‘Racisme is schadelijk voor de gezondheid’

Ter sluiting van een schaamteloos weekend, ter overdenking.

Een nieuwe Amerikaanse studie heeft aangetoond dat wie zich erg gediscrimineerd voelt omwille van zijn afkomst een hogere bloeddruk heeft, wat op langere termijn leidt tot slechter functionerende nieren. Dat meldt het Amerikaanse nieuwsmagazine ‘Time’.

Een team van onderzoekers bestudeerde 1574 inwoners van de Amerikaanse stad Baltimore als onderdeel van de studie ‘Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity across the Life Span’. Uit hun ondervraging bleek dat twintig procent van de deelnemers zich zwaar gediscrimineerd voelden omwille van hun afkomst. Na een onderzoek van hun fysieke gezondheid bleek dat deze mensen een beduidend hogere bloeddruk hadden dan zij die zich maar in beperkte mate slachtoffer voelden van discriminatie

(Lees verder bij de bron van dit artikel)