Poolse minister: Rusland gevaarlijker dan ISIS

Minister_Witold_Waszczykowski
Witold Waszczykowski

Volgens de Poolse Minister van Buitenlandse Zaken, Witold Waszczykowski, vormt het Rusland van Poetin een grotere bedreiging voor Europa dan ISIS. ISIS vormt weliswaar een bedreiging, maar  het is volgens de conservatieve minister “geen existentiële bedreiging voor Europa”.

De activiteiten van Rusland daarentegen vormen wel degelijk een existentiële bedreiging, want “die activiteiten kunnen landen vernietigen”.

Waszczykowski riep de NAVO op troepen aan haar oostgrenzen te stationeren. Een beslissing daarover moet in juli tijdens de NAVO-top in Warschau worden genomen. Volgens de Poolse minister heeft een dergelijke troepenontplooiing vooral een symbolische functie. Het toont aan dat de NAVO “bereid is haar oostgrens te verdedigen”.

Bron: de Guardian