Pleitbezorger EU tegen wil en dank

Wilders is tegen de EU. Twee jaar geleden bood Geert het onderzoeksbureau Lombard Street Research een som gelds om een reïntroductie van de gulden te onderbouwen. De opzet slaagde niet. Het rapport van de onderzoekers werd algemeen afgekraakt. Maar niet getreurd, een aanhouder houdt vol. Gewoon een schepje er bovenop doen. We propageren niet slechts een exit uit de eurozone maar meer nog: een vertrek uit de EU. Een ander bureau, Capital Economics (CE), is wel zo bereidwillig inhalig om voor flink wat zilverlingen argumenten bij elkaar te schrapen.

Op Krapuul zijn al twee voortreffelijke artikelen over het topic verschenen: ‘Minder EU is meer geld voor ons’ en ‘Wilders belooft rozengeur en maneschijn als we uit de EU stappen‘. Beide zijn ze negatief over het rapport van CE en noemen een exit uit de EU belachelijk. Het is niet nodig daar veel aan toe te voegen. De implicaties van Wilders’ inspanningen en de rapporten zijn desondanks toe te juichen. Zijn ijver om het vertrek uit de EU positief in te kleuren werkt als een boemerang. Dirk-Jan van Baar verwoordt het in Partij Voor de Volksverlakkerij vilein – weliswaar met een grammaticaal foutje, maar dat hoort bij een stuk over de PVV.

Niettemin mogen we de PVV dankbaar zijn met dit rapport. Er wordt vaak geklaagd over een gebrek aan discussie over de EU, vooral door degenen die er steeds over discussiëren, maar nu liggen de uitgangspunten voor een EU-vertrek open en bloot op tafel. Dat die absurd zijn, is volstrekt duidelijk.

Overigens telt absurditeit niet voor de echte diehards.

Wat telt is het terugwinnen van onze nationale soevereiniteit, en dat mag van de meest principieel gezinden wat kosten.

Het overgrote deel van de mensen is echter geen principiële diehard; die letten gewoon op de portemonnee. Wanneer het rapport van CE toegeeft dat de overgangsfase kostbaar zal zijn en de uitkomsten onzeker, is dat geen aansporing om gezwind in actie te komen pro exit. Wilders plannetje is daardoor tegen wil en dank tot een pleidooi voor de EU geworden.

Kunnen we daarom de EU omarmen? Laten we daar even bij stilstaan. Niemand wordt vrolijk van de huidige EU, behalve misschien een stelletje eurocraten en lobbyisten in Brussel. We waren nog gelukkig zonder EU, althans zo herinneren de meesten het zich. Dan is een eerste en vrij normale reactie dat we de EU gedag zeggen. Lekker schelden op de Brusselse elitaire bureaucraten, die onze vrijheid inperken en allerlei malle regels over kromme komkommers invoeren; dat lucht lekker op. We moeten uit de EU, geen gezeur en verder niet nadenken. Daarentegen beweert een minderheid dat we de andere kant opmoeten: de EU dient in plaats van de natte droom van de bureaucraat te veranderen in een federatie. Guy Verhofstadt is een bekende roeptoeter voor dat alternatief. Verhofstadt is nou niet direct een man waarvoor je met een hart op de juiste plaats – links dus – warmloopt. Toch moeten we reëel zijn. Er zijn globaal drie opties:

 1. We laten de EU in haar huidige vorm haar gang gaan en stoppen onze kop in het zand;
 2. We stappen uit de EU (cf. Wilders);
 3. We ontwikkelen een Europabrede, linkse visie op de EU en proberen de macht te veroveren.

Optie 1 vindt dus vrijwel niemand een optie. Daarover kunnen we het snel eens zijn.
Optie 2 heeft Wilders laten uitwerken. We kennen de resultaten: twee flutrapporten.
Optie 3 blijft over.

