Raad van State ondermijnt kinderrechten Howick en Lili

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het hoger beroep van de staatssecretaris gegrond verklaard. De hoogste bestuursrechter vindt dat de terugkeervoorwaarden die door de Raad voor de Kinderbescherming zijn gesteld geen relevant element zijn in het kader van de asielprocedure. De Raad van State is verder van oordeel dat de kinderen bij uitzetting geen reëel risico lopen op een onmenselijke behandeling als bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat Howick en Lili zijn uitgeprocedeerd en kunnen worden uitgezet. Martin Vegter van kinderrechtenorganisatie Defence for Children is verbijsterd: “De rapporten van de anders zo gezaghebbende Raad voor de Kinderbescherming worden hier van tafel geveegd. En dat terwijl de Raad duidelijk heeft geconcludeerd dat uitzetting van Howick en Lili op dit moment niet verantwoord is.”

– Lees verder bij de Bron.