De Partij ter Permanente Afzeiking van de PVV

Mensen, het is tijd voor de PtPAvdP, de Partij ter Permanente Afzeiking van de PVV. De missie van deze partij zal zijn om op elk moment dat een PVV’er in de Kamer zijn/haar muil opent deze direct onderbroken en afgezeken zal worden. Op deze manier moeten de begrippen PVV en Ultieme Walging onlosmakelijk met elkaar verbonden raken.

Hieronder enkele vragen en moties die allang in de Kamer ter sprake hadden moeten komen, maar waar een partij als deze garant voor zal staan. Peilingen wijzen uit dat een dergelijke partij op zijn minst op 40 zetels kan rekenen, daar het van de PVV walgende deel van de bevolking sinds de oprichting van de PVV in het geheel niet vertegenwoordigd is geweest in de Kamer.

 Kamervragen:

  • Vindt de premier ook niet dat iedereen die ooit ook maar overwogen heeft met de PVV samen te werken uit schaamte een andere identiteit aan zou moeten nemen en naar St-Helena zou moeten emigreren, en zo nee waarom niet?
  • Is het de regering wel eens opgevallen dat de geachte afgevaardigde Fritsma een stuitende gelijkenis met Heinrich Himmler vertoont, en zo nee waarom niet?
  • In de bijlage vindt u een afbeelding van Heinrich Himmler en van de geachte afgevaardigde de heer Fritsma. Bent u in staat om 3 verschillen aan te wijzen, zo nee, waarom niet?
  • Hoe staat de minister-president tegenover het feit dat hij ooit een Heinrich Himmler look-a-like virtueel in zijn regering heeft gehad?
  • Kan de minister-president anders tenminste 5 verschillen tussen kamerlid Graus en The Penguin, zoals vertolkt door Danny Devito, aanwijzen?
  • Is de regering tenslotte bereid om het NSB-uniform weer toe te staan voor onze collega’s van de PVV?

Mogelijke interrupties:

 • “Voorzitter, het zou prettig zijn als de geachte afgevaardigde Bontes zijn racistische sentimenten suggererende tokkie-accent en -voorkomen enigszins zou in weten te tomen.”
 • “Hetzelfde geldt voor het onmiskenbaar Gestapo-onderknuppelachtige uiterlijk van de geachte afgevaardigde Van Klaveren.”

Moties:

 • De Kamer, overwegende de beraadslagingen, constateert naar aanleiding van het voorstel van de PVV de ontwikkelingshulp compleet af te schaffen dat de PVV sterke overeenkomsten vertoont met een stel hysterische kleuters met sociopathische neigingen, zoals men die wel op Tweede Paasdag in de ballenbak van Ikea aantreft, en gaat over tot de orde van de dag.
 • De Kamer, overwegende de beraadslagingen, stelt als alternatieve bezuinigingsmaatregel voor nageslacht van PVV-stemmende burgers volledig aan het onderwijs te onttrekken, aangezien het volkomen verspilde moeite is ook maar enige kennis is de hoofden van dit soort mutanten, ook nog onder invloed staande van hun verknipte ouders, te willen pompen, en gaat over tot de orde van de dag.
 • De Kamer, overwegende de beraadslagingen, stelt voor een Stompzinnigheidstaks in te voeren, aangezien – onder andere – het PVV-stemmende deel van de bevolking de maatschappij buitenproportioneel  veel tijd en geld kost bij pogingen hen van hun stupide ideeën af te brengen, terwijl het ontegenzeggelijk stimulerende gebruik van een honkbalknuppel daarbij toegestaan noch gewenst is.

Algemene Gedragsrichtllijn leden der PtPAvdP:
Eenieder die, binnen of buiten de PtPAvdP, betrapt wordt op een attitude dan wel handelingen die minder dan complete en absolute walging uitdrukken voor de aanwezigheid van ook maar één PVV-lid in de Kamer dient tot in de lengte der dagen niet dichter dan 5 meter benaderd te worden door leden van de PtPAvdP.