Momenteel houden optie 2 en optie 3 elkaar nog in een patstelling. Een exit uit de vermaledijde EU lijkt voor velen nog een aantrekkelijke mogelijkheid. De implicaties van Wilders’ plannen zijn nog niet in brede kring doorgedrongen. En dat duurt ook nog even. Verschuiving van politieke opvattingen kost veel tijd. Nochtans heeft goeroe Wilders (waarvan wij als weldenkende en wel werkende mensen weten dat hij op de goede weg zit en de waarheid verkondigt :-)) ons een stuk inzicht verschaft. Dank daarvoor.

34 gedachten over “Pleitbezorger EU tegen wil en dank”

 1. Alleen al om politieke controle te heroveren op telkens nog ontsporende neo-liberale economie, waaraan het CE-rapport zo verwant is, is volle echt humaan liberale en socialistische democratische, ook europese en VN, inzet nodig. En dan heb ik het nog niet eens over die broodnodige te verwachten moeizame links en rechtse politieke inzet om ecjt goede vormgeving te vinden voor Europa en VN. Die inzet hier onnozel politiek blokkeren en in het Europarlement nu al saboteren, en dat nog wel goedbetaald, kan ik alleen maar schandalig noemen.

 2. Ik verzet me tegen het idee dat dit tweede rapport een flut ding is.
  Dit laatste rapport zit prima in elkaar.
  Wat echter ieder onderzoek nodig heeft zijn uitgangspunten.
  En daar kun je grote vraagtekens bij zetten.
  Toch enkele opmerkingen.
  Het CPB gaf aan dat een berekening op de lange termijn te grote onzekerheden zou bevatten.
  Komisch, ze waren wel in staat om de banengroei in het VVD programma te berekenen, in 2040 400.000 banen erbij.
  En ik wacht nog steeds op een gedegen onderzoek wat die EU opbrengt, uiteraard met de JUISTE AANNAMES.
  Kortom, diegenen die niks hebben onderzocht hebben nu de grootste mond.
  En diegenen die een onderzoek hebben gemaakt, worden af geschreven.
  Hoe krom is die discussie dan wel ?
  En kom nu niet met dat onderzoek van D66 er Koolmees.
  Want dat is winkelen in andere onderzoeken.

 3. enkele jaren geleden op tv ZALM en W KOK=
  “de euro is er vooor ons allemaal”
  De ryken in griekenland, spanje en portugal zyn flink vooruit gegaan.
  De middenmooters en het klootjesvolk levert in en raakt vaak zn huisje kwyt.
  Kortom het failliet van het staatssocialisme.

  De linksige reactie is helaas vaak: X is een rechtse lul dus alles wat ie zegt is fout.
  Kameraad Y is zo links dat wat ie ook zegt goed is.

  Wereldwyd is door de robotisering en computerisering de tyd van honderden loonslaven achter draaibanken en honderden tiepmieps voorby.

  Uiteraard kennen de socialistische slavendryvers de lage intelligentie van hun stemvee en roepen:
  stem op ons voor werkgelegenheid…

  Serieuze bestudering en bespreking van een Onvoorwaardelyk basisinkomen is een stap te ver.

  Gewoon dom deurdoen
  Wat wil je ook met een maand katje van 7000 euro

 4. Cornelis.
  Die Zwitsers zijn niet goed wijs.
  Nogmaals, ik ben voor een EU.
  Echter de invulling is het slechts denkbare.

 5. @Theo,

  “Wat echter ieder onderzoek nodig heeft zijn uitgangspunten. En daar kun je grote vraagtekens bij zetten.”

  Het gaat om de aannames.
  Bijvoorbeeld in een oud artikel uit 1991 wordt het wisselkoersbeleid van de gulden via-à-vis de D-mark uitgelegd. Het streven is naar een zo vast mogelijk band met de D-Mark. Toen Nederland in 1983 de gulden devalueerde ten opzichte van de D-mark, resulteerde dat onmiddellijk in een rente-opslag van 0,6 procent. Dat is niet iets waar het bedrijfsleven op zat te wachten. Ook nu wil het bedrijfsleven geen risico-opslag voor het loslaten van de euro.

