Pakistan, een van de veiligste havens voor vluchtelingen

Dit jaar is volgens de Verenigde Naties het dodelijkste jaar tot nu toe voor migranten en asielzoekers die oorlog en vervolging ontvluchten. Waar Europa alles doet om vluchtelingen tegen te houden, zette Pakistan in de afgelopen jaren de deur wijd open.

Pakistan is een van de eerste landen in de wereld die een veilige haven biedt voor miljoenen mensen die oorlog ontvluchten in een buurland, blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr. Anderhalf miljoen geregistreerde Afghaanse vluchtelingen verblijven langdurig in het land.

Dat is het hoogste aantal wereldwijd. Het aantal vluchtelingen bouwde zich op na de Russische invasie in Afghanistan in de jaren tachtig. Turkije staat momenteel qua aantal vluchtelingen op de eerste plaats, met 1,7 miljoen mensen, grotendeels afkomstig uit het door oorlog verwoeste Syrië. Pakistan volgt op de tweede plaats en Jordanië op de derde, met 800.000 vluchtelingen.

Ontwikkelingslanden vangen nu 86 procent van de vluchtelingen in de wereld op, vergeleken met 70 procent tien jaar geleden.

Op de vraag hoe haar land met de vluchtelingencrisis in de jaren tachtig omging, zegt de Pakistaanse permanente vertegenwoordiger bij de VN, Maleeha Lodhi, dat het land in feite 3 miljoen vluchtelingen telde in 1990, toen het conflict op zijn hoogtepunt was.

Een volkstelling uit 2005 bevestigt dat aantal: 1,5 miljoen vluchtelingen stond geregistreerd, de rest niet. “De VN en de internationale gemeenschap hebben belangrijke steun verleend bij onze pogingen onze Afghaanse broeders en zusters op te vangen”, zegt ze. “Maar we hebben ook zelf veel moeten doen met onze bescheiden middelen. We zien dat als een humanitaire verantwoordelijkheid. De Pakistaanse bevolking heeft zich zeer gastvrij een meelevend getoond. Ze hebben de Afghaanse vluchtelingen hulp en steun geboden, en dat al langer dan dertig jaar.”

Pakistan is het op één na grootste vluchtelingenland ter wereld, zegt ook Lodhi. “Daar zou ik aan willen toevoegen dat, als het gaat om langdurige aanwezigheid van vluchtelingen, Pakistan nog steeds op nummer 1 staat.”

Tijdens een paneldiscussie bij de VN afgelopen week over vluchtelingen, zei ze: “We hebben nooit geprobeerd iemand terug te sturen, ook hebben we geen barrières opgeworpen of muren gebouwd. We zien het als onze menselijke plicht deze mensen onderdak te bieden.”

Terwijl duizenden vluchtelingen blijven proberen de Europese Unie binnen te komen, proberen veel Europese landen hun aantal te beperken of ze volledig te weigeren. Peter Sutherland, speciale VN-vertegenwoordiger voor internationale migratie, noemde de Europese houding eerder “xenofoob.” (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be