28 gedachten over “De Partij ter Permanente Afzeiking van de PVV”

 1. Hm.
  Leuk grapje hoor, zo’n partij, maar ik zou liever zien dat bestaande volksvertegenwoordigers en media nu eindelijk eens inhoudelijk reageren op de idiotie van de PVV. Dat is niet eens moeilijk, maar schijnbaar moet je wel durven.

  Dat Fritsma op Himmler lijkt is onzin. Fritsma mist de hersens daarvoor.
  Ter leeringhe ende vermaeck een filmpje van P&W (die dus duidelijk NIETS aan het gesprek bijdragen), waarin Van den Broek (CDA nota bene!!) Fritsma met feitenkennis en de juiste conclusies afmaakt. Dames en heren politici en Journaille, kijkt u even mee:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mzLOCv47ris

 2. @1 Ja, maar die vertikken dat dus structureel, want ze willen het eventueel met de PVV=sympathiserend tuig onder hun eigen electoraat niet kwijt, in plaats van die met een enorme trap onder hun ballen buiten te schoppen.
  Maar Fritsma wordt inderdaad eens goed de oren gewassen door Van den Broek. CDA-politici zijn vooral nuttig als ex-politicus, zo lijkt het wel.

 3. Dit artikel doet de naam van deze website weer eens eer aan.

  Inderdaad.

  KRAPUUL

  wat betekend tuig, uitschot. wat helemaal past in het plaatje van deze web site zonde van de internet server die voor deze onzin staat te draaien.

  Lex

 4. @3 Lex

  Rot jij gauw naar jouw favoriete website genaamd Stormfront. En neem je soortgenoten en grote Leider mee! Verzameld zooitje neo-nazi’s! Waaronder ik dus ook de PVV wil scharen tezamen met de gedogers van deze neo-nazi beweging!

 5. Een site die heet “auto” is helemaal geen auto maar gaat over auto’s. Een site die “telefoon” heet is geen telefoon, maar een site over telefoon. Ik heb nog meer voorbeelden maar ik denk dat de gemiddelde PVV-tokkie nu al zijn hersens kapot gaat knagen.

 6. Gefrustreerde PVV-tokkies zijn altijd zo schattig (en) voorspelbaar @3.

  Overigens, Lex, heb je er wel bij stilgestaan, dat je middels je reactie bijdraagt aan bandbreedtevervuiling? (Ja, mag je voor Scrabble gebruiken, alhoewel ik zo het vermoeden heb dat je niet verder dan iets simpels als Lingo komt.)

  Dank voor de bulderende lach, Laurent! Ik stemp op juh paartei. 😆

 7. Nog een aanvulling op bovengestelde vragen:

  *Is het niet tijd dat zodra een kamerlid van PVV de microfoon in de zaal probeert te benaderen de Zombie-alarm Sirene vanuit de vier hoeken van de zaal in werking gaat treden?

  Het klinkt ongeveer als de luchtalarm sirene, tevens draaien gele alarmlichten op het plafond en gaat zo lang door totdat de betrokken PVV kamerlid weer op zijn plekje gaat zitten.

  Waneer is de Premier van plan om de Anti-Zombie plan in werking te laten zetten?”

 8. Ik vermoed toch dat deze Gerard Driehuis een andere is dan die voorheen van HP/DeTijd. Niet dat ikvan dat blad een hoge pet op heb, maar dit soort gebral verwacht ik dan toch ook nog niet,

 9. @15 HP de Tijd hadden recentelijk nog een voorpagina + groot artikel waarin werd opgeroepen voor oud CPNr’s een berufsverbot in te stellen , dus het kan makkelijk ..

 10. @Laurent

  Pim Fortuyn riep ooit eens: “Als mij ooit iets overkomt, dan zijn jullie medeschuldig. Jullie hebben het klimaat geschapen”.

  Laurent blijf schrijven, en gá vooral in dialoog met PVV’ers, maar doe alstjeblieft niet mee aan dit soort ongefundeerde misselijkmakende stemmingmakkerij!