 6. Sjaak Scheele.

  U haalt nu 1 gedeelte eruit.
  Ik zit nog steeds te wachten op een gedegen onderzoek naar de voordelen van de EU en Euro ( met goede uitgangspunten ).
  Zolang dat er niet is kan ik de voorstanders niet serieus nemen.
  Roepen kan iedereen, bewijs wil ik zien.
  En dan zal ik alle negatieve dingen voor de rest even vergeten.

 7. @Theo (#7),

  Natuurlijk is er geen inspirerend pleidooi voor de huidige EU. Die zou voor optie 1 pleiten.

  Maar om de kwestie naar een wat hoger niveau te trekken, een goede studie naar wat de EU op sociaal gebied zou kunnen betekenen ken ik helaas niet. Suggesties zijn welkom. Peter Mertens geeft met ‘Hoe durven ze?’ een voorzet, maar blijft uiteindelijk in vaagheid steken. Vorig jaar is er naar aanleiding van zijn boek al eens een discussie over een sociaal Europa gevoerd op Krapuul: Wat betekent ‘socialisme’ nu precies?

 8. Onderzoek naar een sociaal Europa en wat dat betekent voor Nederland. Ik begroot het op 270.000 euros en 6 maanden. Het geld is in feite al beschikbaar gesteld door de Tweede Kamer die stilzwijgend vorige week akkoord ging met financiering van Wilders’ onderzoekje uit zijn fracrtiebudget.

 9. Zo eenvoudig bereik je een sociaal EU niet.
  Allereerst is de democratie een hol vat.
  Welke bevoegdheden heeft dat parlement ?
  Het moet toch te denken geven dat er een handelsakkoord gesloten kan worden, wat iedere burger tot slavernij veroordeeld.
  Dan economische maatregelen die direct op sociaal EU invloed hebben.
  1) Een parallelmunt invoeren.
  2) stoppen met de globalisatie.
  Invoerrechten drastisch verhogen.
  En producenten die invoeren verplichten tot een minimumloon voor arbeid.
  3) Bankensplitsing af dwingen alvorens men overgaat tot een bankenunie.
  De nuts banken overeind houden met geld van de ECB.
  Op termijn laten terug betalen met boete.
  Zie je dit voor mogelijk ?
  Eerlijk gezegd geloof ik er niet in.
  Deze EU gaat hard richting dictatuur met slavernij voor de burger.
  Vrijheid is belangrijker dan al het andere.
  Desnoods uit de EU.

 10. Vanaf 1958 is er al de EEG geweest,strevend naar wat nu de Europese unie is.
  Hoe kán men zo naïef zijn dat al die inspanning om deze unie te verwezenlijken,zomaar door een populistische pipo ongedaan gemaakt kan worden?
  Dankzij de Europese unie is er in ieder geval geen vrijstaat Nederland ontstaan met geert als minister-president,die de regels van zijn PVV invoert.
  Daarom hoezee voor de Europese unie.
  Net als een schoolklas..de leerkracht bepaalt voor de héle klas het beleid zonder leerlingen uit te sluiten,
  Stel je voor dat een popi leerling de baas in de klas zou zijn zónder die leerkracht en hij alleen zijn meelopende mede leerlingen zou voortrekken en de andere zou discrimineren?

 11. Natte Neel, mooie vergelijking.
  Theo, er kan een handelsaccoord gesloten worden, maar ze moet door het EP geratificeerd worden om geldigheid te krijgen. Zo gaat dat ook in bv. Nederland. Het EP heeft bijvoorbeeld, na veel protest uit de bevolking, ACTA niet geratificeerd, terwijl de regeringen van de deelstaten ACTA wel zagen zitten.
  Aan het doorbreken van de hegonomie van de financiele sector wordt vooral op Europees niveau gewerkt. De lidstaten wentelen hun verantwoordelijkheid in deze volledig op de EU af, de lafbekken.

