PVV-alarm: Er komen meer christelijke dan moslim-migranten naar Europa

Chaldeeuwse christenen uit Irak, verdreven door de gevolgen van de Amerikaanse invasie

Een omvangrijke studie van het gerenommeerde Amerikaanse PEW bureau, onthult, dat er aanmerkelijk MEER christelijke- dan moslim-migranten in Europa zijn gekomen in het jaar 2010 en voorafgaande jaren. De “tsunami” is duidelijk van een andere inhoud dan Wilders en diens internationale Islam-basher-vrienden ons steeds hebben willen doen geloven.

En vogelverschrikker-ideologen als de Bolkestein-inspirator Mark Steyn, die binnen enkele jaren Rome en Berlijn verislamiseerd zien vanwege het verraad der Europese linkse intellectuelen, moeten omzien naar een andere hobby.

Immers, als er meer christenen dan moslims naar Europa (en Nederland) komen, dan neemt het aandeel van die laatsten af in plaats van toe, zelfs als ze meer kinderen dan anderen krijgen. Neem Ayaan Hirsi Ali. Als moslim naar Europa gekomen, heeft ze nu een zeer christelijke baby met een Britse wetenschapper! Weliswaar niet geheel blank, maar dat mag toch geen bezwaar zijn voor de PVV, die immers helemaal niet racistisch is! (Wil zijn. Dat is beter. Of wil lijken, nog beter!)

106 miljoen van de 214 miljoen migranten in de wereld zijn christenen (49%). De christenen vertegenwoordigen 33% van de wereldbevolking, dus ze migreren meer dan moslims, boeddhisten en hindoes. Moslims zijn 23% van de wereldbevolking en vertegenwoordigen 27% van de migranten, ze migreren dus wel een beetje meer dan de anderen, maar lang niet zo veel als christenen. Daar de meeste Europese moslim-migranten naar Rusland, Duitsland en Frankrijk zijn gegaan, is Nederland vermoedelijk een belangrijk ontvangstland voor vluchtende en migrerende christenen uit Irak, Syrië, Libanon, Palestina, Egypte, Soedan en Nigeria.

Dat botst op het eerste gezicht met de Wilders-ideologie, waarvan immers de kern is dat het kwaad komt van de misdadige ideologie van de kinderverkrachter Lucassen Mohammed, waarmede immigrerende moslims tot in het twintigste geslacht besmet zouden zijn. Maar op het tweede gezicht blijkt dat Martin Bosma in het PVV-program daarvoor al een uitweggetje heeft voorzien. Dat zijn de “wortels”.

De PVV – Blut-und-Boden theorie van de WORTELS

Deze wortel-redenering lijkt een beetje op de Blut-und-Boden theorie van de Nazi’s, maar dat is uiteraard geheel toevallig en zonder betekenis. Het discours luidt als volgt: Aangezien landen als Turkije, Syrië Irak en Palestina (even ervan afgezien dat dat land eigenlijk volgens de PVV geen land is) “besmet” zijn door de bovengenoemde misdadige ideologie die geen godsdienst is, zijn ook de christenen en andere niet-moslims “geworteld” in aarde die verdoemd is, en dus even, zo niet meer, verdacht en ongeschikt om eersterangsburgers van dit hoogbeschaafde land te worden. (PVV-program 2010)

Dat geldt zelfs als het gaat om gemeenschappen die christelijk zijn sedert de Handelingen der Apostelen, dus eeuwen langer dan hun islamitische landgenoten (en dan de inwoners van Venlo en omstreken). Eén en ander geldt dan waarschijnlijk weer niet voor aanhangers van het Joodse geloof, die geworteld zijn in (voormalig) Palestijns, Syrisch en Egyptisch land. Maar daarover weten ze waarschijnlijk meer in de achterkamertjes van de gedoogconstructie. Het volk hoeft niet alles te weten. En de linkse interlectuelen al helemaal niet.