 11. @18 Oh, dus een PVV mag hele bevolkingsgroepen tot op het bot beledigen, op hún beurt een klimaat scheppen waar het gevaarlijk wordt voor díe mensen, en ik moet daar beschaafd debatterend naast blijven staan? Ik dacht het toch niet. En wat is er ongefundeerd aan wat ik hier schrijf?

  Pim Fortuyn was zelf de grote aanstichter van een klimaat van haat, met zijn beledigende teksten.

 12. Fritsma spreekt met de tong van Wilders. Israel is een voorpost van het Westen en strijdt een strijd van leven op dood met de moslims.
  Wilders heeft deze strijd doorgetrokken naar Nederland en voegt zich in het rijtje Pipes, Geller, Greenfeld,Horowitz,Mannheimer en andere islamcritici van joodse afkomst.
  Denkt de goegemeente nou echt dat het de dame en heren is te doen om de democratie, de rechtsstaat,de vrijheid van meningsuiting in de VS, Duitsland en Nederland?
  An me zolen! Deze anti-moslimclub is de verlengde arm van de zionisten in het Westen, ze voeren een persoonlijke vendetta tegen alle moslims in datzelfde Westen en Geert Wilders loopt hierin in Nederland voorop.

  Ben benieuwd of de woorden islam en moslims nog vallen op de Koekamp vanmiddag. 90% Van zijn aanhang verwacht het eerlijk gezegd wel.

 13. 19 – Laurent – 21 sep 2013 at 9:20 am –

  Fortuyn was een realist! Een voorvechter van de idealen waar wij als Nederlanders tegenwoordig zogenaamd vól van zijn! Fortuyn had de eerste homosexuele Minister President van de wereld kunnen worden totdat ie werd vermoord door een linkse dierenactivist!

  Én er telt in dit land alleen maar één bevolkingsgroep en dat is de Nederlandse, wat wij in dit land met elkaar afspreken dat is leidend en daar heeft een ander zich soms maar naar te schikken omdat dat schijnbaar zgn democratie is!

  De volgende verkiezingen ga ik PVV stemmen, voor het eerst! Want er bestaan in dit land geen héle bevolkingsgroepen waar het zogenaamd gevaarlijk voor wordt! Dat is in mijn optiek allemaal pure onzin, maar als je er van menning over verschilt mag je er natuurlijk met mij over debatteren!

  Jij sluit mensen uit, zoals PVV’ers dat is er ongfundeerd aan!

  En nogmaals; “Fortuyn was een realist”! Een voorvechter van de idealen waar wij als Nederlanders tegenwoordig zogenaamd vól van zijn! Totdat ie werd vermoord door een linkse dierenactivist!

 14. @21 ) Inderdaad , maar een bevolkingsgroep die telt , da’s echt Nederlands, zoals de Joden uitvonden toen ze door de voorgangers van Wilders verrraden werden .. Zelfs de UKIP kotste Wilders uit en alleen Neo-nazi’s als Le Pen willen met hem samenwerken . Lees eens wat anders dan de Nederlandse Kranten , en je zal zien dat Wilders overal verder “Ultra Rechts “genoemd word .. Als je daar bij wil horen is dat je goed recht ..

  Wat leuter je trouwens over democratie .. die meerderheid wil jou PVV helemaal niet .. zelfs die 20 % van propaganda peiler “de Hond ” is nog niet eens halverwege naar een meerderheid ..

 15. “De volgende verkiezingen ga ik PVV stemmen, voor het eerst!”
  Dat mag, nog is het een vrij land. Maar stem wel uit overtuiging, niet omdat je het zo zielig voor ze vind met al dat “demoniseren”. En vergewis je ervan, dat de overtuigingen van Wilders en de PVV ook de jouwe zijn en of je je kan vinden in de stijl waarin ze gebracht worden. Komt het overeen met jouw opvattingen van normen, waarden en fatsoen en jouw ideen over de joods-christelijk-humanistische traditie in Nederland?

 16. Vaak zie je dat mensen die voor het eerst gaan stemmen nog niet echt veel kaas gegeten hebben van politiek. Lijkt me die kneus hierboven een goed voorbeeld van.