 12. @Joke,

  Een van de belangrijkste problemen met Keynes is de versnipperde besluitvorming in de EU. Als je een keynesiaans beleid wilt voeren, zal je alle regeringen van EU-lidstaten voor langere tijd dezelfde kant op moeten krijgen. Gebeurt dat niet dan is er altijd wel een ‘Thatcher’ die profiteert van het stimulerende beleid van de anderen. Want diegene die het werkvolk het meest kan afknijpen heeft een concurrentievoordeel. Zo heeft Duitsland geprofiteerd van de Hartz-wetten, die een groot contingent onderbetaalde werkkrachten opleverden. Van hun minimale baantjes kunnen de verliezers in de economie niet leven.

 13. Sjaak Scheele.

  Goh, ik ben het eens met u.
  Nu wil Duitsland een minimum loon invoeren, en weg is dat voordeel.
  Duitsland heeft afgelopen jaar een enorm overschot op de balans geproduceerd.
  Wie echter verder kijkt ziet dat export en import lager waren.
  Alleen de import was nog lager vandaar een groter overschot.
  Geen goed teken.

 14. @Sjaak & @Theo:
  Het is me niet helemaal duidelijk of de opgeworpen vraag (over een sociaal Europa) nou op de vorm of de inhoud sloeg.
  Theo heeft het in elk geval over de vorm. De EU zou een democratische vorm moeten krijgen, met het parlement als hoogste orgaan en een scheiding der machten. Verder betreft jouw kritiek vooral de Eurozone (hoewel bankensplitsing natuurlijk wel degelijk een zaak van de EU is).

  @Sjaak: Ik bedoelde niet zozeer het monetaire beleid van Keynes, maar zijn idealistische project van welvaart voor iedereen. Dat zou het doel van de EU moeten zijn – en daar vloeien allerlei inhoudelijke consequenties uit voort, waar het afbreken van de welvaartsstaat natuurlijk volkomen haaks op staat. Maar de EU gedraagt zich helaas nog steeds als een handelsorganisatie. De sociale mensenrechten-poot, die juist centraal zou moeten staan, staat er vrijwel helemaal los van.

 15. @Joke (16)

  “Welvaart voor iedereen. Dat zou het doel van de EU moeten zijn.”

  Mee eens, uiteraard. Maar hoe bereik je dat de EU-burgers zichzelf ook als EU-burger zien en van de EU economisch perspectiefrijk beleid eisen? Niet dat nog steeds Duitsland of het VK of Nederland of wie dan ook voordeel probeert te halen ten koste van een andere lidstaat.

  Daarom ben ik blij met de door Wilders geïnitieerde rapporten. De economische dilettant – de gemiddelde burger – hoort graag dat een Alleingang Nederland voordeel oplevert. Dan hoeven we geen rekening met anderen te houden. Het rapport van CE zegt echter duidelijk dat de beginjaren extra kosten vergen. Daar ben je zeker van. En voor de jaren erna rest er slechts zeer dubieus giswerk.

 16. @Sjaak: Waarom is het voor jou een voorwaarde dat we onszelf eerst als EU-burgers leren zien? We praten immers toch niet mee, daar in Brussel. Als Brussel zichzelf meer open zou gooien, dan komt dat vanzelf. De EU dient gewoon de basisrechten te bewaken. (Er is ooit afgesproken om het EVRM overal te implementeren, maar op een of andere manier is dat dan ineens weer een nationale kwestie.)
  Heb je wel eens wat van de Skidelsky’s gelezen? Dat zijn echte Keynes-fans. Volgens Robert zou het welvaartsniveau 1,5 x zo hoog liggen als nu, als het beleid van voor 1989 niet zou zijn losgelaten (http://en.wikipedia.org/wiki/Post%E2%80%93World_War_II_economic_expansion#Global_economic_climate).

