Weer veel protest van oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika tegen kolonistenstreken

Zaterdag zijn bij een vreedzaam protest tegen de DAPL-pijpleiding in Morton County, North Dakota meer dan 80 mensen gearresteerd. Hierbij werd door de politie ouderwets veel geweld gebruikt. Ook was er een ruime, en volstrekt onnodige toepassing van traangas om de Protectors klein te krijgen. Protectors (als tegenhanger van protesters) is de benaming die de Amerikaanse Indianen die protesteren tegen het roekeloze plan hanteren. Het plan is: om een pijpleiding die ruwe olie vervoert -450,000 vaten olie gewonnen door middel van fracking per dag- aan te leggen in het stroomgebied van de Missouri. Buiten het gevaar dat een lek in deze pijpleiding zou veroorzaken voor het drinkwater van miljoenen mensen, is ook de besluitvorming en de wijze waarop volstrekt respectloos wordt omgegaan met Native American erfgoed zoals begraafplaatsen en andere heilige plekken hen een doorn in het oog.

 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51003880
By Shane Balkowitsch, CC BY-SA 4.0

De Standing Rock Sioux startten eerder dit jaar een beweging om zich te verzetten tegen deze potentiële ecologische tijdbom: ReZpect Our Water organiseert sindsdien een scala aan geweldloze protesten. Op 1 april werd door LaDonna Bravebull Allard het Sacred Stone Camp gesticht, een centrum voor cultureel behoud en spiritueel verzet tegen de Dakota Access pipeline. Dit kamp is inmiddels uitgegroeid tot de grootste samenkomst van stammen in de afgelopen eeuw.

Hoewel veel beroemdheden zich in woord en daad roeren tegen de gang van zaken rondom het project blijft de mainstream media erg achter: als er al berichtgeving te vinden is is deze meestal zakelijk, en weinig diepgaand. De enige plekken waar je nieuws direct vanaf de locatie kunt vinden zijn burgerjournalisten zoals Unicorn Riot, die de reportage waar hierboven naar gelinkt is publiceerden. Dat de politie zulke initiatieven niet leuk vindt is weinig verbazend: vandaag schoten ze direct toen een camera-drone zich in hun buurt waagde. Natuurlijk is het ook weinig verrassend dat veel Amerikaanse media rücksichtslos de lijn van de politie volgt als het nodig is om berichtgeving te verzorgen.

Zo zijn ook over het voorval van zaterdag vooral berichten te vinden waarin het verhaal van de politie zonder meer als waar wordt aangenomen. Deze versie claimt dat een van de meer dan 300 aanwezigen na een mars van meer dan 5 kilometer de pepperspray van een van de agenten probeerde af te pakken. Daarbij zou de agent in z’n ogen gespoten zijn. Zelfs dit verhaal doet verder geen enkele moeite om uit te leggen hoe dit vervolgens leidde tot het arresteren van  meer dan 80 mensen, die worden beschuldigd van misdaden zo uiteenlopend als roekeloos gedrag, mishandeling van een politieagent, betreden van verboden gebied,  betrokken zijn bij een rel, verzet tegen arrestatie, en vluchten.

De tactieken die hierbij door de politie werden gebruikt doen volgens getuigen erg denken aan hetgeen de Amerikaanse overheid deed tijdens de protesten van de American Indian Movement in de jaren ’70, en dan met name de reactie op het Wounded Knee incident. Er is in ieder geval duidelijk weer sprake van een enorme hoeveelheid gemilitariseerde politie die wordt gebruikt om de rechtmatige bewoners van het Noord-Amerikaanse continent hun rechten te ontzeggen.

Dat intussen nog steeds volkomen onduidelijk is hoe Energy Transfer Partners het voor elkaar heeft gekregen om het benodigde land in bezit te krijgen, daar heeft men klaarblijkelijk geen enkele boodschap aan.

make-muskrat-rightOndertussen in Canada: hier was van de nacht van zaterdag tot zondag een groot protest tegen de wijze waarop plannen om een stuwmeer aan te leggen in verband met een hydro-elektrische dam bij Muskrat Falls, Labrador zijn uitgepakt.  De oorspronkelijke bewoners van het gebied drongen het bouwterrein binnen om de ontwikkelaar van het project, Nalcor, te bewegen tot het uitvoeren van een grondige opruiming van het gebied waar het reservoir zal worden aangelegd.

Als dit niet gebeurt zijn zij bang dat alle aarde en vegetatie die zich nu op die plek bevindt loskomt, en de rest van de rivier dusdanig zal vervuilen dat hun manier van leven en cultuur ernstig in gevaar zullen worden gebracht. Volgens een onderzoek door wetenschappers van Harvard is de kans op een kwik-vergiftiging van zalm en zeehond aanzienlijk.

Nadat de demonstranten het terrein betraden werd het werk stilgelegd, en mochten de werknemers naar huis. Voorlopig is nog niet duidelijk of Nalcor de eisen zal inwilligen.