Per tiental jaren nemen landinsecten negen procent in aantal af

Het aantal landinsecten daalt jaarlijks 0,92 procent, oftewel zo’n 9 procent per decennium. Dit is de conclusie in een meta-analyse van 166 langetermijnonderzoeken verdeeld over 1676 locaties, tussen 1925 en 2018. De gegevens hebben vooral betrekking op Europa en Noord-Amerika.

De onderzoekers constateerden ook dat zoetwaterinsecten in de onderhavige periode juist toegenomen zijn (zo’n 11 procent per decennium), zodat de uitdrukking Insectageddon volgens hen wellicht te ongenuanceerd is. Samenvatting en tekst van het onderzoeksverslag bij Science, een verder journalistiek artikel bij Newsweek.