 17. @Joke(18)

  “Waarom is het voor jou een voorwaarde dat we onszelf eerst als EU-burgers leren zien?”

  Brussel zal zichzelf niet open gooien. De elite geeft haar positie nooit zomaar prijs. Voor invloed in Brussel moet strijd worden geleverd. Maar het krapuul kan alleen zeges boeken wanneer het tezamen optrekt en niet wanneer verschillende volkeren tegen elkaar worden uitgespeeld. We worden minder gemakkelijk tegen elkaar uitgespeeld als links zich duidelijk als EU-burger ziet.

  De Skidelsky’s ken ik niet. Iedere waardevolle suggestie stel ik natuurlijk op prijs.

  Verder zijn bij Keynes vooral infratructuele investeringen belangrijk. Die zijn in Nederland niet zo eenvoudig te realiseren omdat ons land toch al aardig vol zit. Maar in de oostelijke lidstaten kan er nog veel gebeuren, bijvoorbeeld de Donau goed bevaarbaar maken. Daarom liggen er vooral kansen in het oosten. Die investeringen zullen uitstraling naar de hele economie van de EU hebben. Om niet te spreken van het neveneffect van de remigratie van Roemenen en Bulgaren ;-).

 18. @Sjaak: “Voor invloed in Brussel moet strijd worden geleverd.” Ja, dat is zeker. Het is me alleen nooit duidelijk of jij die strijd binnen- of buitenparlementair voor je ziet. Anyway: volgens mij wordt het gewoon nooit wat met de EU, omdat het een handelsorganisatie is en blijft. Die verstrengeling met marktpartijen krijg je er nooit meer uit. Brussel is exclusief, in de zin dat het andere gesprekspartners dan de marktpartijen niet aan zijn tafel duldt. Ik zou eerder een parlementaire structuur optuigen rond de Raad van Europa of een dergelijke instantie, die doet wat een overheid hoort te doen (gelijke kansen bieden e.d.).

  “Verder zijn bij Keynes vooral infratructuele investeringen belangrijk.” Jawel, maar dat is een slechts een middel tot een bepaald doel, nl. om het ideaal van ‘het goede leven’ te vervullen. Zijn idee was dat we steeds minder zouden hoeven te werken en dat armoede en gebrek definitief tot het verleden zouden kunnen behoren, omdat alles in overvloed beschikbaar kon zijn. Dat soort idealen zijn helemaal uit het zicht verdwenen nu de graadmeter tot doel op zich is geworden. Als een politieke instantie een dergelijk ideaal als taakopvatting zou nemen, dan vloeien daar bepaalde consequenties uit voort voor een ‘sociaal Europa’, die dan weer per politieke stroming verschillend zijn. (Evenzo is ook die zgn. Washington Consensus hooguit een middel – en bovendien nog een slecht doordracht middel – om groei te bereiken, maar kan en mag het nooit het doel zijn.) In feite hebben we dat punt van ‘overvloed’ of ‘ruim voldoende’ allang bereikt, het zit alleen zo vreselijk scheef verdeeld.

 19. @Joke(20)

  ‘Nooit’ accepteer ik niet. De EU bestaat en is de meest democratische Europese organisatie – moet uiteraard nog democratischer. Democratie vind ik condicio sine qua non. Vanuit praktisch oogpunt moet je in die democratische setting trachten de meerderheid te veroveren.

  Een alternatief is uit de EU stappen (optie 2). Een andere mogelijkheid is overnieuw beginnen met een andere organisatie. Over optie 2 heb ik al mijn bedenkingen geuit. Opnieuw beginnen met een andere organisatie betekent alle inspanningen voor de Europese integratie nog eens dubbelop overdoen. Niet erg opportuun, lijkt me.

  Ik begrijp niet waarom je een onderscheid wilt maken tussen binnen- en buitenparlementair. Die moeten met elkaar verbonden zijn, wil de slaagkans groot zijn.

