Overheid maakt met boetesysteem van alle bijstandsgerechtigden fraudeurs

Aanstaande maandag dienen er vijf rechtszaken voor de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheidswetten, over de boetes in de nieuwe Participatiewet. De zaken gaan over de vraag of het Boetebesluit van toepassing is, waarin staat vermeld dat de boetes die de overheid oplegt aan bijstandsgerechtigden, gelijk moeten zijn aan het “benadelingsbedrag”, het bedrag dat ze te veel ontvangen zouden hebben.

Tot november 2014 stelden alle gemeenten in alle gevallen het boetebedrag gelijk aan het benadelingsbedrag. Maar in die maand stak de Centrale Raad daar een stokje voor. De Raad oordeelde dat gemeenten bij het vaststellen van het boetebedrag geen standaardmethode mochten toepassen, maar elke zaak individueel moesten bekijken en ook moesten meewegen of er sprake was van opzet en schuld van de betrokken bijstandsgerechtigde. De standaardmethode staat niet expliciet in de Participatiewet genoemd, maar betreft een interpretatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak