PGB-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige fantasie

Midden juli kreeg Mark Rutte een brief in de bus van zijn overbuurvrouw. Zij vroeg aandacht voor de gevolgen van het vrijwel afschaffen van het persoonsgebonden budget (pgb). In sober proza beschreef zij het lot van haar moeder, die 100 werd, en haar meervoudig gehandicapte kleinzoon.

Dezelfde avond nog stond de minister-president op het antwoordapparaat. Een en al medeleven met zijn overbuurvrouw; een brief zou volgen. Die kwam begin augustus, zoals er waarschijnlijk vele zijn verstuurd door Volksgezondheid. Over onhoudbaar oplopende kosten, een staatssecretaris die zich maximaal voor iedereen inzet en overlegt met Ouwejan en Jongejan. Mevrouw mocht zelfs een enquête invullen.

Mark Rutte voegde een laatste alinea toe. U zult teleurgesteld zijn. Maar hij was als minister-president nu eenmaal ,,niet bevoegd in individuele situaties te treden, hoe zeer ik met u meevoel’’. Wat een verschil met politici in landen met een werkelijk vertegenwoordigende democratie – die laten zo’n individuele zaak tot op de bodem uitzoeken. (PGB-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige fantasie – NRC)

Ik kreeg er een brok van in de keel, en werd vervolgens weer zooooooo kwaad! 😡

8 gedachten over “PGB-aanslag is onbeschaafde boekhoudkundige fantasie”

 1. Politiek is keuzes maken.
  Leg ik de rekening bij de zwakkeren of bij de rijken.
  Mark Rutte had zijn overbuurvrouw moeten uitleggen dat de rijken niks kunnen missen.
  Dan was hij een vent geweest.

 2. ze pakken altijd de minderen.want ze gaan niet in hun eigen vlees snijden.het kabinet hangt van leugens aan elkaar.het afschaffen van het PGB hebben de VVD,CDA,PVV samen in het achterkamertje besloten om dat uit te kleden.zonder de oppositie partijen er bij.maar die zullen er alles aan doen om de plannen van het PGB naar de prullenbak te verwijzen.want geloof dat de cijfers van het CPB maar goed kloppen.en van Veldthuizen van Zanten weet dat ook heel goed,maar natuurlijk geeft ze dat niet toe. het CPB moet meer berekeningen voor de regering maken en daar zitten de echte knappen rekenmeesters.
  en dan zijn de cijfers ook goed.dus geloof maar dat het klopt.en de oppositie partijen zullen er dan ook alles aan doen om deze plannen naar de vuilnisbak te verwijderen.anders denk ik dat we over twee maanden weer mogen gaan stemmen.

 3. Gebruiksaanwijzing om PGB aan te vragen en bezuinigingen tot nu toe…

  1)Indicatie aanvragen CIZ.
  Hiervoor moet je een zorgplan opstellen,urenschema en tijden plus soort zorgmomenten beschrijven
  huisarts en specialisten medische info opvragen,kopiëren en bijsluiten.
  Hulp inschakelen en info via MEE of Per Saldo is aan te raden

  2)Indicatie door CIZ
  Eerst stelt men vast hoeveel reguliere zorg door je gezin gegeven moet worden voordat ze vaststellen wat er dan nog over blijft, Dit is de 1 ste bezuiniging .Dit kan telefonisch of aan huis en dan afwachten…

  3)Indicatiebesluit binnen en ook een kopie naar het zorgkantoor waar je onder valt.
  Je uren zijn nu omgerekend naar klasse dat wil zeggen een bedrag voor 4 tot 7 uur,bij 4 uur heb je teveel en bij 7 uur te weinig. Dit is de 2 de bezuiniging

  4)Nu enkele maanden afwachten tot je het toekenningbesluit krijgt van het zorgkantoor..
  Veel mensen durven zonder dit besluit nog geen mensen in te huren Dit is de 3 de bezuiniging.

  5)Eindelijk Toekenning binnen
  Nu snel personeel zoeken…o nee nog even wat regeltjes;
  Je moet een bankrekening openen alleen voor het ontvangen en uitbetalen van het PGB geld. Het contract en een bankafschrift opsturen naar je zorgkantoor..Duurt 1 weekje..Dit is de 4 de bezuiniging

  Als je in een schuldsanering zit of faillisement (redelijk wat mensen)heb je geen recht op PGB Dit is de 5 de bezuiniging.

  Shit ook nog een groot bedrag er af aan eigen bijdrage daar had ik nog niet aan gedacht Dit is de 6 de bezuiniging

  6) Nou eindelijk mensen zoeken….veel advertenties zetten…niemand heeft belangstelling…te weinig uren ,wel zwartwerkers maar die kun je niet betalen uit je PGB.
  Toch maar helaas alvast in je eigen kring mensen zoeken , de omgeving zal ons wel profiteurs vinden maar dat personeel komt nog wel…

  7) Nou maar via de SVB de loonadministratie regelen dan is de inkomsten en loonbelasting tenminste ook netjes betaald…Dit is gelukkig gratis..Wel veel I.B. afdragen tussen de 33 en 40 %.. Dit is de 7 de bezuiniging.

  Wel 20 contracten,overeenkomsten,kopien paspoorten en toekenning en opdrachten inhouden lb in moeten sturen..

  Ook veel weer teruggestuurd gekregen door de Sociale Verzekerings Bank omdat er 1 letter verkeerd stond,totaal weer 3 weken bezig. Dit is de 8 ste bezuiniging. Eindelijk alles rond na dik 3 maanden..

  8 ) Gelukkig we kunnen nu starten
  Zelfs ook nog iemand kunnen vinden maar die kan pas over 2 maanden beginnen..

  Even met de thuiszorg bellen Wat zegt U een wachtlijst van 3 maanden ivm vakantie en als jullie komen dan kunt u niet zeggen of en wie en hoe laat de hulp komt? Wat kost het……meent u dat echt..moet er nog even over nadenken.

  Nog maar even wat familieleden inschakelen gelukkig zij deze goedkoper.
  Nooit meer geprobeerd om gekwalificeerde mensen te vinden het gaat best goed zo Toch maar geen gebruik maken van ZIN ondanks alle tegenslagen op formeel gebied..Dit is de 9de bezuiniging.

  9) Verteld een mede PGB er mij :

  Door de jaren heen is het allemaal minder geworden vroeger zat er huishoudelijke hulp bij maar deat is nu WMO geworden Dit is de 10 de bezuiniging .

  Ook kon je voorheen €2500 vrij besteden zonder verantwoording maar dit is door politiek wantrouwen teruggedraait tot 1 % met een maximum Dit is de 11 de bezuiniging

  10) Intussen na 6 maanden een strenge verantwoording afleggen..

  Elk half jaar moet je als PGB er bij het zorgkantoor verantwoorden hoe je je PGB gelden hebt uitgegeven en aan wie,waarbij ook alle sofinummers vermeld moeten worden
  …..Dus weer veel rekenwerk en geen puntjes,komma’s of eurotekens verkeerd zetten.

  11) Heb je op het verantwoordingsmoment bij jaarsluiting te weinig uitgegeven ,denk hierbij aan het tijdsverlies bij de aanvraag en bijbehorende administratie wordt je geacht het niet bestede bedrag terug te storten… Dit is de 12 de bezuiniging..

  Nou wil ik graag dat de mensen die PGB houders beschuldigen van diefstal,oplichting en fraude uitnodigen om uit te leggen waar je in bovenstaand verhaal kunt frauderen…
  Ook ben ik benieuwd hoe de staatsecretaris het vol kan blijven houden dat Zorg in Natura goedkoper is als het nu al veel duurder is en bovendien ook niet in staat is om de gewenste zorg te leveren als zelfs de bestaande wachtlijsten niet meer bestaan..