  Over ‘het goede leven’ valt heel veel te zeggen, maar de inkomensverdeling speelt een rol daarin. Die moet een gevoel van rechtvaardige verdeling geven.

 20. @Sjaak: Op welke partij adviseer jij mensen die een sociaal Europa willen dan te stemmen? En hoe kunnen we ooit die verstrengeling met het bedrijfsleven, c.q. het lobbycircus en de tsunami aan overzeese verdragen à la ACTA en TTIP, ongedaan maken? Want je bent tegelijkertijd tegen directe democratie – dus hoe zie je dat dan voor je? Er bestaat wel een Europees Sociaal Forum, maar dat leidt een kwijnend bestaan.

 21. Joke, Theo, zolang de EU geen federatie is, zullen lobbyisme en belangenverstrengelingen eerst nationaal aangepakt moeten worden. Men kan een omweg over de EU-regelgeving aanstreven en het logische gevolg zou zijn een partij te stemmen die zich tegen lobbyisme stelt. Er is helaas geen partij in Nederland, en nauwelijks in de EU, die niet gevoelig zijn voor lobbyisme. Overigens is het een misverstand te denken dat alleen het bedrijfsleven een lobby heeft. Natuurorganisaties, NGO’s en andere maatschappelijke bewegingen hebben die ook, zij het in veel mindere mate. Lobbyisme is ook niet per se slecht. Het stelt de politici in staat snel veel informatie over bepaalde onderwerpen te krijgen. Natuurlijk bestaat het gevaar dat te eenzijdig wordt geinformeerd en dat de lobby ontaard in omkoping, maar dat ligt dan voornamelijk aan de politici die zich in de leuren laten leggen. Hoe dan ook is grote transparantie nodig om misstanden te helpen vermijden en daar wordt, grootdeels buitenparlementair, aan gewerkt.
  Ik heb met snel zoeken alleen de PvdD, de SP en Groen Links als expliciet tegen TTIP gevonden. En ik wil er nogmaals op wijzen, dat het huidige EP ACTA niet heeft geratificeerd, hoewel de regeringen van de lidstaten dit verdrag wel zagen zitten.

 22. @Joke, Theo

  Wat ik voor me zie? Ik heb er nog niet zo lang geleden een PISlink artikel aan gewijd.

  In mei, nadat ik de partijprogramma’s heb gelezen voor de verkiezingen, zal ik een stuk schrijven over mijn keuze voor het EP.

 23. @Sjaak: ok.
  @Cornelis: Uiteraard snap ik dat lobbyen een noodzakelijk kwaad is, het gaat er slechts om dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de onderhandelingstafel (in de vorm van pressiegroepen e.d.). Ik zou niet op nationaal niveau beginnen maar juist bovenaan – lees: de banden met Washington doornijden – want de EU is hartstikke top-down ingesteld. Ook bij ACTA ging het zo dat eerst de EU z’n handtekening zette en pas daarna de nationale parlementen ermee in zouden mogen stemmen (want meer opties zijn er immers niet). Veel EU-parlementariërs begonnen pas op het laatste moment te twijfelen. Dat komt doordat men bv. ohgv auteursrechten nooit met de belanghebbenden (artiesten e.a. makers) spreekt, maar alleen met de eigenaren van de rechten (de bekende grote merken).

 24. @Cornelis. “Natuurlijk bestaat het gevaar dat te eenzijdig wordt geinformeerd en dat de lobby ontaard in omkoping, maar dat ligt dan voornamelijk aan de politici die zich in de leuren laten leggen.”

  Lobbying binnen het huidige neoliberale kapitalistisch model leidt haast onvermijdelijk tot omkoping en scheef trekken van belangen naar de meest vermogenden partijen waarbij de onderklasse veelal als overbodig wordt gezien. Dit is de essentie van de het neoliberalisme.

