Raadsel van de Edele Wilde: Oplossing

We kennen een Nederlandse politicus die zich niet schaamt, om het kleed van nationale helden aan te trekken. Michiel de Ruyter ontzag zich niet, om een pact te sluiten met de mohammedaanse Barbarijse zeerovers tegen het katholieke Spanje en het Anglicaanse Engeland. Onze nationale tradities zijn even a-moraal als die van welke grootmacht dan ook. Een grootmacht, dat waren de Nederlanden eventjes, in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Dank zij de dertigjarige oorlog en onrust in Engeland en Frankrijk.

In 1599 veroverde de Nederlandse kaper Johan van der Does het Spaanse stadje Las Palmas de Gran Canaria op de Canarische Eilanden. De inwoners, voornamelijk Spaanse Joden, gevlucht voor de Inquisitie van Philips II, werden verjaagd, uitgemoord en verkracht. Dat hoor je nooit in onze geschiedenislessen. Van der Does eiste 400.000 goudstukken van de gouverneur van Gran Canaria, anders zou hij de boel in brand steken. Toen hij die niet kreeg, voerde hij zijn dreigement uit. Er stond geen huis, geen kerk, geen kapel meer overeind.

De oorspronkelijke inwoners van Gran Canaria, de Guanches, grepen de mogelijkheid om zich te ontdoen van de Spaanse bezetters met beide handen aan. Maar dat lukte niet.

Een eerste bevolking van de eilanden voor de kust van de Sahara, had plaatsgevonden vanuit Midden-Amerika. De Indianen, zelf van Oost-Aziatische afkomst, arriveerden in de zesde of zevende eeuw voor Christus. Even later kwamen de Phoeniciërs die er handelsposten vestigden en zich vermengden met de Indianen. Enkele eeuwen later, na het verval van het Phoenicische handels-netwerk, kwamen Moren en Berbers uit Noord-Afrika. Duizend jaar lang bleef het stil. In 1402 kwamen Spaanse en Portugese kolonisatoren. In 1599 bestonden nog altijd haarden van verzet. Een hoofdman van de Guanches zette zich in om de oude hoofdstad van het oostelijke Guanches-rijk, Telde, te heroveren. Wat jammerlijk mislukte.

Een plaquette (foto) onder het standbeeld van de laatste vrije Guanche in Telde, meldt: “Los raicanes”. Een eerbewijs van de trotse stad Telde aan zijn voorgangers, de Guanches. Het was een volk met vele wortels. Hebreeuws-Kanaänitisch-Filistijns, Indiaans en Berbers. Alleen het christelijke ontbrak.

Dat betekende hun ondergang, slavernij en uitroeiing.

Rechtsboven op het straatnaambord in Telde, waar het monument staat, zien jullie het symbool van de Guanches. Een phalliforme beeltenis van de uitgestorven Canarische beer. De veroveraars hebben dat symbool behouden en bewaard. Waarschijnlijk omdat het zo algemeen menselijk is en appelleert aan macho-gevoelens die van alle tijden zijn.

Jammer dus. Geen Geert op de Canarische Eilanden. Of, misschien, toch een beetje? Als je uitgaat van de wortels, bedoel ik?

Hoe dan ook, het antwoord “Spanje” was goed.

13 gedachten over “Raadsel van de Edele Wilde: Oplossing”

 1. En dan is er nog onze eigen verzwegen Nationale Pogrom: De beestachtige Chinezenmoord in Batavia, 1740.

  De grachten zouden vol hebben gelegen met lijkdelen, zo wist ik vroeger op geschiedenisles op school te vertellen in een werkstuk over de VOC. De leraar Geschiedenis was geschokt en zei dat ik verkeerde dingen las, zodat dat onderwerp eruit moest.

  Tussen 5000 en 10.000 Chinezen werden in een paar dagen tijd afgeslacht onder VOC-leiding.
  De Eindoplossing van het `Chinezenvraagstuk’ in ons Indië, want het bleef er zo ongeveer eeuw Chinezenvrij totdat het Djakarta ging heten.
  Uit :
  http://users.bart.nl/users/arcengel/NedIndie/chinezen.htm

  `Al snel na de moordpartijen werden schuldigen gezocht : voor het eerst moesten de hoogste gezagdragers vanuit Batavia op het matje komen bij de Heeren XVII in Amsterdam ! Een van de verantwoordelijke gezagsdragers Gouverneur-Generaal Valckenierstierf echter in 1751, terwijl hij in voorlopige hechtenis was genomen. Een andere verantwoordelijke, de opvolger van GG Valckenier, GG van Imhoff overleed al in 1750. En toen kwam weer die doofpot.’

