Raad van State fluit Dijkhoff terug inzake asielzoekende homo’s

Je zoekt asiel omdat je leven vanwege je seksuele geaardheid niet zeker is en je wordt op totaal onduidelijke gronden niet geloofwaardig geacht. Met als gevolg dat je aanvraag wordt afgewezen. Want hoe bewijs je dat je homo bent.

Dit overkwam drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda. Zij gingen in beroep bij de Raad van State en zij kregen gelijk.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) moet zijn beleid verduidelijken wat betreft het toetsen van de geloofwaardigheid van asielzoekers die gevlucht zijn omdat ze homoseksueel zouden zijn. Volgens de Raad van State ontbreekt er een beleidsregel of vaste gedragslijn.

De staatssecretaris had hun asielvraag afgewezen omdat hij hun verhalen ongeloofwaardig vond. De Raad oordeelde echter dat Dijkhoff te weinig inzicht heeft gegeven in hoe die beoordeling tot stand is gekomen.

(bron)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde:

Algemene werkwijze
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de werkwijze die de staatssecretaris in het algemeen hanteert bij het onderzoek naar de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van een vreemdeling, binnen de grenzen van het Unierecht blijft. Zo stelt de staatssecretaris geen vragen over seksuele activiteiten van vreemdelingen en betrekt hij geen beeldmateriaal van seksuele handelingen van vreemdelingen in zijn onderzoek en beoordeling. Anders dan in andere landen verricht hij ook geen medisch onderzoek naar de seksuele gerichtheid van een vreemdeling.

Concrete beoordeling
De staatssecretaris heeft echter niet duidelijk gemaakt hoe hij de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid in concrete gevallen wél beoordeelt. Zo heeft de staatssecretaris “niet inzichtelijk gemaakt op welke vragen en antwoorden het zwaartepunt ligt en hoe hij de gegeven antwoorden waardeert en onderling weegt”. Omdat er geen beleidsregel of vaste gedragslijn is op basis waarvan de staatssecretaris de seksuele gerichtheid onderzoekt en beoordeelt, is het ook voor de bestuursrechter niet mogelijk om een besluit op dit punt effectief te toetsen. Het is nu aan de staatssecretaris om hieraan in het vreemdelingenbeleid nader invulling te geven.

Nieuwe besluiten
Omdat de staatssecretaris onvoldoende heeft kunnen verduidelijken hoe hij de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid van de drie vreemdelingen heeft beoordeeld, zal hij opnieuw moeten beslissen op de asielaanvragen van deze vreemdelingen, met inachtneming van deze uitspraak.

(bron)

Weer een uitspraak van een gerechtelijke instantie waarbij de regering op de vingers wordt getikt.