  Ter illustratie hiervan heeft in de recente jaren de franse pers uitgebreid gemeten de momenten waarop de Franse President Sarkozy belangrijke economische beslissingen moest nemen (steeds ten beperking van sociale verworvenheden) werd hij gefotografeerd lekker met glaasje in de hand vertoevend op de superluxe jacht(en) van grote Franse industriëlen. Het is gewoon niet anders.

  @Joke, “…zou het welvaartsniveau 1,5 x zo hoog liggen als nu, als het beleid van voor 1989 niet zou zijn losgelaten”

  Opnieuw komt de essentie van neoliberale kapitalisme bovenop. De meeste economische modellen gaan ervan uit dat er ’s een keertje “voldoende” zou zijn. Ze vergeten telkens weer erbij te melden dat de neoliberale kapitalistische model is gebouwd op negatieve psychologische premisse die de mensen bovenop in de ierarchie bezitten – daar is het “nooit voldoende”. Daardoor wordt elke economische model uiteindelijk erg scheef getrokken waarbij 1% mensen bezitten ongeveer het vermogen die gelijk is aan wat 50% van de wereldbevolking bezitten.
  Het is kwestie van psychologie, tevens selectie van de leidende kaders van de neoliberale kapitalisme.
  Wat is de bedoeling van een vermogen van een mens in de reeks van bijvoorbeeld 400 ml, of 50 mlrd, of 5 mlrd.? Of 35 mln?

  Daardoor krijg je in de praktijk aan het eind zeer scheve verhoudingen en resultaten.

 25. @nexus: Ja, dat is wel een beetje de zwakke plek. Ze gaan ervan uit dat we er een tijdje de schouders onder moeten zetten om het rustpunt te bereiken, van eeuwige overvloed en stabiliteit. Als het zo is dat we dat punt reeds bereikt hebben, waarom is het dan belangrijk te weten dat we anderhalf keer méér hadden kunnen hebben als de neoliberale doctrine niet leidend was geworden? Tegelijkertijd heet het boek ‘Hoeveel is genoeg?’ en verbazen ze zich erover dat mensen tegenwoordig denken dat geluk ‘m in materie zit en nooit stoppen met oppotten. In Keynes zijn tijd ging iemand nl. lekker rentenieren als hij eenmaal ‘binnen’ was. Niettemin schijnt het zo te zijn dat samenlevingen met een meer gelijke verdeling van welvaart het in alle opzichten beter doen – zelfs in termen van ordinaire groeicijfers.

 26. Mee eens, eindeloze groei is ook een fabeltje omdat de materiële bronnen altijd ergens begrensd zijn.
  Dan klopt het gekozen economisch model ook niet.

 27. Ik ben voor de terugkeer naar “de menselijke maat” in de zorg en het onderwijs. En voor invloed als kiezer. Daarom ben ik tegen de EU.

  500 miljoen man aansturen vanuit het Brusselse Kremlin. Ik dacht dat wel gebleken is dat dit niet werkt. En al helemaal niet vanuit “een linkse visie”. Want de Oost-Duitsers kwamen juichend naar West-Duitsland, niet omgekeerd. Kortom, een grote linkse heilstaat klinkt leuk op papier maar werkt nu eenmaal niet in de praktijk.

  Probeer optie 4 eens, kom eens met iets nieuws!

 28. @theo, alles wat jij niet leuk vindt heet gewoon Mondialisatie/globalisering.
  Je ontkomt er niet aan simpelweg omdat het een door ons bedacht exportartikel betreft.

  Westerse landen exporteren het sinds jaar en dag naar andere landen zonden de bevolkingen aldaar te vragen of ze het willen. Zonodig d.m.v. Oorlogen zoals in Joegoslavië, Lybie, Irak, Syrië enz.
  Neem aan dat het een soort boemerang is die nu terugkeert.

  Er is geen ontsnapping aan, probeer maar het beste van te maken wat eigenlijk Sjaak Scheele voorstelt.

Reacties zijn gesloten.