Paul Ryan: gratis schoollunches geven je een lege ziel

img_20161207_173516_processedDe Republikeinse voetveeg van de nieuwe president Trump liet op CPAC (Conservative Political Action Conference) weer eens blijken hoe vuil het soort politiek is dat conservatieven bedrijven: geen geboortebeperking, geen abortus, geen ouderschapsverlof, en dan ook nog eens aboluut geen steun als je eenmaal een kind hebt.

De gladjanus die voortaan de vuile was van De Twinkie binnenskamers mag zien te houden kraaide het welhaast uit:

Welcome to the Dawn of a New, Unified Republican Government.

Welkom bij de opkomst van een nieuwe Republikeinse Eenheidsregering. Wat wil zeggen dat zowel de President als de Senaat en het Congres in handen zijn van de Republikeinen: de laatste keer dat dit gebeurde? Onder GW Bush. En we weten allemaal nog prima hoe dat verliep… Daarvoor? 1928.

Die regering leidde rechtstreeks naar iets wat we ook allemaal nog kennen: de Beurskrach van 1929 en de daarop volgende Depressie.

Tijdens zijn bizarre speech stipte Ryan onder meer aan dat Obamacare verantwoordelijk zou worden voor het stoppen met werken door miljoenen mensen. Een totaal gefabriceerde claim.

Maar het allervileinste in de speech is dit:

You know, this reminds me of a story I heard from Eloise Anderson. She serves in the Cabinet of my buddy, Gov. Scott Walker. She once met a young boy from a very poor family. And every day at school, he would get a free lunch from a government program. He told Eloise he didn’t want a free lunch. He wanted his own lunch—one in a brown-paper bag just like the other kids. He wanted one, he said, because he knew a kid with a brown-paper bag had someone who cared for him.

Hij misbruikt hier een anekdote -die met een vrij hoge waarschijnlijkheid niet eens waar is- over een kind dat blijkbaar dusdanig geïndoctrineerd is door GOP propaganda dat het zich schaamt voor een schoolmaaltijd. En daaruit extrapoleert dit grijnzende monster dat het geven van gratis eten aan kinderen slecht is.

De kronkels waarin de menselijke geest zich kan wringen om van het eigen egoïsme een deugd te maken zijn onwaarschijnlijk. De GOP gaat ze de komende vier jaar allemaal heel hard nodig hebben. Paul Ryan geeft alvast een stevige voorzet.