 4. Nederland heeft een zeer goede PGB regeling.
  Slopen erg jammer..
  Zo goed zelfs dat diverse landen die willen bezuinigen op de zorg en begeleiding van gehandicapte mensen het Nederlandse Pgb model willen overnemen.
  Engeland is hiervan een vers voorbeeld.
  Daarnaast is de eventuele onterecht gevonden inkomenssteun aan de mantelzorgsters /Pgb houders in feite eigenlijk een bezuiniging voor Nederland .
  Geen enkel bedrag dat uitbetaald wordt via de Pgb houders is zwart en daardoor vervallen voor veel informele zorgverleners en Pgb houders geheel of gedeeltelijk hun recht op uitkeringen,zorg-,huur- en kindertoeslag!
  Ook hun WIA of bijstandsuitkering wordt hierdoor verlaagd en dragen ze over hun verdiensten minstens 33 % zorg toeslagen en inkomstenbelasting af.
  Wanneer een eigen inwonende partner geld uit het PGB verdiend verhoogd automatisch de eigen bijdrage die gebaseerd is op het gezamenlijk belastbaar inkomen waardoor er veel minder geld overblijft om uit te betalen aan de zorg…Deze eigen bijdrage kan oplopen tot 245 euro per week en rond de 8000 euro per jaar…Dit bedrag wordt van te voren al ingehouden..
  Dus de plannen om partners een lager uurtarief te betalen is middels de verhoogde eigen bijdrage al gedeeltelijk van toepassing.
  Daarnaast is in de Pgb regels vastgelegd dat het tarief van de geïndiceerde zorgkosten die uitbetaald zijn niet hoger mogen zijn dan 70 % van het zorg in natura tarief.
  Dus elke bezuiniging die Rutte lees Wilders wil halen uit het Pgb wordt teniet gedaan door verhoging van voornoemde sociale uitkeringen en inkoop zorg in natura.
  Daarnaast heeft er middels de Pgb regeling voor veel mensen een serieuze verbetering in hun maatschappelijk en sociaal welbevinden plaatsgevonden welk niet in geldwaarde uit te drukken is.
  Jammer dat vooral het laatste element vernietigd wordt door bezuinigingen die geen bezuiniging zijn…

 5. Omdat de tsunami aan argumenten uit praktijk, belangenorganisaties, hoogleraren, universitaire rekeninstituten, zzp’ers, budgethouders, kleine zorgorganisaties structureel totaal genegeerd worden zal er wel iets anders aan de hand zijn om deze ongelofelijk hardnekkigheid te verklaren.

  Ik denk dat PVV in het regeerakkoord 1 miljard voor de ouderenzorg heeft laten vastleggen. Die trekken VVD en CDA nu bij het PGB vandaan (864 mi schatten ze zelf) en schenken dit via het covenant aan de reguliere instellingen (850 mi)
  Dat zou verklaren waarom de staats en minister Schippers tijdens de interviews uitstralen dat ze hun verhaaltje zelf bijna geloven, bijna.

  Persoonlijk vind ik het allerergste de zwartmakerij die deze week weer in ongekende vormen is opgelaaid, goed dat deze columnist dit nu ook eens aankaart. Het is toch van de gekke dat budgethouders en hun zorgaanbieders als oplichters en subsidieslurpers worden weggezet, een grove schande.

  O ja, voor ik het vergeet, na 1 januari 2012, indien u gaat sterven en u wilt dit thuis doen wordt u verzocht rekening te houden met de roosters van de instellingen, eventueel even de zaak ophouden en plaatsnemen op de wachtlijst en aan zo’n 45 verschillende medewerkers per maand uw situatie voorkauwen en uitleggen wat ze moeten doen. Voordeel is wel dat vanwege die 850 miljoen extra die medewerkers als het een beetje meezit nu misschien wel een beetje zin in hun werk hebben.

 6. @6 – Al de plannen, die de afgelopen maanden aan het ministerie VWS zijn ontsnapt, dienen maar één doel: het kapotmaken van de “geluksmachine”. Het gaat niet, om geld besparen, bezuiniging of hoe je het ook maar wil noemen. Rutte’s statement over de “geluksmachine” was tekenend voor het komende beleid. De wijze waarop Veldhuijzen van Zanten de berekeningen van het CPB recht praat, of hoe het Trimbos instituut aantoont, dat de eigen bijdrage in de GGZ weinig doordacht blijkt wat de effecten betreft, het zijn volgens mij duidelijke bewijzen voor de stelling, dat hier NIET aan iets beters en/of goedkopers gewerkt wordt, maar dat eenvoudigweg de gewraakte “geluksmachine” moet worden gesloopt, ten koste van alles…
  😡

Reacties zijn gesloten.