Maar goed, hoe dan ook, met een dergelijke kromme redenering die door Krapuul zonder merkbaar resultaat al lang geleden aan de kaak is gesteld, kom je er als PVV niet uit. Je kunt gevluchte Iraakse, Syrische, Palestijnse en Palestijns-Israëlische vluchtelingen ermee verdacht maken, want Henk en Ingrid zien het verschil niet tussen een gesluierde hoofddoekdragende Syrisch-orthodoxe uit Turkije en haar buurvrouw die gevlucht is omdat ze bij de draaiende derwisjen hoort.

Maar hoe moet je in godsvredesnaam nou Angolezen, Arubanen of Polen, die komen uit landen waar de Islam never ooit bestaan heeft, laat staan “geworteld” zou zijn, of Bulgaren en Roemenen die zich nog niet zo lang geleden bloedig bevrijd hebben van het islamitisch juk, en die tot vreugde van Wilders en Fleur de architecte niet hebben gerust voordat (bijna) alle moskeeën in hun landen zijn omgezet in christelijke kerken en kapellen – hoe moet je die mensen nou in verband brengen met een “nette” (dus op Wilders-sprookjes gebaseerde) vreemdelingenhaat? – Want we blijven als Nederlanders hoe dan ook, netjes, nietwaar?

Ik zie de oplossing voor het probleem dat is ontstaan voor de PVV niet anders dan dat ze gewoon bekennen vreemdelingenhaters te zijn, met uitzondering van Joden (voorlopig) en van Indo’s, die weliswaar hun “wortels” hebben in een erg islamitisch land, maar die door Wilders’ martelarenbloed gezuiverd zijn van de wandaden hunner voorvaderen. Halleluja!

De Polenmisbruik-actie van de PVV zal de weg wijzen. Al die aanhangers van de Zwarte Madonna van Czestochowa, al die verdomde Slaven, die de R de verkeerde kant op schrijven als ze “ja” willen zeggen, al die mensen die de wandaden van de lokale maffia’s zijn ontvlucht, die uw huis willen komen schoonmaken in plaats van zich te verkopen aan internationale mensenhandel-bendes, ze zijn op de één of andere manier besmet door Mohammed.

Hoogste fase van PVV-alarm. Sluit de deuren, zeg de jongerendag af, verander de titel van het Wilders-boek in de VS en laat de theologen van Joshua Livestro de ideologieën van de Oosterse Christenen onderzoeken op on-Nederlandse ideeën! Intussen, stuur alle chaldeeuwse christenen en andere verkeerde “wortels” terug naar hun land. Pope – verrecke!

Het is niet gemakkelijk om een one-issue partij te zijn in een veranderende wereld. Dus help ons even om onze ideologie een beetje anders in te kleden. Getekend: Geert Wilders, Uw Redder, als u maar betaalt.

Verscheen eerder hier.

18 gedachten over “PVV-alarm: Er komen meer christelijke dan moslim-migranten naar Europa”

 1. Syrisch-orthodoxe vrouwen zijn niet gesluierd maar dragen vaak wel hoofddoek (in de kerk) op zondagochtend.
  En ja, ze komen uit landen waar islamitische wortels zitten, nietwaar.

 2. #1 Gecorrigeerd, collega (hoofddoeken)!
  En kan een gerenommeerd, desnoods Israelisch-, wetenschappelijk instituut niet eens worden losgelaten op de gitige wortel-stamppot van de PVV? Immers, volgens de Bosma-theorie, zouden de sefardische immigranten in Israël evenzogoed moeten worden gediscrimineerd, als de PVV voorstelt om met niet-moslims uit moslim-landen te doen. Tot in de zeventiger jaren werden de Sefaraden inderdaad, zij het niet grondwettelijk, achtergesteld bij de Ashkenazim in Israel. Maar dat veranderde, toen de Likoed als regeringspartij hun voorvechter werd.

 3. Het gaat de PVV alleen om mensen die hierheen komen en zich dan niet weten te gedragen. Of het nou Christenen, Joden of Moslims, dat maakt niet uit.

