Pegida Newcastle: wederom meer tegen- dan voorstanders

Dit doet me toch wel goed, dat er vrijwel steevast meer tegenstanders van die anti-islamdemonstraties de straat op gaan dan van die ‘bezorgde burgers’zelf. Zowel in Duitsland als in Engeland lijkt dit het geval te zijn. Blijkbaar is de bezorgdheid om die bezorgde burgers –  terecht – nog een stukje groter, het de laatste tien jaar verguisde politiek correct Europa lijkt wakker geworden:

Hoeveel deelnemers er zijn bij beide demonstraties is niet duidelijk, al lijkt volgens de eerste berichten het aantal tegendemonstranten, verzameld zijn onder de naam ‘Newcastle Unites’, een stuk groter dan het aantal Pegida-aanhangers. Volgens de BBC doen ongeveer vierhonderd mensen mee aan de Pegida-demonstratie en zijn er zo’n duizend deelnemers bij de tegendemonstratie.(NRC)

Volgens The Guardian is het verschil in demonstranten nog een stuk groter.