PVV Den Haag en Richard de Mos maken zich weer onsterfelijk belachelijk

Shotse hooglanders in het Westduinpark

Sinds 15 mei 2012 grazen in het Westduinpark 4 Schotse hooglanders.

Afgelopen winter is er hard gewerkt aan het park dat volgegroeid was met struiken, bomen en grassen, is weer een echt duinlandschap geworden. Om dit zo te houden, grazen er 4 Schotse hooglanders. De 2 moeders met jongen staan binnen een omheining van schrikdraad, wildroosters en klaphekken. Hierdoor blijft het Westduinpark toegankelijk voor wandelaars.

Nu schijnt er in de baggerkrant de Telegraaf op 1 juni 2012 een bericht geplaatst te zijn met als titel:
“Hondenbezitters weer slachtoffer” waar de PVV Den Haag, voor zover nog mogelijk, helemaal van de kaart is geraakt. Kindertjes en hondjes worden zwaar bedreigd, in hun vrijheid beperkt en dat allemaal voor een “paar harige koeien”.

In schriftelijke vragen aan het College van B&W, dat weer bol staat van de overdrijvingen, niet ter zake doende argumenten en klinklare onzin, valt te lezen:

De Partij voor de Vrijheid Den Haag heeft geschokt gereageerd op het bericht waaruit naar voren komt dat er rond uitrenveldjes voor honden in het Westduinpark schrikdraad is gespannen.

PVV-raadslid Paul ter Linden: “Volgens mij heeft de wethouder zelf onder stroom gestaan, want dit is echt belachelijk beleid! Vanwege een paar harige koeien, is er voor 13 miljoen euro verbouwd in het Westduinpark, met het ‘fantastische’ resultaat dat hondenliefhebbers niet meer veilig hun hondje kunnen uitlaten!”

Raadslid Richard de Mos stelt dat de realisatie van ‘Tupperware natuur’, dat miljoenen kost, een schandalige verspilling van belastinggeld is. Behalve dat bij hondjes de haren rechtovereind gaan staan, ziet De Mos ook al tal van huilende kinderen voor zich.

“Dit schrikdraad moet runderen van een halve ton tegenhouden. Ik moet er niet aan denken dat als bij lekker weer vele gezinnen richting strand gaan en kleine kinderen het schrikdraad aanraken. Voor de PVV is het simpel: Schotse Hooglanders en schrikdraad eruit en honden erin!”, aldus De Mos.
Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1.)
Bent u bekend met het artikel uit de Telegraaf (1)

2.)
Deelt u de mening dat Den Haag een steeds hondonvriendelijkere gemeente aan het worden is, aangezien hondenbezitters door dit beleid uit het Westduinpark worden gejaagd en ook niet terecht kunnen op het landgoed Ockenburg? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u van mening dat het schrikdraad niet alleen gevaarlijk is voor hondjes, maar ook voor kinderen die tijdens het strandseizoen weer massaal met hun ouders gaan arriveren? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening, alles overziend, dat het verstandiger is om de Schotse Hooglanders en het bijbehorende schrikdraad te verwijderen, zodat hondjes en kinderen weer lekker ongestoord kunnen rennen en spelen in het Westduinpark? Zo neen, waarom niet?

(1) “Hondenbezitters weer slachtoffer” (Telegraaf, 1-6-2012)

Ik heb een tweetje naar Richard de Mos gestuurd:

en antwoord gekregen,

waarop ik maar eens naar die 13 miljoen heb gevraagd:

Het Westduinpark is het grootste natuurgebied in Den Haag en wordt beheerd door de gemeente Den Haag. De natuurkwaliteit van het Westduinpark was ernstig verslechterd waardoor de kenmerkende aspecten van een oud duinlandschap in snel tempo verdwenen. In 2010 is er een project gestart dat de natuurkwaliteit sterk moet verbeteren.

In het projectplan zijn voor drie geprioriteerde deelgebieden in Westduinpark de maatregelen voor de noodzakelijke verbetering van de natuurkwaliteit uitgewerkt. Deze drie deelgebieden zijn: Natte Pan, Wieringsestraat en Duin Bosjes van Poot. Deze drie deelgebieden zijn geprioriteerd omdat de beschreven projecten als eerste het meest effectief zijn gezien de uit te voeren maatregelen, de inzet van middelen en het te behalen resultaat.

In deze drie gebieden, waarin verbetering van de natuurkwaliteit wordt voorgesteld, worden 7 projecten onderscheiden. Deze deelprojecten zijn in dit projectplan beschreven. Het gaat om de volgende zeven deelprojecten:
Project 1: Bevorderen dynamiek duinen, locatie Westduinpark, Natte Pan;
Project 2: Bevorderen dynamiek duinen, locatie Bosjes van Poot;
Project 3: Natuurherstel vochtige duinvallei, locatie Westduinpark, Natte Pan;
Project 4: Bevorderen dynamiek duinen, locatie Westduinpark, Wieringsestraat;
Project 5: Begrazing, locatie Westduinpark, Wieringsestraat;
Project 6: Begrazing, locatie Bosjes van Poot;
Project 7: Begrazing, locatie Westduinpark, Natte Pan.

De activiteiten die in de deelprojecten worden uigevoerd voor de verbetering van de natuurkwaliteit zijn met name:
1. het verwijderen van in de duinen ongewenste en gebiedsvreemde soorten grassen, struiken en bomen;
2. het afplaggen (verwijderen) van de organisch verrijkte bovenste grondlaag van zuidhellingen en valleien;
3. het uitvoeren van landschappelijk reliëfherstel;
4. het landschappelijk herinrichten van de deelgebieden;
5. het creëren van natuurvriendelijke oevers (breed mogelijk gradiënt tussen droog duin en open water);
6. het verleggen en omvormen van voetpaden;
7. het aanbrengen van eenmalige voorzieningen voor begrazing als vervolgbeheer.

Volgens de website Kansen voor West wordt het project gefinancieerd met € 1.607.900,– aan publieke en € 630.000,– EFRO (EU) gelden.

Waar die 13 miljoen van de PVV vandaan komen is mij onduidelijk, maar overdrijving schijnt normaal te zijn bij deze beweging.
Kortom, weer een hoop feiten vrij en leugenachtig gebral van de Populistische Volks Verlakkers.

Verscheen eerder op anderbenik.nl.

4 gedachten over “PVV Den Haag en Richard de Mos maken zich weer onsterfelijk belachelijk”

  1. Overdrijving is de “kracht” van de PVV. En van schooldirecteur de Mos kan je, helaas, dit soort leugens verwachten. GElijk hij leugens aan kinderen verteld, over zijn “schooldirecteur” zijn. H&I verdiepen zich toch niet in feiten. Stel je voor zeg, dat ze zélf eens nadenken.

    Kleine tekstcorrectie, overigens:
    Het Westduinpark is het grootste natuurgebied in Den Haag –> is Westduinpark <- teveel?

    Dank voor plaatsing artikel!

  2. Ik neem aan dat Richard c.s. in het kader van de voedselschaarste, waar hij het laatst i.v.m. de Hedwigepolder over had, al plannen heeft voor deze langharige hippie koeien?

Reacties zijn gesloten.