Raad van state: geen referendum nodig over referendumwet

Voorstander Jan Roos. Nuff said. Afschaffen die hap.

Zeg maar dag met je handje tegen het referendum: de Raad van State (RvS) heeft vandaag het kabinet het groene licht gegeven om het referendum af te schaffen. Tegenstanders van afschaffing voerden aan dat het kabinet een referendum zou moeten organiseren over de afschaffing, maar dat standpunt is volgens de RvS juridisch niet houdbaar.

Volgens de RvS kan de wetgever (regering en parlement) ten alle tijde terugkomen op eerder vastgestelde wetten. De wetgever heeft in dat opzicht de handen vrij. Daaruit volgt logisch dat de wetgever kan besluiten een wet die volgens de Wet raadgevend referendum referendabel zou zijn, niet te onderwerpen aan een referendum. De argumentatie van het kabinet is op dat punt juridisch sluitend. De RvS laat zich niet uit over de vraag of het besluit van het kabinet politiek wenselijk is. Het adviesorgaan wijst erop dat “juridisch houdbaar” niet gelijk staat aan “politiek wenselijk”. Het is echter aan de wetgever zélf daarover een oordeel te vellen.

Het advies van de RvS betekent dat formeel niets de afschaffing van het raadgevend referendum nog in de weg staat. De regeringspartijen beschikken in de Tweede Kamer over een meerderheid, dus dat was dan dat (en good riddance).

Bron