  ` Men schat het aantal slachtoffers op 5.000 – 10.000 en dat in drie dagen. Een dominee in Batavia deed het zelfs voorkomen dat de moordpartij was uitgevoerd met Gods hulp.. Maar ook toen al waren er mensen die protesteerden en dus waren de Heeren XVII gedwongen om iets te doen.
  In 1902 (tijdens de pacifikatie van Atjeh !) verscheen zelfs een pamflet : “De moord op 10.000 weerloze Chinezen werd nimmer gestraft. Een der voornaamste schuldigen, Gouverneur-Generaal Valckenier, kwam in de gevangenis te overlijden en de Heeren XVII verklaarden het tegen hem aangevangen rechtsgeding ” door den dood geaboleerd”. De zaak ging voor altijd in de doofpot.”

 2. Jaja, de VOC-mentaliteit!

  Nooit geweten trouwens, dat er ook indianen uit Amerika naar Europa zijn gereisd voordat de Europeanen daar geweest waren, fascinerend.

 3. #4 Nexus. Weinig.
  Of neem de Zuid-Celebes-affaire van Raymond Westerling bij een politionele actie in `46: Volgens officiële Nederlandse militaire rapporten zou het aantal slachtoffers van de contra-terreurcampagne circa 4000 hebben bedragen, conform de Excessennota. Het werkelijk aantal vermoorde burgers zou volgens Djakarta vele malen hoger hebben gelegen. Ook dit soort dingen wordt weggepoetst uit ons Nationale Blazoen. .

 4. De Canarische EIlanden horen bij Noord-Afrika, ze liggen min of meer voor de kust van de Sahara.
  De Guanches zijn niet volledig fysiek uitgeroeid, wel totaal onderworpen en voorzover niet gedood als slaaf weggesleept. Het Bevrijdingsfront van de Canarische Eilanden had zendtijd op Radio Algiers tot een loos bomalarm op Tenerife leidde tot de beruchte vliegramp waar een KLM-vliegtuig bij betrokken was. Er kon net 1 enkel zinnetje in de oorspronkelijke taal van af tijdens die uitzendingen die ik regelmatig gehoord heb.

  Het is helemaal geen gek idee dat de eilanden vanuit het werelddeel dat nu Amerika heet (mede) bevolkt
  zouden zijn. De oorspronkelijke Canariërs waren piramidebouwers, net als de Egyptenaren en Midden- of Meso-Amerikanen. Hieruit is een “Atlantische connectie” afgeleid die hoe dan ook speculatief blijft.
  Zoals dat gaat met overweldigde volkeren: de Canariërs zijn van hun verleden afgesneden, de meeste van hun mannen gedood of weggevoerd, de vrouwen geannexeerd door de Spaanse overweldigers.
  “Wie jou tot slaaf wil maken zal je nooit over je voorvaderen inlichten”, luidt een Roma-gezegde.
  Dat Nederlanders, al dan niet verbonden aan de VOC, hun genocidale graantje hebben meegepikt is niet verbazingwekkend, maar het wordt “ons” net zo min verteld als het uitroeien van de Bandanezen, de Chinezenmoord, de genocide in Atjeh en op Lombok en tenslotte Nieuw-Guinea.
  Wees er maar trots op.

  Weimar kan dus dat prachtige PVV-programma tegemoet zien? 😆

 5. @6
  Een aanvulling op mijzelf:
  De genocide tegen “zigeuners” (heidens/Roma) in Nederland in de achttiende eeuw is natuurlijk ook het vermelden niet waard omdat het vragen zou kunnen oproepen over hoe het regime nu tegenover deze mensen staat.

 6. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  “Wie jou tot slaaf wil maken zal je nooit over je voorvaderen inlichten”,

  Toepasselijk dan dat in de laatste jaren Geschiedenis nog nauwelijks onderwezen word …

 7. @ Boze heks:

  Dank je wel en jij idem dito want je doelde – naar ik aanneem – op http://www.overheidslinks.nl/ambassade/jeruzalem.htm . Het Nederlands Informatie Kantoor dat gevestigd is in “betwist gebied”. Ik heb daar voor de duur van de prijsvraag domicilie gekozen dus de prijs mag per e-mail daarheen gezonden worden t.a.v. Weimar ❗

  Leuke prijsvraag btw en Arjan kent sans doute de volkenrechtelijke regels of het N.I.K. zich daar ja/nee mag bevinden. Ik denk van wel anders zou het daar niet zitten. Toch ?

 8. @ Weimar:
  Er is geen enkele Staat die Israel erkent heeft waarvan de ambassade in Jeruzalem gevestigd is. Althans niet binnen de “oude” stadsgrenzen. Ik denk dat ook op dit punt het PVV partijprogramma volkenrechtelijk niet mogelijk is.

 9. Correctie: Het was niet Johan-, maar PIETER van der Does. Hij had een hele Staatse vloot bij zich. 🙄
  En nog een correctie: Rechtsboven het straatnambord staat geen “beer”, maar een afbeelding van de moedergod der Guanches. 🙂
  Wie nog meer fouten wil vinden, leze:
  Harald Braem: Auf den Spuren der Ureinwohner (Verlag Verena Zech, Santa Úrsula, Teneriffa, Comunidad Islas Canarias).

Reacties zijn gesloten.