 4. Veel Suryeyto (Syrisch-Orthodoxe vrouwen) lopen buitenshuis altijd met een hoofddoek rond. Niet alleen op zondag. De jongere vrouwen doen dit vaak niet, maar dit is ook bij de islamieten zo. Suryoye kun je van buiten moeilijk onderscheiden van hun Koerdische en Arabische buren (eigenlijk zin dit vaak ook geislamiseerde Suryoye). Ze kleden zich hetzelfde, eten hetzelfde en spreken ook dezelfde taal als hun islamitische buren. Daarnaast spreken ze in Turkije in de streek Tur Abdin (omgeving Mardin, Midyat) ook nog het Turoyo (Aramees Syrisch dialect), meestal in de kerk.

  Alleen hier in Nederland (Twente) kun je de tweede en derde generatie onderscheiden doordat ze nu vaak westerse voornamen hebben in combinatie met een Turkse achternaam. Veel Suryoye merken trouwens dat ze ondanks dat ze christelijk zijn, evengoed gediscrimineerd worden. Als “Christenturk” kom je net zo min de discotheken binnen als een islamitische Turk, maakt niet hoe groot het kruis is dat om je nek hangt. In Turkije gediscrimineerd om je geloof, hier om je afkomst. Conclusie is dus dat het tegen een religie, “ideologie” zijn, slechts een middel is om de beschuldiging van racisme te ontduiken.

 5. @3 .. Natuurlijk , dat zei Mussert precies zo over Joden “Ik heb niets tegen Joden zolang ze zich als Nederlanders gedragen “

 6. @4Q zegt:
  “Als “Christenturk” kom je net zo min de discotheken binnen als een islamitische Turk, maakt niet uit hoe groot het kruis is dat om je nek hangt.
  In Turkije gediscrimineerd om je geloof, hier om je afkomst.
  Conclusie is dus dat het tegen een religie, “ideologie” zijn, slechts een middel is om de beschuldiging van racisme te ontduiken.”
  Precies. Dat bedoelde ik ook.

 7. ” misdadige ideologie van de kinderverkrachter Mohammed”

  Even het een en ander in het juiste kader plaatsen.

  Mohammed was 25 toen hij trouwde met zijn eerste vrouw, een 40-jarige weduwe. Hij is 25 jaar met deze vrouw, als enige vrouw, getrouwd geweest. Pas na het overlijden van deze vrouw is Mohammed nog 11 keer getrouwd. Het merendeel van deze vrouwen waren van zijn eigen leeftijd of ouder. Dit waren huwelijken uit sociale overwegingen (weduwen met kinderen) of politieke overwegingen (om verschillende families of stammen te verenigen), 3 van zijn vrouwen waren kind op het moment van trouwen. Deze huwelijken werden pas geconsumeerd (wat klinkt dat netjes) toen deze meisjes 10 tot 12 jaar waren, tot die tijd woonden ze bij hun ouders.
  Dit klinkt heel jong (is het ook) maar dat was gebruikelijk. Jozef (de pleegvader van Jezus) was een weduwnaar van hoge leeftijd toen hij zich verloofde met de 12-jarige Maria (de moeder van). Het is dus best mogelijk dat het leeftijdsverschil tussen Jozef en Maria net zo groot of groter was dan tussen Mohammed en bijv Aisa. Als je daar naast nog bedenkt dat Maria 15 was toen ze Jezus kreeg en 14 toen ze bezocht werd door de heilige geest, dan mag je gerust stellen dat de Christelijke Heilige geest ook wel van hele jonge meisjes hield.

 8. @7
  Ja maar Jaap, die verhalen over Jozef en Maria zijn legende, niet gebaseerd op een canoniek evangelie. Het klinkt ook knap rooms (in de roomse iconografie is Jozef inderdaad een oud mannetje dat vecht met de duivel die hem influistert dat zijn jonge vrouw is vreemdgegaan). Ik ga hier verder maar niet op in.