 17. Als ik een verstokte PVV er hoor roepen over de idealen van Nederland, dan hoor ik een tijdje niks, dan eh…..eh…wat gestamel en dan is het auslander raus en eigen volk eerst. Nu heb ik niks tegen eigen volk, maar ik dacht dat we in Nederland elk ras, elke huidskleur accepteren en tolereren en niemand buitensluiten.Of ben ik nu een te grote idealist?

 18. @Ron:

  Er telt in dit land maar één ding: DE WET. En volgens die wet is iedereen gelijk, en heeft iedereen dezelfde rechten en plichten hoezeer de Grote Blonde Leider dit ook anders ziet (een geen moment zou schromen om dit te implementeren zodra hij aan de macht zou komen!).

  Daarnaast is iedereen die zichzelf superieur acht vanwege huidskleur, geloof, politieke voorkeur, ontwikkeling of wat dan ook een ordinaire racist en fascist! Dat geld voor Wilders, zijn jaknikkers en de mensen dit op een veldje instemmend naar hem komen luisteren (al dan niet met gestrekte arm!).

  Ik geef toe: Wilders kan af en toe semi grappige opmerkingen maken, en soms dingen zeggen waarmee ik zondermeer kan instemmen (bijvoorbeeld dat onze regering kwalitatief uitermate teleurstellend is). Maar dat doet niets af aan het feit dat zijn gedachtegoed zoveel raakvlakken heeft met die van de nazi’s dat het gewoon eng is!

  “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck!”

  Het wordt eens tijd dat we gewoon man en paard noemen. Begrijp mij goed: iedereen mag stemmen wat hij of zij wil. Maar ik mag ook zeggen dat ik het een foute keuze vind als iemand op de PVV stemt. Wilders verketterd immers ook alles wat niet in zijn politieke visie past.

  Ik ben er heilig van overtuigd dat het Orakel van Venlo zijn dagen in obscuriteit zou hebben doorgebracht als de VVD hem niet in de 2e kamer had losgelaten, en nog belangrijker: Fortuyn de rechts radicale ideeën niet salonfähig heeft gemaakt!

 19. @Ron: oh, en de PVV sluit zeker helemaal niemand uit? Iedereen met Nederlandse nationaliteit is Nederlander en is gelijk voor de wet. Hoeveel zuiver Nederlandse Nederlanders denk jij dat her hier wonen, als je terug in de tijd kijkt? Het barst van de etnische Fransen, Duitsers, Belgen en Spanjaarden. Ik ben zelf van Duits-Nederlands-Belgische afkomst, als ik drie generaties terug kijk. Niks als migratie binnen Europa, en vanaf de jaren zestig en zeventig zijn daar nog allerlei mensen van buiten Europa bij gekomen. En dat zijn nu ook allemaal Nederlanders. Punt.

 20. @18
  “Pim Fortuyn riep ooit eens: “Als mij ooit iets overkomt, dan zijn jullie medeschuldig. Jullie hebben het klimaat geschapen”.”

  Ik stootte vanochtend mijn dikke teen tegen de drempel van m’n douche. Pijnlijk, zoals het was, geef ik ‘jullie’, allemaal en stuk voor stuk, de schuld.

  Het geneuzel van die relnicht komt mijn neusgaten uit. Het geparasiteer op zijn (helaas!) overleden lijk, ook.

  Het ironische van het aanhalen van “PimmeTJE”, blijven die ‘echte Nederlanders’ die wel even verhaal gingen halen, bij een andere (in dit geval PvdA) politicus.

  De ‘lynchmob’ die achter deze politicus ‘aanging’, hadden hem zeer waarschijnlijk met veel plezier aan stukken gereten. Even los van de verdere bedreigingen, kogels en meer, aan zijn persoonlijk adres, incl. familie van. Zelfs tijdelijk _moeten_ vluchten naar het buitenland, vanwege.

  En simplisten maar lopen zeiken over ‘de Islam’. Fuck you!

Reacties zijn gesloten.