Overgrote meerderheid antisemitische misdrijven in Duitsland komt voor rekening van extreemrechts

De overgrote meerderheid van alle in Duitsland gepleegde antisemitische misdrijven wordt gepleegd door extreemrechts. Dat blijkt uit antwoorden van de Duitse regering op vragen van de Bondsdagfractie van Die Linke.

In de eerste 6 maanden van 2018 werden er in Duitsland in totaal 401 politiek gemotiveerde antisemitische misdrijven gepleegd. Daarvan kwamen niet minder dan 349 voor rekening van extreemrechts. Zes kwamen voor rekening van links (zes teveel, btw), negen vonden plaats uit ‘religieuze motieven’. Twaalf misdrijven worden toegeschreven aan een ‘buitenlandse ideologie’ (als buitenlandse conflicten de motivatie zijn) en in 25 gevallen is het motief onbekend.

Een PDF met alle cijfers – o.a. opgesplitst naar de deelstaten – kun je hier downloaden.