Polly Higgins over ecocide

En ternauwernood na het vernemen van haar bestaan krijg je te horen dat zij (gisteren) overleden is aan snelwoekerende kanker – Schotse advocate Polly Higgins, die stelt dat ecocide een misdaad tegen de menselijkheid is en als zodanig strafbaar gesteld moet worden.
Uitgerekend in deze dagen van opstand voor het leven te moeten sterven.

Hier een TEDxtalk van haar over dit onderwerp, gedateerd 2012 (Engelstalig)