PVV : liever vluchtelingen bashen dan opkomen voor de burger met de smalle beurs

Na de moslims, moelanders, Marokkanen, is nu de vluchteling een zondebok waar de PVV eens lekker op los kan gaan. Dat doen ze al een tijdje en heel gericht. Vluchtelingen worden gecriminaliseerd, burgercomités opgericht om een volkswoede te laten ontsteken en alles, maar dan ook alles wordt aangegrepen om die vermaledijde vluchteling buiten de deur te kunnen zetten en houden.
Het bericht van de NOS met een kop die suggereerde dat vluchtelingen de oorzaak zijn van de krapte in de sociale huursector was koren op de molen van de PVV.
Er kwamen Kamervragen en ook in ’t Kamerdebat over de schrikbarende huurverhogingen en de gevolgen voor mensen met een smalle beurs, ging Fritsma, namens de PVV vol op het orgel. Zijn toorn was daarbij gericht op de SP.

PVV-Kamerlid Fritsma zei dat de problemen op de huurmarkt te maken hebben met de “enorme asielinstroom”. Volgens hem krijgen als het aan de SP ligt nog veel meer asielzoekers voorrang bij het vinden van een huurhuis, waardoor anderen nog langer moeten wachten. “Het enige wat u doet is het opnemen voor asielzoekers en andere allochtonen en daarmee laat u de gewone man en vrouw in de steek.”

Karabulut zei vervolgens dat Fritsma

“liegt en bedriegt” en dat de PVV dat wel vaker doet….

Ze voegde eraan toe dat de PVV onder het vorige kabinet heeft ingestemd met een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Dit laatste feit was aan dovemansoren gericht. Opnieuw een bewijs dat de burger met de smalle beurs het niet van de PVV moet hebben.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)