  Maar goed – toen Syrië nog rustig zuchtte onder de knoet van de al-Assads heb ik kunnen observeren hoe Syrisch-orthodoxe en Armeens-apostolische jonge vrouwen kortgerokt en gehoofddoekt ter kerke gingen. Daar gaat het Humanitair Ingestelde en met de salafisten samenwerkende Beschaafde Westen spoedig een einde aan maken (weer meer christelijke vluchtelingen dus).

 9. @4
  Laat ik nu wel eens met een “Christenturk” naar een discotheek geweest zijn in “het westen” – maar die disco was waarschijnlijk speciaal geselecteerd op ruimdenkendheid.

 10. @3

  O vandaar dat de PVV zo positief staat tegenover succesvolle allochtonen als Aboutaleb en Albayrak. En vandaar dat ze maatregelen willen invoeren zoals hoofddoekjestaks en koranverbod die iedere moslim treft of ie zich nou gedraagt of niet.

  Je bent of heel dom of heel oneerlijk je niet inziet dat pvv staat voor partij van vreemdelingenhaat.

 11. #9
  Ik kan je verzekeren dat hier in de stad de discotheken alles met een kleurtje weigeren. En dan heb ik het niet over uitzondering maar over regel.
  Als je ze er op aanspreekt is er een hele rits smoesjes paraat:
  1) alleen leden
  2) we zijn vol (ook al staat er een rij blanken die naar binnen schuifelt)
  3) “die moslims” drinken niet, die doen de hele avond met 1 glaasje sinas
  4) “ze” laten de meisjes niet met rust
  enz enz. Ze lullen zich een slag in de rondte maar recht krijgen ze het niet.

 12. @11
  Wat ik wel eens heb meegemaakt met een café (Pico in de Ferdinand Bolstraat, maar dat heeft u niet gehoord) was: he wat jammer, we gaan net dicht, toen er een zwarte klant binnen dreigde te komen. Het was zeven uur ’s avonds.
  De ervaring met de Syrisch-orthodoxe mensen was in Göteborg, misschien ligt alles daar anders.

 13. #11 en 12

  mijn zoon is half Tunesisch, half Nederlands. Ook hij is regelmatig geweigerd bij bv discotheken, als ik de dag erna belde om te informeren waren het inderdaad dezelfde k*tsmoesjes. Zijn blanke vrienden mochten wel naar binnen. Leg dat maar eens uit aan zo’n knul…

 14. @14 het is makkelijk uit te leggen hoor : ” Nederland is een land met een grote bek over rascisme bij anderen dat zelf niets tegen rascisme in het eigen land doet …

 15. #4, “In Turkije gediscrimineerd om je geloof, hier om je afkomst. Conclusie is dus dat het tegen een religie, “ideologie” zijn, slechts een middel is om de beschuldiging van racisme te ontduiken.”

  Conclusie2: indien ook niet meteen in eigen land gediscrimineerd, dan blijft de DISCRIMINATIE in NEDERLAND op AFKOMST!

  Conclusie3: Nederland heeft heel hard een nieuwe regering nodig die de geïnstitutionaliseerde discriminatie van de huidige regering zal moet wegwassen en vervolgens dit probleem in de komende jaren structureel gaan aanpakken.

 16. @15 breek me de bek niet open, ik kan je er staaltjes van vertellen waar de honden geen brood van lusten. mijn zoon heeft inmiddels zijn eigen computerbedrijf, maar wat als je in die vicieuze cirkel terechtkomt: gediscrimineerd worden en vervolgens dan maar de beest gaan uithangen? en dan maar zeggen dat “die buitenlanders” niet deugen… jaja.

 17. #15 en #17, Racisme in Nederland, onder alle vormen is een structureel probleem geworden die structureel aanpak vereist, des te meer dat de huidige regering het allemaal hartstikke normaal vindt en ermee in feite bekentenis aflegt over deze structureel probleem.

Reacties zijn gesloten.