hem heen te bevoordelen door z’n leugens. Zelfs z’n eigen aanhang, de “Wilders-getuigen” hebben er schade van.
  Desondanks blijven de Wilders-getuigen net als de Jehova-getuigen op hun standpunt staan.
  De hele wereld zit fout en vooral de moslims, en zelfs al bewijs je gewoon dat Wilders een dikke leugenaar is en niet zoals je dat doet bij Jehova-getuigen door andere interpretaties te geven, ze blijven op het standpunt staan dat ze in het volste recht staan als ze mensen vals beschuldigen, discrimineren en onderdrukken. Iets wat die mensen volgens hun Islamitische geloof juist nooit mogen doen. Ook niet t.a.v. niet-gelovigen. Ook dus niet t.o. mensen als jij en ik en “Wilders-getuigen”.
  Wel mogen ze mensen als de Wilders-aanhangers beloven dat ze niet in de hemel komen en dat God hen op hun lazer zal geven.
  Bij mij en jou en de meeste mensen zullen ze dat niet doen. Wij komen wel degelijk in de hemel, waar Jehova-getuigen juist niet zo zeker van zijn en zelfs zeker weten dat dat niet zal gebeuren.

 7. Meneer of Mevrouw Dark……….niet interpreteerbaar wat betreft geslacht……volgens eigen zeggen een Koranexpert……Zelfs voor de meest ongeletterden onder ons is het duidelijk, dat er hier gelogen wordt over de kennis van de Koran.. Maar al te duidelijk blijkt herhaaldelijke onkunde van Dark, die constant gaten slaat in zijn/haar Korankennis……zelfs durf ik te beweren, dat Dark never de Koran van binnen heeft gezien.
  Hoe is het mogelijk om de ongelooflijk vele vervloekingen van de niet- en andersgelovigen over het hoofd te zien die er in staan…..Kijk, dat is nu het grote probleem van de doorgeslagen, zelfingenomen Makamba
  {bij ons op Curacao maar al te goed bekende ,zelfingenomen Nederlander} die overtuigd is van zijn gelijk, zonder ook maar enig benul te hebben van de Curacaose cultuur….en die onderelkaar de autochtoon maar stomme houseniggers noemen.
  Spreidt Uw verdorven stommiteiten niet tentoon…en gebruik je tijd om de Koran echt te lezen en te bestuderen, alvorens te pretenderen, een Korankenner te zijn……..Wees niet zo laf om je ware naam te verbergen…………………………………..Moge Allah U genadig zijn
  Adriaan Dekkers Willemstad

 8. Afjm Dekkers Schreef:

  Meneer of Mevrouw Dark……….niet interpreteerbaar wat betreft geslacht……volgens eigen zeggen een Koranexpert……Zelfs voor de meest ongeletterden onder ons is het duidelijk, dat er hier gelogen wordt over de kennis van de Koran.. Maar al te duidelijk blijkt herhaaldelijke onkunde van Dark, die constant gaten slaat in zijn/haar Korankennis……zelfs durf ik te beweren, dat Dark never de Koran van binnen heeft gezien.
  Hoe is het mogelijk om de ongelooflijk vele vervloekingen van de niet- en andersgelovigen over het hoofd te zien die er in staan…..Kijk, dat is nu het grote probleem van de doorgeslagen, zelfingenomen Makamba
  {bij ons op Curacao maar al te goed bekende ,zelfingenomen Nederlander} die overtuigd is van zijn gelijk, zonder ook maar enig benul te hebben van de Curacaose cultuur….en die onderelkaar de autochtoon maar stomme houseniggers noemen.
  Spreidt Uw verdorven stommiteiten niet tentoon…en gebruik je tijd om de Koran echt te lezen en te bestuderen, alvorens te pretenderen, een Korankenner te zijn……..Wees niet zo laf om je ware naam te verbergen…………………………………..Moge Allah U genadig zijn
  Adriaan Dekkers Willemstad

  U ziet alleen de paar vervloekingen , niet de veel genadiger benadering dan het oude testament , noch alle positieve dingen over Jodendom en Christendom , u bent mischien een “huisneger” die graag een nederlander voor Makamba wilde uitschelden en nu de kans waarneemt ?? heeft u de Quran gelezen , of alleen de propaganda van hatende christenen ??

 9. Afjm Dekkers Schreef:

  Meneer of Mevrouw Dark……….niet interpreteerbaar wat betreft geslacht……volgens eigen zeggen een Koranexpert……Zelfs voor de meest ongeletterden onder ons is het duidelijk, dat er hier gelogen wordt over de kennis van de Koran.. Maar al te duidelijk blijkt herhaaldelijke onkunde van Dark, die constant gaten slaat in zijn/haar Korankennis……zelfs durf ik te beweren, dat Dark never de Koran van binnen heeft gezien.

  Ik heb werkelijk geen idee waar je het over hebt… waar heb ik het over de Koran? 😐

  Wees niet zo laf om je ware naam te verbergen…….

  En zo zijn er ook nog een paar gros extreemrechtsen die dolgraag die info zouden willen hebben.

  .
  Henk Veldman Schreef:

  Eerst even over je “Wilders-adventisten” .
  Een uitdrukking die je waarschijnlijk zelf hebt verzonnen of hebt overgenomen van iemand anders.

  Farce Majeure sketch van heeeeeeeel lang geleden… twee vervelende mannen met piep- en zeurstemmetjes die als Joop den Uyl-adventisten de huizen langsgingen om te vragen wie er op Verkiezingsdag nog niet had gestemd en zó stierlijk vervelend waren dat iedereen die nog niet was geweest alsnog VVD ging stemmen.

  Wat dus ook exact de bedoeling was. 😛

 10. Afjm Dekkers Schreef:

  Wees niet zo laf om je ware naam te verbergen…

  Dat maken we zelf nog wel uit! Heb 10 jaar geleden eens onder eigen naam opgetreden in propalestijnse kringen, gevolg gestalkt, bedreigd, gehackt door Zio´s. En nòg veel eerder, 33 jaar geleden, ooit eens onder eigen naam stukken in kritische blaadjes en plaatselijke pers gepubliceerd. Gevolg? Jawel: huiszoeking door rechercheteam en dag op woutenbureau, plus nog 3 maanden per BVD hinderlijke achtervolging en telefoontap. Wat alles achteraf vergissing bleek en voor Justitie geen excuse waard was! We mogen dan kritisch wezen, daarom hoeft men nog niet naïef te zijn!!

 11. Hoe ze gestopt kunnen/moeten worden?
  Door Pvv aanhangers te volgen,PVV stemmers openbaar maken en hun volgen door de geheime dienst wat ze uitspoken enzo

 12. DarkSkywise Schreef:

  Farce Majeure sketch van heeeeeeeel lang geleden…

  Jammer dat ik niks kan vinden van Farce Majeure.
  Hadimassa en Zoishet… heb ik wel op dvd.

 13. Ik weet zelfs nog dat het Ted de Braak was die toen boos VVD ging stemmen. 😆

  Heb ook nog even op YouTube gezocht, maar ook daar is de sketch niet te vinden helaas.

Reacties zijn gesloten.