Protest tegen gluren bij de huurder

Logo van de woonbond-actie

Het rammelt aan alle kanten met het huurbeleid. Daardoor dreigt betaalbaar wonen voor de lage en middeninkomens een schaars goed te worden. Het tekort aan sociale huurwoningen neemt toe, de huurprijzen rijzen de pan uit, op de huurtoeslag wordt bezuinigd, en de privacy van huurders wordt geschonden. Huurdersorganisaties zijn pisnijdig.

Het aantal sociale huurwoningen dat jaarlijks beschikbaar komt, neem steeds meer af. In 2010 kwamen er 181.700 sociale huurwoningen vrij. In 2011 waren dat er nog maar 170.200, een daling van 6,3 procent. Het aanbod neemt af omdat er op de woningmarkt te weinig doorstroming is, er minder nieuwe huurwoningen worden gebouwd en de overheid wil dat woningbouwcorporaties een groot deel van hun woningvoorraad gaan verkopen. Het gevolg is dat veel arme huurders en ook huurders met een wat minder laag inkomen geen geschikte woning kunnen vinden en zich blauw betalen aan de stijgende woonlasten. Omdat veel huurders na eventuele verhuizing naar een nieuwe woning geconfronteerd zouden worden met een veel hogere huur, blijven ze zitten waar ze zitten en gaan grote delen van de woningmarkt op slot. Dat blijkt vooral nadelig te zijn voor starters, ouderen en gezinnen.

Onlangs heeft het kabinet ook nog eens de ontvangers van huurtoeslag bestolen. Vanaf 2013 dreigt de eigen bijdrage van huurders in de huurtoeslag namelijk extra te worden verhoogd met 4,87 euro per maand. Die verhoging komt bovenop een al eerder ingevoerde verhoging van 3,93 euro, die ook volgend jaar ingaat. Huurtoeslagontvangers gaan er dus maandelijks 8,80 euro op achteruit. Volgens het kabinet ontstaan in de huurtoeslag nieuwe tekorten, omdat meer mensen er als gevolg van de economische crisis een beroep op moeten doen. Maar Rutte en co verzwijgen daarbij dat juist het kabinetsbeleid de huren enorm doet stijgen, vooral in woningnoodgebieden, waardoor meer huurders zich genoodzaakt zien om huurtoeslag aan te vragen.

Stiekem

Een andere recente maatregel van het kabinet betreft een extra huurverhoging van 5 procent voor huishoudens met een inkomen tussen 33 duizend en 43 duizend euro. Met die verhoging, die zo’n 450 duizend huishoudens treft, stelt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken “scheefwonen” te willen tegengaan. Maar het gaat vooral om een centenkwestie. Het kabinet wil de verhuurders namelijk extra inkomsten verschaffen, zodat zij vervolgens kunnen gaan bijdragen aan de kosten van de huurtoeslag. Zo worden huurders extra belast om mee te betalen aan de huurtoeslag van andere huurders.

Vooruitlopend op de maatregel maakte het kabinet het eerder al mogelijk dat verhuurders achter de rug van huurders om bij de Belastingdienst hun inkomensgegevens mochten opvragen. Daarmee konden de verhuurders te weten komen of het inkomen van hun huurders meer dan 43 duizend euro bedroeg. De Belastingdienst blijkt tussen 1 februari en 6 april de gegevens van maar liefst anderhalf miljoen huurders stiekem te hebben doorgegeven aan verhuurders. De dienst kon de gegevens niet per persoon doorgeven, maar per adres. De huurder moest dan maar aantonen dat er mensen op een adres woonde waarmee men geen economische eenheid vormde, bijvoorbeeld in het geval van verhuur van een kamer.

Tegen deze “gluurverhoging” barstte een flink protest los, onder meer van de Woonbond en andere huurdersbelangenorganisaties. Met de campagne “Geen gluurverhoging” roept de Woonbond huurders op om privacyschendingen te melden en gluurverhogingen te weigeren. In april spande de Amsterdamse Huurdersvereniging Oost met succes een kort geding aan tegen de overheid. De Haagse rechtbank verbood daarop de Belastingdienst om inkomensgegevens van huurders nog langer te verstrekken aan verhuurders. Weliswaar heeft de Tweede Kamer de gluurverhoging al aangenomen, maar de Eerste Kamer blijkt er zoveel kritiek op te hebben dat de maatregel voorlopig is uitgesteld. Uiteraard is het maar de vraag of van uitstel ook afstel komt. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de gluurverhoging inmiddels resoluut afgeschoten, omdat die in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit stuk is eerder verschenen op de website van Doorbraak.eu; auteur Harry Westerink