Protestsong du jour: Accident waiting to happen

Eigenlijk gaat het over de plotseling uit de kast komende proto-fascisten in Oost-Duitsland, en de destijds – nu achteraf kun je zeggen: geruststellend marginale – fascisten in Engeland.
Maar we beleven griezelige tijden. De toegewijde consumenten van het fascisme groeien in tal en last, vijfentwintig jaar later.


Billy Bragg, 1991